GSSE TU | Global Studies & Social Entrepreneurship

02-252-8633 , 084-942-4261
GSSE TU | Global Studies & Social Entrepreneurship
By chulatutor   on 23/07/18

Global Studies & Social Entrepreneurship : GSSE TU

“YOU WILL BE CREATING IMPACT IN THE REAL WORLD FROM DAY 1”ONE

อยากเปลี่ยนแปลงสังคม? อยากทำให้สังคมพัฒนาอย่างยั่งยืนไปในทางที่ดีขึ้นทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม และเตรียมพร้อมสู่ศตวรรษที่ 21 ถ้าน้องๆ เป็นหนึ่งในคนที่มีความรู้สึกเหล่านี้ อยากเป็นนักเปลี่ยนแปลง น้องๆ เหมาะแล้วค่ะ กับการเรียนหลักสูตรริเริ่มแห่งแรกนำไทยและในอาเซียน ตัวหลักสูตรจะบูรณาการความรู้ทั้งทางด้านสังคม วัฒนธรรม ความเป็นอยู่ เศรษฐกิจ การบริหารจัดการ เพื่อให้น้องๆ มีความรู้ความเข้าใจในการแก้ไขปัญหา ความท้าทายของปัญหาสังคมในปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และจะบ่มเพาะให้น้องๆ ดึงศักยภาพ มุมมอง ความคิด และแนวทางการแก้ปัญหาและการพัฒนาต่างๆ ออกมา เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสังคมอย่างแท้จริง การเรียนการสอนในหลักสูตร น้องๆ จะได้เข้าร่วมการบรรยาย การอภิปราย และการร่วมกิจกรรมต่างๆ จากคณาจารย์และผู้เชี่ยวชาญจากทุกแวดวงที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้น้องๆ เข้าใจปัญหา ฝึกคิดวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาสังคมได้อย่างถูกทาง นอกจากนี้ GSSE TU ยังมี G-LAB เป็น Social Innovation Lab เพื่อรองรับการคิดค้นโครงการนวัตกรรมใหม่ๆ ของน้องๆ และยังเป็นที่ปรึกษาสำหรับการวิจัยและการปฏิบัติการต่างๆ ด้วย การเรียนที่ GSSE TU น้องๆ จะไม่ได้หยุดการเรียนรู้เรื่องประเด็น ปัญหาสถานการณ์ของโลก น้องๆ จะถูกปลูกฝังให้รู้สึกรับผิดชอบและมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาสังคม ไม่เพียงแต่การวิเคราะห์และหาสาเหตุแห่งปัญหาเท่านั้น แต่จะต้องลงมือทำจัดการแก้ไขปัญหาต่างๆ เหล่านั้นด้วย  

อาชีพรองรับ GSSE TU

น้องๆ จะอยู่ในวงการพัฒนาประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม ทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน องค์กรระหว่างประเทศอย่างเช่น องค์การสหประชาชาติ (United Nations : UN) งานทุกด้านที่ต้องการการพัฒนาและแก้ไขปัญหาสังคมในทุกมิติ อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนที่สุด ยิ่งเป็นองค์กรระหว่างประเทศ น้องๆ จะยิ่งได้เปรียบเรื่องภาษาอังกฤษ เพราะว่าหลักสูตรได้บ่มเพาะความเชี่ยวชาญทั้งทางวิชาการและความรู้ทางภาษาให้น้องๆ มาแล้วตลอด 4 ปีค่ะ GSSE TU

อยากเรียน GSSE TU ต้องเตรียมพร้อมอะไรบ้าง

การเตรียมพร้อมหลักๆ มีดังนี้ ค่ะ

อย่างแรกเลย น้องๆ ต้องจบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า และมี GPA ไม่ต่ำกว่า 2.5

อย่างที่สอง น้องๆ ต้องมีผลทดสอบภาษาอังกฤษ โดยอาจเลือกยื่นจาก IELTS , TOEFL หรือ TU-GET ตามคะแนนที่ทางหลักสูตรกำหนด

อย่างที่สาม น้องๆ จะต้องสอบข้อสอบเฉพาะของทาง GSSE TU ซึ่งจะมีทั้งข้อเขียนและการสอบสัมภาษณ์

อย่างที่สี่ น้องๆ จะต้องจัดทำ Portfolio เกี่ยวกับผลงานหรือกิจกรรมด้านการมุ่งเน้น การเปลี่ยนแปลง การพัฒนาสังคม เชื่อมโยงเกี่ยวกับหลักสูตร GSSE TU เป็นภาษาอังกฤษ ทั้งนี้ ต้องไม่เกิน 10 หน้า และระวังเรื่องการคัดลอกงานจากที่อื่นมานะคะ เพราะทางหลักสูตรไมได้บังคับรูปแบบว่าจะจัดทำในรูปแบบใด ขอให้เป็นงานที่เกี่ยวกับ GSSE TU ก็พอค่ะ

tu first step    

เริ่มต้นก้าวแรก สู่ GSSE TU ด้วยคอร์สเรียน IELTS รับรองผล

   
รหัสคอร์ส วันเรียน รอบ เวลา หมายเหตุ Test Date Exam
เหลือที่นั่ง อาจารย์
IA030820 3 ส.ค. - 3 ก.ย. จ-พฤ 18:00-20:30
จองที่นั่ง
10 vova
IB080820 8 ส.ค. - 6 ก.ย. ส-อา 10:00–16:00
จองที่นั่ง
10 vova
   

อัตราค่าเรียน : 25,500 บาท

 

 

 

และถ้ายังไม่มั่นใจ มาหาพี่ๆ ที่สถาบันจุฬาติวเตอร์ได้ค่ะ พี่ๆ พร้อมที่จะเป็นไกด์แนะนำ และให้คำปรึกษาสำหรับน้องๆ ที่จะเตรียมตัวสมัครหลักสูตรนานาชาติทั่วประเทศไทยเลยค่ะ มาหาเราได้ที่สยามสแควร์ซอย 9 www.chulatutor.com หรือจะไลน์มาสอบถามก็ได้นะคะที่ @chulatutor ยินดีให้คำปรึกษาค่ะ

 

Global Studies & Social Entrepreneurship : GSSE TU

การเรียนการสอนในหลักสูตร GSSE TU น้องๆ จะได้เข้าร่วมการบรรยาย การอภิปราย และการร่วมกิจกรรมต่างๆ จากคณาจารย์และผู้เชี่ยวชาญจากทุกแวดวงที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้น้องๆ เข้าใจปัญหา ฝึกคิดวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาสังคมได้อย่างถูกทาง
It's only fair to share...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Tags