fbpx

คอร์สเรียน CU-TEP Reading | ครบทุกคำตอบ CU-TEP Reading คืออะไร ? สมัครสอบ แนะนำหนังสือ และอื่น

Our CU-TEP course is well designed to have basic grammatical skill and test tips. Be sure you can be the one who gets an 80 + score!

We are CU-TEP GURU. Update every session! Real review! Live teaching covering all listening, reading and writing part plus basic grammar!. And you will find CU-TEP is nothing at all.

Whether you have a weak grammatical skill or have problems in listening or reading, Our long- experienced course can overhaul all your problems and make you have a perfect CU-TEP preparation.

CU-TEP reading

CU-TEP reading

ข้อสอบ CU-TEP ในส่วนของ การอ่าน ( Reading ) จะมีข้อสอบรวมทั้งหมด 60 ข้อ และจะมีเวลาทำข้อสอบทั้งหมด 70 นาทีโดยที่ผู้สอบสามารถจะบริหารเวลาเองได้ว่าจะทำอะไรก่อนหลัง ข้อสอบออกเป็น 2 ส่วนคือ

 

CU-TEP reading ส่วนที่ 1 : Close test

ข้อสอบ Close test หรือ Fill in the blank ซึ่งจะมีทั้งหมด 15 ข้อด้วยกัน โดยจะมีทั้งการวัดความสามารถทางด้าน Vocabulary และ Grammar พร้อมกัน โดยข้อสอบจะให้มาเป็นหนึ่งเนื้อเรื่องที่มีบางส่วนหายไปอยู่ทั้งหมด 15 ช่องด้วยกัน

 

CU-TEP reading ส่วนที่ 2 : Reading Comprehension

ข้อสอบ Reading Comprehension จะเป็นการวัดความสามารถเราในหลาย ๆ ส่วนไม่ว่าจะเป็นการหา Main idea, Detail หรือแม้กระทั้ง Vocabulary ก็ตาม โดยข้อสอบจะแบ่งย่อยเป็น 2 รูปแบบคือ

a. Short Passage จำนวน 1 เรื่อง พร้อมกับ 5 คำถาม

b. Long Passage จำนวน 4 เรื่อง พร้อมกับอย่างละ 10 คำถามต่อหนึ่งเรื่อง

 

สำหรับเนื้อหาที่ออกข้อสอบ CU-TEP reading บ่อยสุดในข้อสอบจะแบ่งเป็น 4 หมวดด้วยกัน คือ

  • ด้าน สังคม ( Social ) โดยส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเศรษฐกิจ การศึกษา หรือแม้กระทั้งด้านการเมืองก็เคยมีออกข้อสอบ สำหรับข้อสอบแนวนี้ให้สังเกตจากจะมีชื่อประเทศให้เห็นมากเป็นพิเศษ แนะนำให้ทำเป็นข้อสุดท้ายเพราะว่าจะเป็นข้อสอบที่มีคำถามยากที่สุด
  • ด้าน วิทยาศาสตร์ ( Science ) เนื้อเรื่องที่จะถามจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งประดิษฐ์ การแพทย์ การทดลองสำคัญ ๆ คำศัพท์ที่เล่นค่อนข้างจะได้เปรียบสำหรับคนที่เรียนด้านวิทย์ ฯ มา ส่วนตัวคำถามจะไม่ค่อยยากมากหากเทียบกับแนวอื่น ๆ
  • ด้าน สิ่งแวดล้อม ( Environment ) จะเป็นเรื่องราวที่ค่อนข้างเฉพาะเจาะจงไปที่เรื่องของศัพท์เกี่ยวกับธรรมชาติโดยตรง ทำให้สามารถที่จะเลือกท่องศัพท์ได้เลยก็ว่าได้ ดังนั้นถ้าเป็นข้อสอบด้านนี้ให้รีบทำเป็นอย่างแรก
  • ทั่วไป ( General ) ซึ่งจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับตำนานบุคคลสำคัญ หรือว่าสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ จะเป็นข้อสอบที่คล้าย ๆ กับอ่านหนังสือใน Wikipedia นั้นเอง ซึ่งถ้าเทียบกับทุกด้านแล้ว ข้อสอบด้านนี้ง่ายสุดเลยก็ว่าได้ เหมือนเรากำลังศึกษาเรื่องราวของใครซักคน

 

สำหรับสิ่งที่ต้องระวังในข้อสอบ จะเป็นเรื่องของการที่จะต้องมองข้อสอบให้ออกก่อนว่าถามข้อสอบแนวใด ซึ่งข้อสอบ CU–TEP ในส่วน การอ่าน นั้น จะมีประเภทข้อสอบที่ถามไม่มากนัก ดังต่อไปนี้

1. คำถามเกี่ยวกับ ชื่อเรื่อง : จะเป็นการถามที่ให้ผู้สอบดูว่าอะไรควรจะเป็นชื่อเรื่องที่เหมาะสมที่สุด ซึ่งส่วนใหญ่แล้ววิธีการหลอกข้อสอบแนวนี้คือ การใช้ตัวเลือกที่กว้างเกินไป แคบเกินไป หรือไม่ได้กล่าว ต้องระวังดี ๆ

คำสำคัญ : good title, best title, appropriate article, suitable text

2. คำถามเกี่ยวกับ Main idea : ลักษณะการถามแนวนี้มีวิธีการคิดง่าย ๆ คือ ให้อ่านย่อหน้าแรกของเนื้อเรื่องก็จะสามารถดึงใจความสำคัญออกมาได้ เพราะว่าหลักการเขียน Writing จะมีอยู่ว่า หัวเรื่องจะเป็นใจความสำคัญของ Passage

คำสำคัญ : main idea, mainly

3. คำถามเกี่ยวกับ สรุป หรือ ตีความ : จะเป็นการถามให้เราตีความจากสิ่งที่ได้อ่าน ซึ่งหมายความว่าจะเป็นอะไรที่ไม่สามารถพบเจอใน Passage แต่จะต้องตีความออกมาว่าผู้เขียนต้องการจะสื่ออะไร สมมุติว่าบทความพูดว่า นาย A เป็นคนชอบกินผักผลไม้ ออกกำลังกายทุกวัน และนอนไม่ดึกมาก สรุปได้ว่า นาย A เป็นอย่างไร คำตอบคือ เป็นคนรักสุขภาพ เป็นต้น

4. คำถามเกี่ยวกับ วัตถุประสงค์ : รูปแบบคำถามค่อนข้างตายตัวเลยก็ว่าได้ เพราะว่าทุกเนื้อเรื่องส่วนใหญ่จะเป็นการให้ข้อมูลเท่านั้น ดังนั้นคำที่มักเป็นคำตอบจะเป็นคำว่า inform report reveal เป็นต้น

5. คำถามเกี่ยวกับ Refer : ข้อสอบประเภทนี้มีเทคนิคการทำคือ จะต้องมองประโยคก่อนหน้ามันที่ถูกถาม แล้วแทนคำลงไปเพื่อเช็คว่าถูกต้องหรือไม่ จึงถือได้ว่าเป็นข้อสอบที่ง่ายประเภทหนึ่ง

6. คำถามเกี่ยวกับ คำศัพท์ : เป็นคำถามที่ต้องพบเจออยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นข้อสอบใดก็ตาม ลักษณะเป้าหมายของข้อสอบคือการวัดความสามารถเด็กให้ใช้บริบทในการเดาคำที่เราไม่ทราบนั้นเอง แต่มีข้อระวังที่ว่าถึงแม้จะรู้แล้วว่าเป็นคำใด แต่หากว่าตัวเลือกทั้ง 4 เราไม่ทราบก็อาจจะเสียคะแนนได้เช่นเดียวกัน

7. คำถามเกี่ยวกับ Tone : ข้อสอบจะมีการถาม tone ทั้งตัวเนื้อเรื่องเอง หรือจากตัวผู้เขียนเรื่องก็ได้ ดังนั้นต้องระวังข้อสอบดี ๆ ว่าโจทย์ถามในส่วนใดกันแน่

8. คำถามเกี่ยวกับ Detail : เป็นคำถามที่จิปาถะมาก โดยที่จะเป็นการรายละเอียดของเนื้อเรื่องในส่วนใดส่วนหนึ่งของเนื้อเรื่องก็ได้ เพื่อเช็คความสามารถข้อผู้สอบว่าเข้าใจเนื้อเรื่องในส่วนปีกย่อยมากน้อยเพียงใด

9. คำถามเกี่ยวกับ True / False : ลักษณะข้อสอบคือผู้สอบจำเป็นจะต้องเช็คตัวเลือกทั้งหมดว่าข้อใดเป็นจริงหรือเท็จ ซึ่งคือว่าเป็นข้อสอบที่ใช้เวลานานพอสมควรเลยก็ว่าได้ ดังนั้นเป็นข้อสอบที่ควรจะทำเป็นข้อท้าย ๆ ของเนื้อเรื่องจะดีที่สุด

 

สำหรับกลยุทธ์ที่จะได้คะแนนในส่วน การอ่าน ได้ดีนั้น จำเป็นอย่างมากที่จะต้องท่องศัพท์ ดังนั้นจึงได้นำคำศัพท์ที่จะต้องรู้จัก เบื้องต้น ที่นำมาแนะนำ จะมีดังต่อไปนี้คือ

สรุป 50 คำศัพท์ที่ออกสอบ CU-TEP Reading บ่อยที่สุด
climateblocksuccessfulsuspectcompare
conservationacrossStateswildlifeendangered
atmosphereglobalchangesurfaceprocess
emissionsrangeconditionsphenomenonPoaching
effortspolarinternalriskextremes
impactconcernregioncycleresults
measurementcolleaguesavailablevulnerablesurvival
demandsdecadeprofoundrevolutionexisting
threatidentifysignificantmeltingrelease
ongoingevolutionraisingdistributedworst

 

Tags: cu-tep CU-TEP Listening CU-TEP Online CU-TEP Reading CU-TEP Speaking CU-TEP Writing อ่านต่อ