fbpx

คณะ ISC TU ใช้คะแนนอะไร น้อง ๆ สายวิทย์ต้องรู้เอาไว้

ISU TU industrial science and management
Reading Time: < 1 minute

ISC TU : Industrial Science and Management : วิทยาศาสตร์อุตสาหการและการจัดการ

 

ISC TU : Industrial Science and Management
ISC TU : Industrial Science and Management

ชีวิตประจำวันของมนุษย์เราในทุกวันนี้เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ไปเกือบทุกทาง ตั้งแต่ตื่นนอนในตอนเช้ายันเข้านอนอีกครั้งในตอนกลางคืน เพราะในทุกวัน เราต้องบริโภคอาหาร ต้องใช้วัสดุ ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ไม่ว่าชนิดใดชนิดหนึ่ง ต้องเดินทาง ต้องนั่นนี่ ซึ่งการจัดการทางวิทยาศาสตร์จะเข้ามามีบทบาทกับชีวิตเราในเรื่องเหล่านี้ และการเรียน ISC TU ก็จะมาตอบโจทย์การพัฒนาและการจัดการเรื่องราววิทยาศาสตร์เหล่านี้ค่ะ หลักสูตร ISC TU เป็นหลักสูตรนานาชาติของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่เปิดตัวขึ้นในปี 2557 เพื่อตอบสนองความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี การปรยะยุกต์ใช้เรื่องของเคมี วิทยาศาสตร์อาหารเพื่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ ในหลักสูตรน้องๆ จะได้เรียนวิชาพื้นฐานของคณะเหมือนกันในชั้นปีที่ 1 และจะแยกออกเป็น 3 สาขาวิชาเอกตามความสนใจในชั้นปีที่ 2 ดังนี้ค่ะ Biotechnology : เทคโนโลยีชีวภาพ เรียนเกี่ยวกับการใช้ความรู้ทางเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้กับเรื่องชีววิทยา เพื่อให้เกิดการพัฒนาในวงการวิทยาศาสตร์ เช่น การตัดต่อพันธุกรรมพืช การทำให้ผลไม้ออกนอกฤดูกาลได้ เป็นต้น Applied Chemistry : เคมีประยุกต์ เรียนเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้สารเคมีเพื่อก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางผลิตภัณฑ์ เครื่องมือเครื่องใช้ อาหาร รวมไปถึงยารักษาโรค เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น tu first step Food Science and Technology : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร จะเรียนเกี่ยวกับการพัฒนานำวิทยาศาสตร์เข้ามาช่วยในวงการอุปโภคบริโภค โดยเฉพาะเรื่องอาหาร เช่น การพัฒนาอาหารให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น การยืดอายุของอาหารโดยไม่ใช้สารเคมี การเพิ่มผลิตผล การเพิ่มผลผลิต การคิดค้นชนิดอาหารใหม่ๆ หรือ ประเภทอาหารใหม่ๆ การหลีกเลี่ยงสารปนเปื้อนในอาหาร เป็นต้น ยิ่งยุคนี้เป็นยุคที่คนนิยมบริโภคอาหารคลีน และใส่ใจเรื่องสุขภาพมากขึ้น ผู้ผลิตอาหารจึงจำเป็นที่ต้องค้นคว้าหาข้อมูลเพื่อผลิตอาหารให้ตรงใจผู้บริโภคมากที่สุดด้วย นอกจากการเรียนด้านวิชาการและภาษาอังกฤษแล้ว ในระหว่างปี น้องๆ ยังได้เรียนรู้ในสถานที่ปฏิบัติงานจริง ตามสาขาที่เลือกเรียน เช่น โรงงานอุตสาหกรรม ห้องปฏิบัติการต่างๆ ทัง้ในและต่างประเทศ ซึ่งเป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆ เมื่อเรียนจบ น้องที่เรียน ISC TU หากไม่เปิดธุรกิจของตัวเอง ก็สามารถทำงานในวงการต่างๆ ตามสาขาที่เลือกเรียน เช่นอาชีพด้านอุตสาหกรรมเคมี ในโรงงานเคมีภัณฑ์ หรือบริษัทที่ทำเรื่องผลิตภัณฑ์ทางเคมีต่างๆ อาชีพด้านอุตสาหกรรมอาหาร เช่นโรงงานหรือบริษัทที่ผลิตอาหารโดยตรง ทั้งในและต่างประเทศ เช่น CP NESTLE Unilever Kellog’s Cocal Cola วงการต่างๆ ที่อ้าแขนรอรับน้องๆ อีกคือ วงการอาหารและยา วงการปิโตรเคมี เครื่องสำอางต่างๆ และยิ่งน้องๆ เรียนหลักสูตรนานาชาติมาด้วยแล้วนั้น โอกาสในสายอาชีพเป็นเรื่องที่ไม่น่าเป็นห่วงเลยค่ะ บริษัทต่างชาติมากมายที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ที่มีสาขาในประเทศไทย เมืองอู่ข้าวอู่น้ำ ขอเพียงน้องๆ มีใจรักในสิ่งที่เรียน น้องๆ ก็สามารถประสบความสำเร็จในอนาคตได้ค่ะ การเตรียมตัวสมัครเรียน ISC TU ก็ไม่ยากเลยค่ะ เพียงแค่น้องๆ จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายมีเกรดเฉลี่ยรวมมากกว่า 2.5 และก็เลือกยื่นคะแนนผลทดสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง IELTSTOEFL , TU-GETSAT (Critical Reading) เพียงเท่านี้ ก็สามารถยื่นสมัครหลักสูตรนี้ได้แล้วค่ะ หรือถ้ายังไม่ได้สอบภาษาอังกฤษไว้ และอยากได้เทคนิคการเตรียมตัว หรือติวเข้ม ก็สามารถแวะมาปรึกษาพี่ๆ ที่จุฬาติวเตอร์ สยามสแควร์ซอย 9 (www.chulatutor.com) ได้นะคะ พี่ๆ เชี่ยวชาญหลักสูตรนานาชาติของมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วประเทศไทยเลยค่ะ

 

Related Posts