BNS TU หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต นานาชาติ

02-252-8633 , 084-942-4261
BNS TU
By chulatutor   on 15/03/19

Bachelor degree of Nursing Science Program (BNS International Program), Thammasat University หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต นานาชาติ

BNS TU หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต นานาชาติ เป็นหลักสูตรที่เปิดขึ้นใหม่ โดยเปิดขึ้นเมื่อปี 2560 ค่ะ ซึ่งเป็นการเรียนเรื่องการพยาบาล แต่ทางหลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ และรับนักศึกษาทั้งไทยและต่างชาติที่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ จำนวนนักศึกษาที่รับ 50 คน หลักสูตรมีคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิและประสบการณ์มากมาย ซึ่งสามารถการันตีความพร้อมและความเข้มข้นทางด้านวิชาการได้เป็นอย่างดี  

การเรียนการสอน BNS TU

การเรียนการสอนของหลักสูตรมีทั้งหมวดวิชาศึกษาทั่วไปและหมวดวิชาชีพ และการเรียนภาคปฏิบัติ ซึ่งจะเรียนทั้งที่คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต รวมถึงฝึกปฏิบัติในสถานที่ปฏิบัติงานจริงในทุกระดับ เช่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ศูนย์บริการสาธารณสุข โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลศรีธัญญา และโรงพยาบาลในต่างประเทศที่ทางหลักสูตรมีข้อตกลงความร่วมมือร่วมกัน เช่น The George Washington University, The university of Illinois at Chicago เป็นต้น และหลักสูตรตระหนักถึงการแข่งขันทางวิชาชีพและการเติบโตทางเศรษฐกิจที่มากขึ้นเรื่อยๆ ในปัจจุบัน อีกทั้งการเตรียมตัวเรื่องประชาคมอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) จึงทำให้หลักสูตรตระหนักถึงการพัฒนาด้านวิชาชีพพยาบาลให้สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศและสถานการณ์โลก และสร้างบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ สามารถประกอบอาชีพได้ตามหลักมาตรฐานสากล และยังคงไว้ซึ่งความเป็นธรรมศาสตร์ คือมีคุณธรรมและเสียสละด้วยค่ะ tu first step

อาชีพหลังเรียนจบ BNS TU

ไม่ต้องแปลกใจเลยค่ะ ว่าเรียนพยาบาลมาแล้วจะประกอบอาชีพอะไร แน่นอนว่าไม่พ้นการเป็นพยาบาล ซึ่งสามารถทำงานในสถานบริการสุขภาพทุกระดับ ทั้งปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิ หรือจะประกอบอาชีพอิสระของตัวเอง หรือจะไปเป็นพยาบาลที่ต่างประเทศก็ยังได้ค่ะ  

การเตรียมตัวสมัคร BNS TU

การเรียนพยาบาล นอกจากน้องๆ จะมีคุณสมบัติพื้นฐานที่ต้องสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมปลาย แผนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ หรือเทียบเท่า เกรด 12 แล้ว น้องๆ จะต้องมีความตั้งใจที่จะเป็นพยาบาล และมีสุขภาพที่แข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัว ที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบอาชีพในอนาคตด้วยค่ะ สำหรับการเตรียมตัวทางด้านวิชาการที่ที่จำเป็น หากน้องๆ ไม่ได้เป็นผู้สมัครต่างชาติที่เรียนเป็นภาษาอังกฤษในประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการ น้องๆ จะต้องยื่นผลสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็น TU-GET / TOEFL / IELTS ตามเกณฑ์ที่ทางมหาวิทยาลัยกำหนด สำหรับการเตรียมตัวในเรื่องสุขภาพความพร้อม ๆน้องๆ อาจต้องสร้างด้วยตัวเอง แต่หากเป็นเรื่องความรู้ด้านภาษาอังกฤษเพื่อให้ได้ผลคะแนนเป็นที่น่าพอใจ ทางจุฬาติวเตอร์สามารถช่วยน้องๆ ได้ค่ะ เพราะพี่ๆ ติวเตอร์ที่สถาบันเชี่ยวชาญการติวเข้มเพื่อสมัครหลักสูตรนานาชาติทั่วประเทศไทย และมีประสบการณ์ในทุกๆ วิชาที่จำเป็นในการยื่นคะแนนค่ะ น้องๆ สามารถเข้ามาปรึกษาพี่ๆ ได้ที่สถาบันที่สยามสแควร์ซอย 9 นะคะ แต่หากอยากทราบรายละเอียดเชิงลึกของวิชาในหลักสูตร น้องๆ สามารถเข้าไปดูได้ตามลิงค์นี้นะคะ https://drive.google.com/file/d/0B_ypzOphqu7faUYwa3ZYYUd3U0U/  

เริ่มต้นก้าวแรก สู่ BNS TU ด้วยคอร์สเรียน IELTS รับรองผล

 
รหัสคอร์ส วันเรียน รอบ เวลา หมายเหตุ Test Date Exam
เหลือที่นั่ง อาจารย์
IA030820 3 ส.ค. - 3 ก.ย. จ-พฤ 18:00-20:30
จองที่นั่ง
10 vova
IB080820 8 ส.ค. - 6 ก.ย. ส-อา 10:00–16:00
จองที่นั่ง
10 vova
 

อัตราค่าเรียน : 25,500 บาท

 

 

It's only fair to share...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Tags