fbpx

สนใจเรียนหลักสูตร ASEAN-CHINA TU ใช้คะแนนอะไร เหมาะกับใคร

ASEAN CHINA TU International Studies ASEAN CHINA
Reading Time: < 1 minute

ASEAN-CHINA TU International Studies ASEAN-CHINA หรือ โครงการวิเทศคดีศึกษาอาเซียน-จีน

 

International Studies ASEAN-CHINA
International Studies ASEAN-CHINA

อ่านจากชื่อโครงการก็คงพอจะทราบกันแล้วว่าการเรียนการสอนในโครงการนี้ต้องเป็นเรื่องเกี่ยวกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประชาคมอาเซียน และเรื่องราวเกี่ยวกับประเทศจีน เจ้าโครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นหลักสูตรปริญญาตรีค่ะ มีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ โดยจะได้เรียนรู้มิติของอาเซียนและจีนทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม วิถีชีวิต ประวัติความเป็นมา ความร่วมมือระหว่างกันในอาเซียนต่างๆ ตลอดจนสถานการณ์ปัจจุบันที่เกิดขึ้น เพื่อให้ทันโลกทันเหตุการณ์ค่ะ การเติบโตของอาเซียนโดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจเป็นสิ่งที่น่าจับตามองอย่างมาก เพราะส่งผลกระทบต่อประเทศไทยโดยตรง เพราะเราก็เป็นหนึ่งในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ผลกระทบจากอาเซียนไม่ว่าจะประเทศใดประเทศหนึ่งก็ส่งผลกระทบถึงไทยได้ทั้งนั้นค่ะ การเรียนรู้เกี่ยวกับอาเซียนและจีนในแง่มุมต่างๆ จะทำให้เราเห็นบทบาทและกลไกการทำงานของอาเซียน ความร่วมมือ จนนำไปสู่การพัฒนาอาเซียนให้ก้าวไกล ให้เรารู้เรื่องราวของประเทศอื่นๆ และสามารถเชื่อมโยงเข้ากับสถานการณ์ปัจจุบัน ทำให้วิเคราะห์สถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างเข้าใจมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เรื่องราวเกี่ยวกับประเทศจีน ที่ใครๆ ก็รู้ว่าจีนกำลังเติบโตอย่างมากและกำลังก้าวขึ้นมาเป็นประเทศชั้นนำของโลก การมีความรู้ความเข้าใจเรื่องสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง ตลอดจนประวัติความเป็นมาของชนชาติจีนในอาเซียน จะยิ่งทำให้เราเข้าใจวิถีชีวิตของชาวจีน และสามารถนำมาเชื่อมโยงกับการติดต่อทำธุรกิจ หรือติดต่อความร่วมมือต่างๆ ในอนาคตได้เป็นอย่างดีค่ะ   การเรียนการสอนในโครงการ ASEAN CHINA TU นอกจากวิชาเฉพาะเกี่ยวกับอาเซียนและจีนในมิติต่างๆ อย่างที่เล่าไปข้างบนแล้ว น้องๆ จะได้เรียนแล้ว ยังต้องเจอวิชาบังคับเรื่องภาษาอังกฤษ ไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารและการเขียนแล้ว น้องๆ ยังต้องเลือกเรียนวิชาภาษาในอาเซียนด้วยค่ะ ไม่ว่าจะเป็นภาษาเวียดนาม ภาษาพม่า ภาษามลายู และภาษาจีน ซึ่งตรงนี้น่าสนใจมากค่ะ เพราะว่าภาษาเหล่านี้ไม่ใช่ว่าจะหาที่เรียนกันง่ายๆ และการเรียนในโครงการนี้ ยังมีการออกทริปภาคสนามตามประเทศต่างๆ ในอาเซียน เพื่อให้น้องๆ ได้เรียนรู้ในสถานที่จริง และเก็บเกี่ยวประสบการณ์ในท้องถิ่น เพื่อนำมาประยุกต์ใช้และสร้างกระบวนการเรียนรู้เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในบริบทอาเซียนอย่างแท้จริงค่ะ tu first step จบแล้วทำอะไรได้บ้าง ASEAN CHINA TU หากพิจารณาจากชื่อโครงการแล้ว แน่นอนว่าน้องๆ สามารถทำงานในองค์กรระหว่างประเทศที่ต้องมีการติดต่อสื่อสาร ประสานงาน หรือมีความร่วมมือระหว่างประเทศในอาเซียนและประเทศจีนได้แน่นอนค่ะ และอาจทำงานในภาคเอกชน ในบริษัทที่มีสาขาหรือสำนักงานอยู่ในอาเซียน หรือแม้กระทั่งต้องมีการติดต่อ หาความร่วมมือระหว่างกันในอาเซียน น้องๆ ก็จะเป็นที่ต้องการตัวสำหรับบริษัทเหล่านั้น เพราะเรามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาเซียนอย่างแท้จริง ก็แหม เรียนมาตั้ง 4 ปีแน่ะ นอกเหนือจากนี้ ก็จะเป็นอาชีพทางสายศิลปศาสตร์ทั่วๆไป เช่น อาจารย์ นักวิชาการ ในสาขาเกี่ยวกับอาเซียนและจีน หรือจะเป็นมัคคุเทศก์ เจ้าหน้าที่สายการบิน นักเขียน นักวิชาการ เป็นต้นค่ะ   การเตรียมตัวสมัครโครงการนี้ ASEAN CHINA TU เมื่อมั่นใจว่าจบการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แล้ว ลำดับแรกเลย น้องๆ เตรียมตัวสอบภาษาอังกฤษไว้ได้เลยค่ะ โดยจะเลือกสอบเป็น IELTS  TOEFL  TU-GET  SAT  (Critical Reading) ได้หมดเลยค่ะ ทำคะแนนให้ถึงเกณฑ์ที่โครงการกำหนดไว้ แล้วน้องๆ ก็ต้องเตรียมตัวหาความรู้เกี่ยวกับอาเซียนและจีนไว้ เพราะต้องสอบข้อเขียนของทางโครงการ ซึ่งเนื้อหาที่จะออกก็จะเป็นแนวความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาเซียนและจีนในแง่มุมต่างๆ อาจจะเป็นสังคม ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ วัฒนธรรม สถานการณ์ปัจจุบัน ความเชื่อมโยงกับสถานการณ์โลก อันนี้ขึ้นอยู่กับว่าใครจะมีความรู้รอบตัวและเตรียมตัวมาดี เขียนโดนใจ ตรงประเด็นมากกว่ากันค่ะ และถ้าน้องๆ อยากเพิ่มความมั่นใจในการเตรียมตัว สามารถพุ่งตรงมาปรึกษาพี่ๆ จุฬาติวเตอร์ ที่สยามสแควร์ ซอย 9 ได้นะคะ หรือจะเข้าไปเยี่ยมชม www.chulatutor.com ก็ได้ค่ะ ทางเราพร้อมและยินดีจะเป็นที่ปรึกษาให้น้องๆ เกี่ยวกับหลักสูตรอินเตอร์ทั่วไทยค่ะ จะจุฬา ธรรมศาสตร์ มหิดล เกษตร เราก็พร้อมแนะแนวหมดเลยจ้ะ 

 

Related Posts