ตัวอย่าง ข้อสอบ CU-TEP เรื่อง passive voice and 12 tenses

02-252-8633 , 084-942-4261
ตัวอย่าง ข้อสอบ CU-TEP เรื่อง passive voice and 12 tenses
By chulatutor   on 05/06/15

ตัวอย่าง ข้อสอบ CU-TEP เรื่อง passive voice and 12 tenses

 

หลังจากฉบับที่แล้วเรารู้วิธีการใช้งาน Passive voice กันไปแล้ว ว่าต้องเปลี่ยนอย่างไร นำไปใช้เมื่อใด ฉบับนี้จะขอทำความเข้าใจเพิ่มเติมเรื่อง Passive Voice กับ Tense ทั้ง 12 Tense ค่ะ หลายคนมักสับสนอยู่บ่อยๆ ว่ารูปประโยคนี้คือ Active หรือ Passive เมื่อประโยคนั้นเป็น Tense ที่มีการผัน และการใช้ V to be ช่อง 3 เข้ามาช่วย ดังนั้นเพื่อให้เห็นภาพ จะทำเป็นตารางเทียบให้เห็นการเปลี่ยนจากประโยค Active เป็นประโยค Passive เลยดีกว่าค่ะ ขออนุญาตยกตัวอย่างเป็นเรื่องผลไม้ยอดฮิตประจำฤดูกาลนี้นะคะ จะได้เห็นภาพ J

Tense Active Passive
Present Simple Tense I eat Durian . Durian is eaten by me .
Present Continuous Tense I am eating Durain . Durian is being eaten by me .
Present Perfect Tense I have eaten Durian . Durian has been eaten by me .
Past Simple Tense I ate Durian yesterday . Durian was eaten by me yesterday .
Past Continuous Tense I was eating Durian yesterday . Durian was being eaten by me yesterday .
Past Perfect Tense I had eaten Durian . Durian had been eaten by me .
Past Perfect Continuous Tense I had been eating Durian . Durian had been being eaten by me .
Future Simple Tense I will eat Durian . Durian will be eaten by me .
Future Continuous Tense I will be eating Durian . Durian will be being eaten by me .
Future Perfect Tense I will have eaten Durian . Durian will have been eaten by me .
Future Perfect Continuous Tense I will have been eating Durian . Durian will have been being eaten by me .

 

ตัวอย่าง ข้อสอบ CU-TEP เรื่อง passive voice and 12 tenses

 

1. For thousands of(1) years, people have been utilized(2) some kind(3) of refrigeration to cool beverages and preserving(4) food .

 

คำตอบ คือ ข้อ 2

“เป็นเวลานับหลายพันปีที่มนุษย์ใช้วัสดุคล้ายตู้เย็นในการทำให้เครื่องดื่มเย็นและใช้ในการถนอมอาหาร”

ข้อนี้เราดูจาก Tense ก่อนค่ะ ว่าเป็น Present Perfect Tense แล้วเราก็มาดูว่าข้อนี้มนุษย์เป็นคนใช้ some kind of refrigeration ด้วยตนเอง ไม่ได้เป็นผู้ถูกใช้ ดังนั้นจึงต้องเอาคำว่า been ออกค่ะ เหลือแค่ “have utilized”

 


 

2. Chiang Sauha widely recognized(1) for her daily newspaper column, in which(2) she humourously(3) criticized and commented in(4) the politics of her time .

 

คำตอบ คือ ข้อ 1

“Chiang Sauha เป็นผู้ที่ถูกรู้จักอย่างกว้างขวางในเรื่องคอลัมน์ในหนังสือพิมพ์ของเธอ ในแง่มุมที่เธอวิจารณ์และให้ความเห็นเกี่ยวกับการเมืองในยุคของเธออย่างตลกขบขัน”

ข้อ 1 Tense ในข้อนี้คือ Past Simple Tense และมองที่ตัวประธานคือ Chiang Sauha ซึ่งเป็นผู้ที่ถูกรู้จัก คือเป็นกรรมของ v. recognize ดังนั้นข้อนี้จึงต้องเปลี่ยนเป็น Passive voice ของ Past Simple Tense คือ “was widely recognized”

 


 

3. Characteristic of Op Art is carefully arrange(1) in hue and in geometric pattern(2) that creates(3) optical illusions(4) .

 

คำตอบ คือ ข้อ 1

“ลักษณะของ Op Art ถูกจัดสรรให้เป็นสีสันและรูปทรงเรขาคณิตเป็นอย่างดีจนก่อให้เกิดภาพลวงตา”

ข้อนี้จุดสังเกตอย่างแรงเลยคือ V. is และ V. arrange ในประโยคเป็น V. แท้ทั้งคู่ ไม่สามารถอยู่ในรูปนี้ได้ ประโยคนี้จึงผิดค่ะ และมาดูที่ความหมาย โจทย์จะบอกข้อมูลเรื่องศิลปะว่า Op Art ถูกจัดสรร จัดระเบียบ ดังนั้นจะต้องเป็น Passive Voice ในรูป Present Simple Tense แก้เป็น “ is carefully arranged”

 

 

สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิชา CU-TEP ได้ที่ https://www.chulatutor.com/cu-tep/

 

ตัวอย่าง ข้อสอบ CU-TEP เรื่อง passive voice and 12 tenses

หลังจากฉบับที่แล้วเรารู้วิธีการใช้งาน Passive voice กันไปแล้ว ว่าต้องเปลี่ยนอย่างไร นำไปใช้เมื่อใด ฉบับนี้จะขอทำความเข้าใจเพิ่มเติมเรื่อง Passive Voice กับ Tense ทั้ง 12 Tense
It's only fair to share...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin