fbpx

MBA BU สรุปทุกข้อมูล ป.โท บริหารธุรกิจ ม.กรุงเทพ ที่ควรรู้

MBA BU
Reading Time: < 1 minute

MBA BU มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

หนึ่งในมหาวิทยาลัยเอกชนที่มีชื่อเสียงของเมืองไทยต้องยกให้กับที่นี่ ยิ่งถ้าใครมีโอกาสได้ศึกษาต่อในระดับปริญญาโทด้วยแล้ว โอกาสในการทำงานกับองค์กรชั้นนำระดับประเทศ ระดับโลก หรือการประสบความสำเร็จในธุรกิจของตนเองไม่ใช่เรื่องยาก ซึ่ง MBA BU หรือ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตของมหาวิทยาลัยกรุงเทพก็จัดว่ามีความน่าสนใจในแบบแผนการสอนเป็นอย่างมาก พร้อมทั้งยังช่วยเพิ่มศักยภาพให้กับผู้เรียนได้มากขึ้นกว่าเดิมอีกหลายเท่าตัวด้วย ซึ่งมีทั้งการเรียนแผนภาษาไทยและหลักสูตรนานาชาติ ใครที่สนใจเข้าเรียนจะแบ่งออกเป็น 2 หลักสูตรใหญ่ ๆ คือ

 • แผน ก หลักสูตรการเรียนที่ต้องทำวิทยานิพนธ์ มีหน่วยกิตทั้งสิ้น 42 หน่วยกิต เพื่อให้มีโอกาสได้ศึกษาเนื้อหาในเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างละเอียดผ่านการทำวิทยานิพนธ์
 • แผน ข หลักสูตรการเรียนไม่ต้องทำวิทยานิพนธ์ มีหน่วยกิตทั้งสิ้น 42 หน่วยกิต แต่จะใช้วิธีค้นคว้าอิสระเพื่อประกอบองค์ความรู้ที่มีให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้เรียน ทั้งนี้ผู้ที่เลือกเรียน แผน ข ต้องมีการสอบประเมินความรู้ตามเกณฑ์ที่สถาบันได้กำหนดเอาไว้ด้วย

การเข้าเรียน MBA BU จะมีระยะเวลาทั้งสิ้น 2 ปี โดยเรียนเฉพาะวันเสาร์ ถือว่าเหมาะกับคนที่กำลังทำงานและอยากได้วุฒิการศึกษาที่เพิ่มขึ้นด้วย ทั้งนี้หากมีความสามารถก็อาจเรียนจบได้ภายในระยะเวลา 1.6 ปี เท่านั้น ถือว่ามีความรวดเร็วและช่วยให้ได้รับวุฒิการศึกษาเร็วขึ้นกว่าเดิมอีกด้วย

ด้านหลักสูตร MBA BU ได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดความทันสมัยที่สุด เน้นการสร้างผู้นำและมีวิสัยทัศน์ที่ดีในการทำงาน เนื้อหาทุกวิชาจะมีความเข้มข้น ลึกซึ้ง เพื่อให้ผู้เรียนทุกคนได้รับความรู้กลับไปมากที่สุด สามารถนำเอาไปปรับใช้ในการทำงานได้จริง เพิ่มศักยภาพให้กับองค์กรได้พัฒนามากขึ้นกว่าเดิม มีโอกาสประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานมากยิ่งขึ้น กลุ่มรายวิชาเลือกเรียนได้ตามความต้องการของตลาด จึงการันตีว่าจบออกไปแล้วนอกจากมีงานรองรับยังสามารถต่อยอดงานเดิมหรือเติบโตในสายงานเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอน

MBA BU
MBA BU

ความครอบคลุมของหลักสูตร MBA BU ถือว่าครบถ้วนในทุก ๆ ด้านตามความคาดหวังของผู้เรียนเป็นอย่างมากไม่ว่าจะเรื่องของ

 • วิธีบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดกับองค์กร รู้ว่าควรบริหารจัดการอย่างไรไม่ให้เกิดปัญหายุ่งยาก
 • วิธีบริหารจัดการต่อองค์กร เพื่อนำไปปรับใช้ในฐานะของผู้บริหารหรือเจ้าของธุรกิจ นำทฤษฎีไปปรับให้เข้ากับองค์กรของตนเองเพื่อการเติบโตในอนาคต
 • กลยุทธ์ทางการตลาด เป็นหัวใจสำคัญในการทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ สามารถนำเอาไปใช้งานได้จริง เพิ่มยอดขายและสร้างการเติบโตให้กับธุรกิจ
 • วิธีแบ่งส่วนทางการตลาด การกำหนดกลุ่มเป้าหมาย วิธีวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์ ครอบคลุมแนวทางการตลาดด้านต่าง ๆ ครบถ้วน
 • แนวทางบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า ถือเป็นอีกสิ่งที่ต้องเรียนรู้เพื่อประโยชน์ในการทำธุรกิจ เพราะลูกค้าคือบุคคลสำคัญที่จะช่วยให้องค์กรก้าวหน้า
 • แนวทางวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของธุรกิจ คู่แข่ง วิธีค้นหาข้อมูลทางการตลาดเชิงลึก เพื่อการนำพาธุรกิจก้าวสู่การเป็นผู้นำอย่างเต็มตัว
 • การทำธุรกิจในรูปแบบดิจิทัลแพลตฟอร์ม เพื่อปรับให้ทันตามโลกที่หมุนไปอย่างรวดเร็ว เพิ่มโอกาสการเติบโตทางธุรกิจให้มากขึ้นกว่าเดิม

ภาพรวมของ MBA BU ถือว่าเป็นสถาบันที่มีความน่าสนใจในการเข้าเรียนต่ออย่างมาก เพราะผู้เรียนจะได้รับความรู้แบบรอบด้าน เพิ่มขีดความสามารถและศักยภาพของตนเองที่มีต่อองค์กรหรือธุรกิจให้มากขึ้นกว่าเดิม ผ่านการสอนโดยอาจารย์ที่มีประสบการณ์โดยตรง พร้อมศึกษาความรู้จากภายนอก มีวิทยากรแนะนำกรณีศึกษาเพื่อเป็นตัวอย่างให้รู้จักวิเคราะห์เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจริง

 

สมัครเรียน MBA BU ทำอย่างไร

สำหรับคนที่สนใจอยากสมัครเรียน MBA BU จริง ๆ แล้วไม่ได้มีขั้นตอนใด ๆ ยุ่งยาก ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันจะขอแนะนำวิธีแบบง่าย ๆ รับรองว่าสมัครแล้วมีโอกาสได้เรียนตามที่คาดหวังแน่นอน

 • กดเข้าไปที่ https://www.bu.ac.th/th/business/master-of-business-administration
 • เมื่อเข้าไปแล้วจะเห็นปุ่มสมัครเรียนอยู่ด้านบนขวามือให้คลิกเข้าไปได้เลย
 • เลือกหัวข้อใบสมัคร อ่านข้อตกลงต่าง ๆ ให้ละเอียด กดปุ่มรับข้อตกลง
 • กรอกรายละเอียดต่าง ๆ ให้ครบถ้วน ถูกต้อง ชัดเจน
 • เลือกสมัคร MBA BU จากนั้นทำตามขั้นตอนต่าง ๆ ที่ระบุไว้
 • ตรวจสอบข้อมูลต่าง ๆ ให้เรียบร้อยก่อนพิมพ์เพื่อดำเนินการชำระเงินต่อไป

 

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา MBA BU

อย่างที่กล่าวไปว่าการเข้าศึกษาต่อ MBA BU แม้ทุก ๆ คนจะมีสิทธิ์สมัครได้แต่ก็จำเป็นต้องรู้คุณสมบัติเบื้องต้นเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าหลังดำเนินการไปแล้วจะไม่มีข้อผิดพลาดและทำให้เสียเวลาสมัครไปเปล่า ๆ

 • จบการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากสถาบันที่ ก.พ. หรือทบวงมหาวิทยาลัยให้การรับรอง เกรดเฉลี่ยรวมไม่ต่ำกว่า 2.50
 • มีการสอบสัมภาษณ์เพื่อทดสอบทัศนคติก่อนการรับเข้าเรียน
 • กรณีเลือกหลักสูตรนานาชาติต้องมีผลสอบวัดความรู้ทางภาษาอังกฤษ TOEFL 550 แบ่งเป็น TOEFL CBT 213 , TOEFL IBT 80 / IELTS 6.5 / BU-EPT C1 อย่างใดอย่างหนึ่ง
 • ต้องมีเป้าหมายพร้อมแผนการศึกษาของหลักสูตรด้วย

 

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร MBA BU

ในเรื่องของค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ก็เป็นสิ่งสำคัญที่ควรต้องพิจารณาเพื่อให้มั่นใจว่าจะไม่กระทบต่อสถานะทางการเงินในครอบครัว ซึ่งผู้ที่สนใจอยากเรียนต่อ MBA BU ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 หลักสูตร จะมีค่าใช้จ่ายคร่าว ๆ ดังนี้

 • แผน ก เรียนโดยมีการทำวิทยานิพนธ์ ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรราว 218,430 บาท
 • แผน ข เรียนโดยไม่ทำวิทยานิพนธ์ แต่ใช้การค้นคว้าอิสระ ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรราว 217,430 บาท
Related Posts