fbpx

MBA BSU เตรียมสอบเข้า ป.โท บริหารธุรกิจ ม.กรุงเทพสุวรรณภูมิ

MBA BSU
Reading Time: < 1 minute

รีวิว MBA BSU มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ

ไม่ว่าจะเป็นสถาบันใด การได้มีโอกาสเข้าเรียนระดับบัณฑิตศึกษาจะช่วยเพิ่มเติมความรู้ความสามารถของผู้เรียนให้มากขึ้นกว่าเดิม ซึ่งการเรียนต่อกับ MBA BSU ของมหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ ถือเป็นอีกทางเลือกที่น่าสนใจมาก ๆ สำหรับคนต้องการเรียนด้านบริหารธุรกิจ เพราะจะนำเอาความรู้ที่มีไปปรับใช้ในการทำงานของตนเองได้จริง พร้อมเพิ่มตำแหน่ง และค่าตอบแทนให้มากขึ้นกว่าเดิมอีกด้วย ทั้งนี้มีการแบ่งออกเป็น 2 หลักสูตรหลัก ๆ ตามความพึงพอใจของผู้เรียน ประกอบไปด้วย

 • แผนการเรียน ก แบบ ก2 เป็นแผนการเรียนที่ต้องมีการทำวิทยานิพนธ์ควบคู่ประกอบการเรียนจบ แบ่งออกเป็น 39 หน่วยกิต เหมาะสำหรับคนที่ต้องการเข้าเรียนเพื่อให้ได้ความรู้เชิงลึกในเรื่องที่สนใจ
 • แผนการเรียน ข เป็นแผนการเรียนที่ไม่ต้องทำวิทยานิพนธ์ แต่จะเพิ่มเติมสารนิพนธ์จากการค้นคว้าอิสระเพื่อให้ผู้เรียนได้มีความรู้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้นกว่าเดิม แบ่งออกเป็น 39 หน่วยกิต

ระยะเวลาการเรียนตลอดหลักสูตรคือ 2 ปี แต่ถ้าหากเรียนได้รวดเร็วภายใน 1.6 ปี ก็สามารถจบการศึกษาได้ โดยเรียนเฉพาะวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา 08.00 น. – 17.30 น. แบ่งออกเป็นปีที่ 1 2 ภาคเรียน + ภาคฤดูร้อน และปีที่ 2 อีก 2 ภาคเรียน อย่างไรก็ตามกำหนดการในแต่ละปีการศึกษาจะแบ่งออกตามความเหมาะสมอีกครั้ง

ในส่วนของวิชาก็มีความน่าสนใจและพร้อมพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้ได้ความรู้อย่างเต็มที่ ซึ่งวิชาเรียนหลัก ๆ ของ MBA BSU ที่น่าสนใจประกอบไปด้วย

 • การสร้างนวัตกรรมทางการตลาดและพัฒนาการตลาด
 • การบริหารองค์การและทรัพยากรมนุษย์
 • เศรษฐศาสตร์และการบริหารความเสี่ยงทางธุรกิจ
 • การเป็นผู้ประกอบการและการสร้างธุรกิจใหม่
 • การบัญชีและการเงินสำหรับผู้บริหาร
 • กลยุทธ์การตลาดเพื่อการแข่งขัน
 • ภาษาอังกฤษสำหรับผู้บริหาร
 • การวิจัยเชิงประยุกต์ทางธุรกิจ
 • สัมมนาการบริหาร
 • วิทยานิพนธ์ / สารนิพนธ์

แต่ละวิชาที่เปิดสอนนั้นถือว่าอัดแน่นด้วยคุณภาพ มีความเข้มข้นในหลักสูตรที่ชัดเจนเพื่อให้ผู้เรียนได้รับความรู้กลับไปอย่างคุ้มค่ามากที่สุด ดังนั้นเป็นเครื่องยืนยันได้เลยว่าเมื่อเลือกเรียนที่นี่แล้วจะได้รับความรู้กลับไปอย่างคุ้มค่ามากที่สุด อีกทั้งยังได้ความรู้เพิ่มเติมจากการศึกษาค้นคว้าอิสระที่ทางสถาบันได้มีการจัดวิชาให้กับผู้เรียน ทั้งนี้ไม่ใช่แค่เรื่องของการสอนทฤษฎีภายในห้องเรียนเท่านั้น แต่ยังเน้นการปฏิบัติจริงจากการศึกษาดูงาน รวมถึงการทำโครงการ ทำวิจัยต่าง ๆ อีกด้วย

ภาพรวมของ MBA BSU ถือว่ามีรูปแบบการเรียนการสอนที่ตอบโจทย์ผู้เรียนเป็นอย่างมาก ด้วยสภาพแวดล้อมอันเหมาะสม บวกกับสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ครบถ้วน มีการสอนจากอาจารย์มากประสบการณ์ มีความรู้ในเรื่องนั้น ๆ อย่างเข้าถึง มีการใช้กรณีศึกษาเพื่อเพิ่มทักษะด้านการตัดสินใจ รวมถึงยังมีการเชิญผู้ที่มีความรู้เข้ามาเป็นวิทยากรช่วยบอกเล่าเรื่องราวต่าง ๆ ให้ผู้เรียนได้วิเคราะห์เพื่อแก้ปัญหาอย่างเหมาะสมอีกด้วย การเลือกเรียนที่นี่จึงนับว่าเป็นคำตอบที่หลาย ๆ คนตัดสินใจมาเป็นอย่างดี

 

สมัครเรียน MBA BSU ทำอย่างไร

มาถึงขั้นตอนของการสมัครเรียน MBA BSU ซึ่งต้องบอกว่าเลือกได้ทั้งการสมัครด้วยตนเองและการสมัครผ่านช่องทางออนไลน์ รายละเอียดของการสมัครไม่ยุ่งยากอย่างที่คิด ถนัดวิธีใดก็ดำเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ เหล่านั้นได้เลย

 • สมัครผ่านเว็บไซต์เข้าไปที่ www.bsu.ac.th
 • เลือกสมัครเรียนบริเวณด้านล่างซ้ายมือของตัวเว็บ
 • กรอกรายละเอียดต่าง ๆ ให้ครบถ้วน ถูกต้อง ชัดเจน จากนั้นส่งข้อมูลการสมัคร
 • ทำการพิมพ์ใบเสร็จออกมาเพื่อชำระเงินกับธนาคารที่สถาบันกำหนดไว้

ในกรณีสมัครด้วยตนเองให้เข้าไปกรอกใบสมัครได้เลยที่ มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ เลขที่ 489 ซอยวัดพลมานีย์ ถนนประชาพัฒนา แขวงทับยาว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10520 เปิดทำการทุกวันจันทร์-อาทิตย์ เวลา 8.30 – 17.00 น. ซึ่งต้องมีการใช้หลักฐานต่าง ๆ ให้ครบถ้วน

MBA BSU
MBA BSU

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา MBA BSU

หลังจากรู้ถึงวิธีสมัครเรียนกันไปเรียบร้อย ก็อยากแนะนำถึงคุณสมบัติต่าง ๆ สำหรับคนที่สนใจอยากเข้าเรียน MBA BSU เพื่อเป็นการตรวจสอบตนเองเบื้องต้นว่าพร้อมหรือไม่ หากมีติดขัดในเรื่องใดจะได้จัดการให้เสร็จ ไม่เสียเวลา

 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากสถาบันที่รับรองโดย ก.พ. หรือทบวงมหาวิทยาลัย
 • ไม่จำกัดสาขาวิชาที่เรียนจบ
 • มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 1 ปี เมื่อสำเร็จการเรียนระดับ ป.ตรี
 • ในกรณีไม่มีประสบการณ์ทำงานต้องมีเกรดเฉลี่ยรวมไม่ต่ำกว่า 2.50
 • หากมีผลคะแนนสอบวัดผลทางภาษาอังกฤษ เช่น IELTS , TOEFL , CU-TEP จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร MBA BSU

เรื่องค่าใช้จ่ายก็เป็นอีกสิ่งที่ผู้เรียนต้องพิจารณาให้ดีเพื่อจะได้มีเสียโอกาสกลางคันระหว่างกำลังศึกษา ซึ่งทาง MBA BSU เองก็มีการกำหนดค่าใช้จ่ายคร่าว ๆ เอาไว้ให้ได้ตัดสินใจกันด้วยสำหรับคนที่อยากสมัครเข้าเรียนที่นี่ ได้แก่ ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร ค่าใช้จ่ายราว 153,600 บาท

ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้มีการแยกออกอย่างชัดเจนเพื่อให้ผู้เรียนรู้สึกถึงความคุ้มค่าในการเข้าเรียนกับ MBA BSU ดังนี้

 • รวมค่าหน่วยกิตทั้งหมดตามหลักสูตร
 • ค่าอินเตอร์เน็ต บริการห้องสมุด เอกสารต่าง ๆ เพื่อการเรียน
 • ค่ากิจกรรมสำหรับนักศึกษา
 • เครื่องดื่ม

อย่างไรก็ตามอาจมีค่าใช้จ่ายบางอย่างเพิ่มเติมในกรณีที่ไม่ได้ถูกรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายข้างต้น อาทิ

 • การจัดสัมมนาในและนอกสถานที่
 • ศึกษาดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ
 • ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ตามประกาศของสถาบันที่ไม่ได้มีการเรียกเก็บเอาไว้ตั้งแต่แรก

ในการมอบตัวครั้งแรกมีค่าใช้จ่าย 5,000 – 10,000 บาท ที่เหลือผ่อนชำระได้

Related Posts