fbpx
( มี @ ด้านหน้าด้วยนะคะ )

GSSE TU | Global Studies & Social Entrepreneurship

By chulatutor   on 23/07/18
GSSE TU

Global Studies & Social Entrepreneurship : GSSE TU

“YOU WILL BE CREATING IMPACT IN THE REAL WORLD FROM DAY 1”ONE

อยากเปลี่ยนแปลงสังคม? อยากทำให้สังคมพัฒนาอย่างยั่งยืนไปในทางที่ดีขึ้นทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม และเตรียมพร้อมสู่ศตวรรษที่ 21 ถ้าน้องๆ เป็นหนึ่งในคนที่มีความรู้สึกเหล่านี้ อยากเป็นนักเปลี่ยนแปลง น้องๆ เหมาะแล้วค่ะ กับการเรียนหลักสูตรริเริ่มแห่งแรกนำไทยและในอาเซียน ตัวหลักสูตรจะบูรณาการความรู้ทั้งทางด้านสังคม วัฒนธรรม ความเป็นอยู่ เศรษฐกิจ การบริหารจัดการ เพื่อให้น้องๆ มีความรู้ความเข้าใจในการแก้ไขปัญหา ความท้าทายของปัญหาสังคมในปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และจะบ่มเพาะให้น้องๆ ดึงศักยภาพ มุมมอง ความคิด และแนวทางการแก้ปัญหาและการพัฒนาต่างๆ ออกมา เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสังคมอย่างแท้จริง การเรียนการสอนในหลักสูตร น้องๆ จะได้เข้าร่วมการบรรยาย การอภิปราย และการร่วมกิจกรรมต่างๆ จากคณาจารย์และผู้เชี่ยวชาญจากทุกแวดวงที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้น้องๆ เข้าใจปัญหา ฝึกคิดวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาสังคมได้อย่างถูกทาง นอกจากนี้ GSSE TU ยังมี G-LAB เป็น Social Innovation Lab เพื่อรองรับการคิดค้นโครงการนวัตกรรมใหม่ๆ ของน้องๆ และยังเป็นที่ปรึกษาสำหรับการวิจัยและการปฏิบัติการต่างๆ ด้วย การเรียนที่ GSSE TU น้องๆ จะไม่ได้หยุดการเรียนรู้เรื่องประเด็น ปัญหาสถานการณ์ของโลก น้องๆ จะถูกปลูกฝังให้รู้สึกรับผิดชอบและมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาสังคม ไม่เพียงแต่การวิเคราะห์และหาสาเหตุแห่งปัญหาเท่านั้น แต่จะต้องลงมือทำจัดการแก้ไขปัญหาต่างๆ เหล่านั้นด้วย  

อาชีพรองรับ GSSE TU

น้องๆ จะอยู่ในวงการพัฒนาประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม ทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน องค์กรระหว่างประเทศอย่างเช่น องค์การสหประชาชาติ (United Nations : UN) งานทุกด้านที่ต้องการการพัฒนาและแก้ไขปัญหาสังคมในทุกมิติ อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนที่สุด ยิ่งเป็นองค์กรระหว่างประเทศ น้องๆ จะยิ่งได้เปรียบเรื่องภาษาอังกฤษ เพราะว่าหลักสูตรได้บ่มเพาะความเชี่ยวชาญทั้งทางวิชาการและความรู้ทางภาษาให้น้องๆ มาแล้วตลอด 4 ปีค่ะ GSSE TU

อยากเรียน GSSE TU ต้องเตรียมพร้อมอะไรบ้าง

การเตรียมพร้อมหลักๆ มีดังนี้ ค่ะ

อย่างแรกเลย น้องๆ ต้องจบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้น ม.6 หรือเทียบเท่า และมี GPA ไม่ต่ำกว่า 2.5

อย่างที่สอง น้องๆ ต้องมีผลทดสอบภาษาอังกฤษ โดยอาจเลือกยื่นจาก IELTS , TOEFL หรือ TU-GET ตามคะแนนที่ทางหลักสูตรกำหนด

อย่างที่สาม น้องๆ จะต้องสอบข้อสอบเฉพาะของทาง GSSE TU ซึ่งจะมีทั้งข้อเขียนและการสอบสัมภาษณ์

อย่างที่สี่ น้องๆ จะต้องจัดทำ Portfolio เกี่ยวกับผลงานหรือกิจกรรมด้านการมุ่งเน้น การเปลี่ยนแปลง การพัฒนาสังคม เชื่อมโยงเกี่ยวกับหลักสูตร GSSE TU เป็นภาษาอังกฤษ ทั้งนี้ ต้องไม่เกิน 10 หน้า และระวังเรื่องการคัดลอกงานจากที่อื่นมานะคะ เพราะทางหลักสูตรไมได้บังคับรูปแบบว่าจะจัดทำในรูปแบบใด ขอให้เป็นงานที่เกี่ยวกับ GSSE TU ก็พอค่ะ

ถ้ายังไม่มั่นใจ มาหาพี่ๆ ที่สถาบันจุฬาติวเตอร์ได้ค่ะ พี่ๆ พร้อมที่จะเป็นไกด์แนะนำ และให้คำปรึกษาสำหรับน้องๆ ที่จะเตรียมตัวสมัครหลักสูตรนานาชาติทั่วประเทศไทยเลยค่ะ มาหาเราได้ที่สยามสแควร์ซอย 9 www.chulatutor.com หรือจะไลน์มาสอบถามก็ได้นะคะที่ @chulatutor ยินดีให้คำปรึกษาค่ะ  

Tags