fbpx

เจาะลึก ข้อสอบ cu-tep reading

เจาะลึก ข้อสอบ cu-tep reading
Reading Time: 5 minutes

เจาะลึก ข้อสอบ CU-TEP reading

วันนี้ก็ถือเป็นฤกษ์งามยามดีมาเจอกันอีกครั้งแล้วนะค่ะ เป็นงัยบ้างสำหรับหัวข้อรอบก่อนในเรื่องของ CU-TEP Listening กันไปแล้วนะคะ แต่หัวข้อในวันนี้พี่จะเขยิบมาเป็นการวิเคราะห์ภาพรวมแบบเจาะลึกอีกเช่นกันในส่วนของ CU-TEP Reading กันบ้างคะว่า มันจะออกข้อสอบประเภทไหนบ้าง แล้วแต่ละแบบมีจุดเด่นเอกลักษณะที่สำคัญ ๆ คืออะไร แล้วเราจะจัดการกับมันอย่างไรบ้าง เพราะมีน้อง ๆ หลายคน Line มาถามพี่หลายคนมากเลยว่า เวลาหนูเจอข้อสอบ CU-TEP อ่านคำถามไม่แตก !! ซึ่งพี่เลยจะบอกว่า นั่นคือ หายนะ 55 เลยนะคะ จริงๆแล้วข้อสอบ CU-TEP มีลักษณะแบบว่าวนคำถามคะ ซึ่งพี่ก็ได้เก็บสถิติจากการเข้าสอบทุกรอบมาแล้วเช่นกัน เพราะไปสอบรอบเดียวกับ Listening มาให้อยู่แล้ว อยากจะบอกว่าเหมือนจะยากนะคะ แต่จริงๆแล้ว ข้อสอบไม่ทิ้งแนวเลย อันเดิมตลอด เอาละคะ เราจะมาเริ่มดูข้อสอบกันเลยนะคะว่ามีอะไรบ้าง และความมากน้อยมีมากเท่าไรอย่างไรคะ

 

1. คำถามเกี่ยวกับ ชื่อเรื่อง
– A good title for this piece would be ?
– What is the best title for this article ?
– The most appropriate title for this passage would be
– What is the suitable title of the text ?
– What could be the best title of this text ?
คำสำคัญ : good title, best title, appropriate article, suitable text
คำแนะนำ : เป็นคำถามที่ไม่ว่าน้องจะไปสอบอะไรก็ต้องพบเจอแน่นอนนะคะ เป้าหมายของข้อสอบประเภทนี้คือการที่น้อง ๆ สามารถจับเอา Topic หลักของเรื่องได้ว่าส่วนใหญ่เรื่องนี้เขาพูดถึงอะไร โดยทริคง่าย ๆที่พี่จะบอกได้แบบเบื้องต้นก็คือการที่มันจะใช้คำซ้ำ ๆ กล่าวบ่อย ๆ จะเป็นใจความหลักของเรื่องค่ะ และส่วนใหญ่ตัวเลือกทั้งหมดจะเป็นกลุ่มคำนามวลี เช่น Harry potter and _______ อะไรทำนองนี้ ส่วนตัวพี่มองว่าเป็นข้อที่น้อง ๆ ต้องทำสุดท้ายนะคะ เพราะจะทำก่อนอาจจะเกิดปัญหาว่า อ่านเนื้อเรื่องไม่ครบแล้วตัดสินใจเร็วไปหน่อยอาจจะมีโอกาสตอบผิดได้สูงทีเดียวเลย
2. คำถามเกี่ยวกับ main idea หรือ ความคิดหลัก ๆของเรื่อง
– The main idea of this passage is _________
– What is the main idea of the second paragraph ?
– Paragraph 2 is mainly about_____
– The main idea of text is_____
คำสำคัญ : main idea, mainly
คำแนะนำ : ข้อสอบนี้จะมีสองแบบคำถามนะคะ พูดง่าย ๆ คือน้องต้องสังเกตดีๆ ว่าเป็นคำว่า Passage หรือ Paragraph คะ เพราะว่ามันจะต่างกันพอสมควร พี่กำลังจะหมายถึงว่า ถ้าเป็นแบบ passage คือภาพรวมทั้งบทความ ซึ่งนั่นก็หมายความว่าน้องต้องเข้าใจทุกประโยคใน passageเสียก่อน แต่ในทางตรงกันข้าม หากว่าเป็น ลักษณะของ paragraph น้องๆ สามารถทำคะแนนได้เลยเพียงแค่อ่าน 1 ย่อหน้าเท่านั้น ดังนั้นต้องระวังโจทย์ดี ๆ ว่าถามแบบไหนจ้า แต่ส่วนใหญ่ Main idea จะคล้าย ๆ best title กล่าวสั้น ๆ คือต้องมี Topic ของเรื่องปรากฎอยู่ด้วยเช่นเดียวกันจ้า
3. คำถามประเภท สรุป หรือ อนุมาน ใจความจาก passage ที่ได้อ่าน
– We learn from the text that______
– It can be inferred from the passage that
– We can infer from the letter that _______
– It can be inferred from the last paragraph that
– From paragraph 4, we can infer that
– The passage implies that hydrogen is _____
– What can be concluded about desalination ?
– It can be inferred about the coastal areas that
– What can be inferred from the last paragraph of the text ?
คำสำคัญ : infer, conclude, imply
คำแนะนำ : ก่อนอื่นต้องขยายความคำว่า สรุปหรืออนุมาน ก่อนว่ามีลักษณะอย่างไรก่อน พี่จะยกตัวอย่างให้น้องเห็นภาพชัดขึ้นดังนี้นะคะ สมมุติว่าบทความพูดว่า นาย A เป็นคนชอบกินผักผลไม้ ออกกำลังกายทุกวัน และนอนไม่ดึกมาก สรุปได้ว่า นาย A เป็นอย่างไร คำตอบคือ เป็นคนรักสุขภาพ ซึ่งจะเห็นว่า คำในบทความกับคำตอบ คนละเรื่อง !! เลย พี่เสริมต่อว่ามันคือการตกตะกอนความคิดของเรามากกว่าคะว่า อ่านเนื้อเรื่องแล้วได้อะไรจากมันบ้าง ซึ่งบอกแบบไม่อายเลยว่า เป็นข้อสอบที่ยากที่สุดหากเทียบกับแบบอื่น ๆ นะคะ แบบ very ยากกกกกกกกกกกกกกกกส์
4. คำถามเกี่ยวกับบทความนี้เขียนมาเพื่อ วัตถุประสงค์อะไร
– The main purpose of the article is to _____
– The passage’s main purpose is to
– The author mentions “larvae” in order to
คำสำคัญ : purpose, in order to
คำแนะนำ : ส่วนใหญ่แล้วจากการที่พี่ทำข้อสอบมาหลาย ๆ รอบพบว่า ส่วนใหญ่ตัวข้อสอบจะเป็นเชิง ให้ข้อมูล นะคะ หมายถึง inform อะไรทำนองนี้เลยละคะ ดังนั้นพี่มักจะบอกให้เด็กตอบเป็นกลาง ๆว่า เขียนมาเพื่อให้ความรู้ในเรื่องนั้น ๆ มากกว่าคะ
5. คำถามแนว Refer อ้างถึงสิ่งที่ได้กล่าวมาก่อนแล้วล่วงหน้า
– The phrase “a cottage industry” refers to
– The word “this” refers to
– The word “them” refers to
คำสำคัญ : Refer
คำแนะนำ : พี่จะบอกทริคง่าย ๆนะคะว่า concept ของข้อสอบประเภทนี้คือน้อง ๆ จะต้องมองประโยคก่อนหน้ามันที่ถูกถามคะ แล้วแทนคำลงไปเพื่อเช็คว่าถูกต้องหรือไม่ เพราะถือว่าเป็นข้อสอบแจกแต้มนะคะ มันใช้เวลาไม่นานถ้าเอาจริง ๆ ไม่อยากให้น้องพลาดนะคะ ดังนั้นถ้าเจอข้อสอบแนวนี้ให้ใจเย็น ๆ เข้าไว้ แล้วทำอย่างเป็นระบบคะ
6. ถาม meaning หรือแนวคำศัพท์
– The word “bonus ” most nearly means____
– The word “weeds out” is closest in meaning to_____
– The phrase “to vent its hot air” means to
– The word “deterrent” means
– The expression “inured to ” may be replaced by _____
– According to Paragraph 5, if people are not “sober”, it means ___
คำสำคัญ : means, closest in meaning, replaced
คำแนะนำ : สำหรับข้อสอบประเภทนี้พี่มองว่าวัดตัวเด็กว่ามีทักษะ reading comprehension ไม่ได้คะ แต่จะต้องใช้ทักษะ เดา และ ดวง 5555+ พี่กำลังหมายความว่า แม้เราจะมีทริคการทำข้อสอบแล้วก็จริง แต่ว่าวันสอบจริง ศัพท์ในข้อสอบทั้งสี่ตัวเลือก มันอยากออกอะไรก้ได้ที่อยากจะออกเป็นตัวแปรภายนอก ที่ไม่มีติวเตอร์ หรือใครที่ไหนจะรู้ล่วงหน้าว่าจะออกคำไหน ^_^ พี่คือว่ามันเป็นปัจจัยภายนอกที่คุมไม่ได้ค่ะ
7. ถามแนว tone มี tone หรือลักษณะการเขียน เป็นในเชิงไหน
– The last sentence of the letter seems to be_____in tone .
– What is the tone of the writing ?
– The tone of the article to revolution is
– The tone of this passage is
– What is the tone of the article ?
– The text is written in a ______ tone .
คำสำคัญ : tone, attitude
คำแนะนำ : สำหรับพี่นะคะ ข้อสอบแบบนี้เป็นแนว informative เกือบทั้งสิ้นคะ เพราะว่าเราเอาข้อสอบมาจาก internet แล้วก็ตั้งคำถามยากๆ ขึ้นมาตังหาก แต่ที่อยากจะบอกคือศัพท์ที่ออกดันมีไม่เยอะ : informative, indifferent, concern อะไรทำนองนี้ ดังนั้นน้อง ๆ ต้องไป list คำเชื่อมแบบเหตุผลต้องยิดจากที่เราต้องการดูว่ามันจาก mention ใดมากกว่า
8. ถามถึงตัว Writer ว่าคิดอย่างไรบ้างกับเรื่องที่อ่าน หรือขณะที่กำลังเขียนจ้า
– The writer believes that asylum seekers to England are seeking _____
– The writer feels that the Burmese democratic movement should
– What is the writer doing at the beginning of the text
– The writer feels outraged about ?
– The writer believes that in the future_______
– How does the writer probably feel about Khun Apirak’s policies?
– The tone of the author is
– In the last paragraph, the writer primarily expresses his _____
– The writer thinks that Thai people _____
คำสำคัญ : writer, feels, probably, attitude
คำแนะนำ : สำหรับข้อสอบพวกนี้เราต้องอ่านใจก่อนอ่านเลยว่าจะเริ่มจากตรงไหนก่อน ซึ่งส่วนใหญ่แล้วคำถามจะอยู่ท้าย ๆ กับเนื้อเรื่อง ให้ตีความเหมือนว่ากำลังเขียน essay แล้วย่อหน้าสุดท้าย ส่วนตัวแล้วพี่มองข้อสอบแบบนี้จะมีปัญหาการตีความเล็กน้อย ในเรื่องที่ข้อความไหนเป็นคำพูดของผู้พูด เราจะต้องใช้ลักษณะของจินตนาการ บวกกับการใช้สัญลักษณ์บางอย่าง เช่น ” ……………. ” เป็นต้น
9. คำถามทั่วไป แต่ส่วใหม่เป็นการถาม Detail
– The term “soft touch” suggests that Britain and Western Europe
– According to the finding of the study, vitamin C may
– The UCLA study was claimed as the most comprehensive because ?
– According to the writer, the proble with reform movement is that ______
– The following events marked the religious revolution during Akhenaten’s reign EXCEPT
– According to the text, it was believed in the past that __________
– Before setting a two-week target on self-therapy, depressed people should
– The excavation of the Temple is important because
– Which paragraph deals with the functions of the pyramid ?
คำสำคัญ : why, what, following, according to
คำแนะนำ : ข้อสอบแนวนี้พี่จะช่วยเกาความรู้น้อง ๆ เลยว่า ข้อสอบนี้มันค่อนข้างที่จะต้องการหลักฐานคำเหมือนในการตอบคำถามแต่ละข้อ จะเป็นประโยชน์ในเรื่องการฝึกมอง part of speech นอกจากนี้ตัวน้อง ๆ เองจะต้องมีความรู้ในเรื่องของการ scanning ร่วมด้วยเพราะว่าจริงไม่มีใครอ่านทันแน่นอน ดังนั้นต้องฟิตแกร่มมาซึ่งไม่อยากมากให้น้องไว้ไว้อ่านเลย
10. คำถามแนว True False หรือให้น้อง ๆ ดูว่าตัวไหนไม่เข้าพวกไรทำนองนี้
– Which of the following does NOT refer to scarabs ?
– What is TRUE about vitamin C ?
– Which of the following statements is NOT true ?
– Which of the following is NOT a cause of depression ?
– Which of the following is TRUE according to the text ?
– As a world leader, the Government should do all of the following EXCEPT
– Which of the following statement is TRUE ?
– Which is NOT one of the suggestions for revising the gun control laws?
– According to the passage, which statement is TRUE ?
– Which of the following is NOT a consequence of the environmental catastrophe ?
– What is NOT mentioned as a problem of desalination ?
คำสำคัญ : following, true, not, except
คำแนะนำ : พี่ขอบอกเลยนะคะว่า เป็นข้อสอบที่กินเวลาพอสมควร เพราะบ้างทีเราจะต้องเช็คทั้ง 4 ตัวเลือกเลยว่ามีอะไรผิดปกติไปหรือไม่ อิอิ แล้วก็จะลายตามาก ๆ ขอบอกเลย สำหรับตัวพี่มองว่า ประเภทข้อสอบใช้เวลานานจริง และวิธีคิดหรือหาคำตอบจะคนละเรื่องกับที่ทำเลยนะคะ ดังนั้นพี่เลยมองว่าอยากทำได้เร็วต้องมีทักษะ scanning รวมอยู่ด้วย เพื่อที่ว่าเวลาหาจะได้หาง่ายจ้า ^^
11. คำถามความน่าจะเป็น ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้น หรือว่าเกิดขึ้นเวลาไหน ส่วนใหญ่ถาม Vocaburary
– Where would you most possibly read this article ?
– “Scurvy” would be a kind of
– The word to complete “The time is right for…” should be
– If you are depressed, you should NOT ____
– It is likely that Dr.Epstein’s experiment, if successful, could
– One can expect to find this passage in a
– The text most likely appears in
คำสำคัญ : would, should, likely
คำแนะนำ : พี่มองว่าเป็นข้อสอบที่เราจะต้องดึง main idea ออกมาแล้วออกไปตามหาตีความจนทั่วเลย ถึงแน่ใจว่าจะตอบพี่ แล้วก็สังเกตดี ๆ นี่ว่า จะต้องคิดต่อยอดรวมกับ ประสบการณ์ชีวิต ยกตัวอย่างเช่น ในบทความพูดมาว่า พีชสีเขียนสังเคราะห์แดงได้ แล้วโจทย์ถามว่า ใครน่าจะ ! สร้างอาหารเองได้ ก.แมลงวันหัวเขียน ข.สาหร่าย คำตอบคือ สาหร่าย กล่าวคือ มันเป็นพีชชนิดหนึ่งเลยทำให้พี่ต้องใช้บรรทัดใหม่จ้า แต่แนะนำว่าต้องอ่านทั้งเรื่องก่อนถึงจะเดาบริบทได้อย่างขัดเจออ ยิ่งขึ้นไป อิอิ
12. คำถามแนวเติมคำลงไปใน passage
– Which of the following could complete the blank in line 26 ?
– Which of the following could complete the blank in line 30 ?
– Which of the following statements BEST fits the blank in line 19-20 in Paragraph 3
คำสำคัญ : complete the blank, BEST fits the blank
คำแนะนำ : จริงๆแล้วข้อสอบแบบนี้ไม่ออกข้อสอบเยอะเท่าไร เพราะฉะนั้นเอาทริคไปเป็นพิธีคือว่า เวลาทำข้อสอบแบบนี้ น้องต้องอ่านประโยคก่อนหน้า หลังมันสนับสนุน ๆ พี่หมายถึงว่า เช่นพี่เจอแล้ว sentence 3 พี่ก็จะต้องอ่าน sentence 2 และ 4 เป็นตัวช่วยดูบริบทช้าง ๆ จ้า

 

เอาละคะ กว่าจะหมดเอาซะแทบหมดแรงเลย แต่เพื่อน้อง ๆ จะได้เห็นภาพรวมทั้งหมดของข้อสอบ CU-TEP จะได้มั่นใจมากขึ้นเวลาอยู่ในห้องสอบ และที่สำคัญตอนฝึกซ้อมที่บ้าน แม้จะมีในเรื่องของการแปลศัพท์ไม่ออก น้องก็ใช้การอ่านรัว ๆ ไปเลยจะเป็นตัวช่วยให้ทราบประเด็นได้เร็วกว่าเดิมอะไรแบบนี้ 555+ วันนี้พอแค่นี้ก่อนหน้าไว้ว่าง ๆ พี่มาเยี่ยมอีกทีจ้า แล้วเจอกันน้า อิอิ

Related Posts