thumb image

  • By TOEIC Test of English for International Communication IELTS International English Language Testing System
  • Jul 23, 2018
  • Tags:
  • 0 Comments

Bachelor of Arts Program in Service Innovation (International Program) : BSI TU

Bachelor of Arts Program in Service Innovation (International Program) : BSI TU

การบริการ เป็นงานที่มีความแข่งขันกันสูงมากและก็มีการขยายตัวอย่างมากในปัจจุบัน นับเป็นอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญอันดับต้นๆ ที่จะดึงดูดผู้คน และการลงทุนต่างๆ ประเทศไทยเราเอง ก็ได้ขึ้นชื่อว่าคนในประเทศมี service mind สูง สังเกตได้จาก สายการบินแห่งชาติของเรา ก็ได้รับรางวัลเรื่องการบริการที่โดดเด่น และเมื่อประเทศไทยเราก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) ก็ได้มีการเปิดเสรีในอุตสาหกรรมการบริการประเภทต่างๆ ถึง 12 ประเภท เช่น การบริการด้านธุรกิจ การบริการด้านการสื่อสาร การบริการด้านการศึกษา การบริการด้านสิ่งแวดล้อม การบริการด้านการท่องเที่ยว เป็นต้น ดังนั้น การพัฒนาความสามารถและศักยภาพในการให้บริการ เพื่อผลิตบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับเรื่องนี้ และสามารถทำงานได้ในบริบททางวัฒนธรรมที่หลากหลายต่อไปค่ะ

การเรียนการสอนของ BSI TU

หลักสูตรมุ่งเน้นพัฒนาให้บัณฑิตมีความพร้อมสำหรับการทำงานในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงรอบตัวอยู่ตลอดเวลา ทางหลักสูตรเพียบพร้อมไปด้วยคณาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญทั้งด้านการบริการและนวัตกรรม พร้อมถ่ายทอดและสอนให้บัณฑิตดึงศักยภาพในตัวเองที่มี เพื่อป้อนบุคลากรที่มีคุณภาพในภาคอุตสาหกรรมการบริการ นอกจากนี้ หลักสูตรยังเปิดโอกาสทางการศึกษา โดยได้รับความร่วมมือจากคณะต่างๆ และมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วโลก มีทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยเหล่านั้นด้วยค่ะ ข้อมูลเพิ่มเติมสามารถดูได้ที่ http://msi.citu.tu.ac.th/th/bachelor_program ค่ะ tu first step

จบ BSI TU ไปทำงานอะไรดี

ทางหลักสูตรเค้าบอกเอาไว้ว่า ถ้าเรียนจบนวัตกรรมการบริการแล้ว น้องๆ จะสามารถทำงานในแวดวงการบริการได้แทบทุกภาคส่วนค่ะ ไม่ว่าจะเป็นองค์การต่างชาติ องค์กรและบริษัทธุรกิจการบริการสาขาต่างๆ ธุรกิจนำเที่ยว ธุรกิจสายการบิน การจัดงานแสดงนานาชาติ โรงพยาบาล ธนาคาร สถาบันความร่วมมือต่างๆ การติดต่อสื่อสาร ที่ต้องมีการสื่อสารและการใช้ภาษาอังกฤษ และต้องการการบริการแบบมืออาชีพ หรืออาจจะเป็นแวดวงอุตสาหกรรมที่ต้องพึ่งพางานด้านบริการ เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมอาหาร กระทั่ง หน่วยงานภาครัฐ เช่น กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงอุตสาหกรรม เป็นต้น

การเตรียมตัวสมัคร BSI TU

แน่นอนอยู่แล้วว่าการเรียนหลักสูตรนานาชาติ ความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษเป็นสิ่งจำเป็น การสมัคร BSI ก็เช่นเดียวกันค่ะ นอกจากคุณสมบัติที่น้องๆ จะต้องจบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายแล้ว น้องๆ ที่จะยื่นสมัครตรงจะต้องมีคะแนนภาษาอังกฤษ โดยสามารถเลือกได้ว่าจะใช้คะแนน TU-GET / IELTS / TOEFL ค่ะ และหากยังไม่มั่นใจว่าต้องเตรียมตัวอย่างไร น้องๆ สามารถเข้ามาปรึกษาพี่ๆ ที่สถาบันจุฬาติวเตอร์ได้นะคะ พี่ๆ ยินดีให้คำปรึกษาน้องๆ อยู่ที่สยามสแควร์ซอย 9 หรือจะไลน์มาสอบถามก็ได้นะค่ะที่ LINE ID @chulatutor  ถึงเราจะชื่อจุฬาติวเตอร์ แต่เราเชี่ยวชาญหลักสูตรนานาชาติทั่วประเทศไทยเลยนะคะ    

About the Author: TOEIC Test of English for International Communication IELTS International English Language Testing System

TOEIC Test of English for International Communication IELTS International English Language Testing System TOEFL Test Of English as a Foreign Language