เกี่ยวกับ

ครูพี่เอมิ จุฬาติวเตอร์ ผู้เชี่ยวชาญ IELTS

ครูพี่เอมิ จุฬาติวเตอร์ ผู้เชี่ยวชาญข้อสอบ IELTS Writing และ IELTS Reading ประวัติการศึกษาจบเกียรตินิยม อักษรศาสตร์ จุฬาฯ ปริญญาโทจากต่างประเทศ สอนมากกว่า20 ปี

บทความล่าสุดของ

ครูพี่เอมิ จุฬาติวเตอร์ ผู้เชี่ยวชาญ IELTS

ielts writing

IELTS writing

Reading Time: 2 minutes IELTS writing คืออะไร IELTS Writing คือ ข้อสอบพาร์ทการเขียนของการสอบ IELTS ให้เวลาในการทำข้อสอบ 60 นาที คะแนนเต็ม 9.0 คะแนน โดย IELTS Writing นั้น จะแบ่งออกเป็น 2

ielts writing

IELTS writing

Reading Time: 2 minutes IELTS writing คืออะไร IELTS Writing คือ ข้อสอบพาร์ทการเขียนของการสอบ IELTS ให้เวลาในการทำข้อสอบ 60 นาที คะแนนเต็ม 9.0 คะแนน โดย IELTS Writing นั้น จะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ IELTS Writing Task