fbpx

BSI TU จบแล้วทำงานอะไร มีเกณฑ์การสอบเข้าเป็นอย่างไร

Bachelor of Arts Program in Service Innovation
Reading Time: < 1 minute

Bachelor of Arts Program in Service Innovation (International Program) : BSI TU

การบริการ เป็นงานที่มีความแข่งขันกันสูงมากและก็มีการขยายตัวอย่างมากในปัจจุบัน นับเป็นอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญอันดับต้นๆ ที่จะดึงดูดผู้คน และการลงทุนต่างๆ ประเทศไทยเราเอง ก็ได้ขึ้นชื่อว่าคนในประเทศมี service mind สูง สังเกตได้จาก สายการบินแห่งชาติของเรา ก็ได้รับรางวัลเรื่องการบริการที่โดดเด่น และเมื่อประเทศไทยเราก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) ก็ได้มีการเปิดเสรีในอุตสาหกรรมการบริการประเภทต่างๆ ถึง 12 ประเภท เช่น การบริการด้านธุรกิจ การบริการด้านการสื่อสาร การบริการด้านการศึกษา การบริการด้านสิ่งแวดล้อม การบริการด้านการท่องเที่ยว เป็นต้น ดังนั้น การพัฒนาความสามารถและศักยภาพในการให้บริการ เพื่อผลิตบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับเรื่องนี้ และสามารถทำงานได้ในบริบททางวัฒนธรรมที่หลากหลายต่อไปค่ะ

การเรียนการสอนของ BSI TU

หลักสูตรมุ่งเน้นพัฒนาให้บัณฑิตมีความพร้อมสำหรับการทำงานในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงรอบตัวอยู่ตลอดเวลา ทางหลักสูตรเพียบพร้อมไปด้วยคณาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญทั้งด้านการบริการและนวัตกรรม พร้อมถ่ายทอดและสอนให้บัณฑิตดึงศักยภาพในตัวเองที่มี เพื่อป้อนบุคลากรที่มีคุณภาพในภาคอุตสาหกรรมการบริการ นอกจากนี้ หลักสูตรยังเปิดโอกาสทางการศึกษา โดยได้รับความร่วมมือจากคณะต่างๆ และมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วโลก มีทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยเหล่านั้นด้วยค่ะ ข้อมูลเพิ่มเติมสามารถดูได้ที่ http://msi.citu.tu.ac.th/th/bachelor_program ค่ะ

 

จบ BSI TU ไปทำงานอะไรดี

ทางหลักสูตรเค้าบอกเอาไว้ว่า ถ้าเรียนจบนวัตกรรมการบริการแล้ว น้องๆ จะสามารถทำงานในแวดวงการบริการได้แทบทุกภาคส่วนค่ะ ไม่ว่าจะเป็นองค์การต่างชาติ องค์กรและบริษัทธุรกิจการบริการสาขาต่างๆ ธุรกิจนำเที่ยว ธุรกิจสายการบิน การจัดงานแสดงนานาชาติ โรงพยาบาล ธนาคาร สถาบันความร่วมมือต่างๆ การติดต่อสื่อสาร ที่ต้องมีการสื่อสารและการใช้ภาษาอังกฤษ และต้องการการบริการแบบมืออาชีพ หรืออาจจะเป็นแวดวงอุตสาหกรรมที่ต้องพึ่งพางานด้านบริการ เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมอาหาร กระทั่ง หน่วยงานภาครัฐ เช่น กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงอุตสาหกรรม เป็นต้น

การเตรียมตัวสมัคร BSI TU

แน่นอนอยู่แล้วว่าการเรียนหลักสูตรนานาชาติ ความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษเป็นสิ่งจำเป็น การสมัคร BSI ก็เช่นเดียวกันค่ะ นอกจากคุณสมบัติที่น้องๆ จะต้องจบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายแล้ว น้องๆ ที่จะยื่นสมัครตรงจะต้องมีคะแนนภาษาอังกฤษ โดยสามารถเลือกได้ว่าจะใช้คะแนน TU-GET / IELTS / TOEFL ค่ะ และหากยังไม่มั่นใจว่าต้องเตรียมตัวอย่างไร น้องๆ สามารถเข้ามาปรึกษาพี่ๆ ที่สถาบันจุฬาติวเตอร์ได้นะคะ พี่ๆ ยินดีให้คำปรึกษาน้องๆ อยู่ที่สยามสแควร์ซอย 9 หรือจะไลน์มาสอบถามก็ได้นะค่ะที่ LINE ID @chulatutor  ถึงเราจะชื่อจุฬาติวเตอร์ แต่เราเชี่ยวชาญหลักสูตรนานาชาติทั่วประเทศไทยเลยนะคะ

 

Related Posts