DBTM TU | Design, Business & Technology Management
02-252-8633 , 084-942-4261

DBTM TU | Design, Business & Technology Management

By chulatutor   on 26/06/18

Design, Business & Technology Management : DBTM TU

  DBTM TU หลักสูตร Design, Business & Technology Management เป็นหลักสูตรหนึ่งในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง เป็นหลักสูตรนานาชาติ ก่อตั้งขึ้นในปี 2557 ได้รับความร่วมมือจากหลายหน่วยงาน เนื่องจากเป็นหลักสูตรที่เน้นทั้งเรื่องวิชาการ ความคิดสร้างสรรค์ และการทำธุรกิจ เพื่อตอบโจทย์เรื่องของนวัตกรรมการออกแบบและเทคโนโลยีในปัจจุบัน โดยคำนึงถึงการออกแบบให้ตอบโจทย์การใช้ชีวิตของคนในสังคมอย่างมีคุณภาพและอย่างยั่งยืน เป็นหลักสูตรที่เกิดขึ้นเพื่อความแตกต่างจากการเรียนสถาปัตยกรรมแบบเดิมๆ อย่างแท้จริงค่ะ   DBTM TU เป็นหลักสูตรปริญญาตรีควบด้วยปริญญาโท โดยจะเรียนปริญญาตรี 3.5 ปี ต่อด้วยปริญญาโท 1.5 ปีค่ะ จะเรียนทั้งด้านการออกแบบ ด้านการทำธุรกิจ และด้านเทคโนโลยี หลักสูตรได้รับความร่วมมือจาก Thammasat Business School ซึ่งจะดูแลหลักสูตรด้านธุรกิจ ผสมผสานกับการเรียนเรื่องการออกแบบและเทคโนโลยี นอกจากนี้ ยังได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนจากธนาคารกสิกรไทยและสถาบันส่งเสริมการออกแบบและนวัตกรรมเพื่อการค้า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ที่จะช่วยกำหนดนโยบายและวางหลักสูตรเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของสังคมยุคใหม่ และยังให้ความร่วมมือทั้งทางด้านวิชาการ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สนับสนุนบุคลากรเพื่อมาบรรยายให้ความรู้และประสบการณ์แก่น้องๆ ในหลักสูตร และยังมีการวิจัยร่วมกัน รวมถึงเรื่องการฝึกงานด้วยค่ะ และไม่เพียงแต่หน่วยงานในประเทศเท่านั้นนะคะ แต่ทางหลักสูตรยังได้รับความร่วมมือจาก Faculty of Engineering & Environment Northumbria University, U.K. และ School of Design Hong Kong Polytechnic University, Hong Kong ซึ่งจะมีโครงการแลกเปลี่ยนในระดับปริญญาโทค่ะ   สำหรับอาชีพของน้องๆ ที่เรียน DBTM TU ก็จะเป็นแนวนักออกแบบและสถาปนิกค่ะ แต่เป็นแนวสร้างสรรค์ คิดค้นหานวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อการใช้ชีวิตในยุคเทคโนโลยีก้าวไกล น้องๆ ที่เรียนจบหลักสูตรจะครบเครื่องทั้งแนวคิดเรื่องการออกแบบและการจัดการ อันจะนำไปสู่ความสำเร็จในวงการธุรกิจหรือแวดวงที่น้องๆ ไปทำงานค่ะ น้องๆ อาจจะอยู่ในฝ่ายการวางกลยุทธ์การออกแบบ ฝ่ายวิจัยและพัฒนา หรือจะเป็นเจ้าของธุรกิจเองก็ได้ค่ะ เพราะสมัยนี้ Start up ใหม่ๆ ก็เกิดขึ้นมากมายและประสบความสำเร็จกันเยอะเลยค่ะ tu first step การเตรียมตัวสมัคร DBTM TU ด้วยความที่เป็นหลักสูตรนานาชาติ น้องๆ คงจะหลีกเลี่ยงการสอบภาษาอังกฤษไปไม่ได้ค่ะ โดยสามารถเลือกสอบได้จาก TU-GET / SAT Critical Reading/  O-NET / TOEFL / IELTS และหากน้องๆ มี GPAX ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เกิน 3.00 ก็สามารถยื่นสมัครได้เลยค่ะ แต่หาก GPAX ต่ำกว่า 3.00 (2.50 – 2.99)จะต้องยื่นคะแนนพื้นฐานเพิ่มเติม โดยเลือกได้ว่าจะยื่นอะไร ได้แก่ SAT Math และ SAT Physics/Chemistry หรือ IGCSE Math และ Physics/Chemistry หรือ IB Math และ Physics/Chemistry หรือ NCEA Math และ Science และเมื่อยื่นคะแนนและเอกสารทั้งหมดเรียบร้อย ขั้นตอนต่อไปก็คือการสอบสัมภาษณ์ค่ะ และหากน้องๆ ยังไม่ค่อยเข้าใจวิธีการเตรียมตัว หรืออยากติวเข้มเพิ่มเติมเกี่ยววับวิชาที่ต้องใช้คะแนนยื่น สามารถเข้ามาปรึกษาทางจุฬาติวเตอร์ที่สยามสแควร์ซอย 9 ได้นะคะ หรือจะไลน์มาสอบถามกับก็ได้นะค่ะที่ LINE ID @chulatutor พี่ๆ ยินดีให้คำปรึกษาเกี่ยวกับหลักสูตรนานาชาติทั่วประเทศไทยเลยค่ะ    

เริ่มต้นก้าวแรก สู่ DBTM TU ด้วยคอร์สเรียน IELTS รับรองผล

   
รหัสคอร์สวันเรียนรอบเวลาหมายเหตุTest Date Exam
เหลือที่นั่งอาจารย์
IA0308203 ส.ค. - 3 ก.ย.จ-พฤ18:00-20:30
จองที่นั่ง
2 vova
IB0808208 ส.ค. - 6 ก.ย.ส-อา10:00–16:00
จองที่นั่ง
1 vova
   

อัตราค่าเรียน : 25,500 บาท

 

 

 

DBTM TU | Design, Business & Technology Management

สำหรับอาชีพของน้องๆ ที่เรียน DBTM ก็จะเป็นแนวนักออกแบบและสถาปนิกค่ะ แต่เป็นแนวสร้างสรรค์ คิดค้นหานวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อการใช้ชีวิตในยุคเทคโนโลยีก้าวไกล น้องๆ ที่เรียนจบหลักสูตร DBTM TU จะครบเครื่องทั้งแนวคิดเรื่องการออกแบบและการจัดการ
It's only fair to share...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Tags