fbpx

YRU-SET คืออะไร ? สอบอะไรบ้าง ใครบ้างที่ต้องสอบ

YRU-SET
Reading Time: < 1 minute

YRU-SET คืออะไร ?

เป็นข้อสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษในระดับกลางของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เพื่อประเมินความสามารถทางภาษาอังกฤษของบุคลากร อาจารย์ และนักศึกษา ให้มีคุณภาพตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

YRU-SET ย่อมาจากอะไร

Yala Rajabhat University Standard English Test

YRU-SET มีกี่พาร์ท

ข้อสอบ YRU-SET มีทั้งหมด 70 ข้อ รวมทั้งหมด 100 คะแนน แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้

Part Reading ประกอบด้วย short excerpt, matching, short text, long text และ cloze test

Part Writing ประกอบด้วย paraphrase, error detection และ sentence completion

Part Speaking ประกอบด้วย respond to the given situation

YRU-SET สอบอะไรบ้าง

1. Error (เป็นข้อสอบที่เกี่ยวกับการหาจุดผิดในประโยค)

2. Cloze test (เป็นข้อสอบที่ให้เติมคาตอบในช่องว่างให้สมบูรณ์)

3. Short excerpts (เป็นข้อสอบที่ให้หาคาตอบจากการอ่าน ข่าว โฆษณาหรือประกาศสั้นๆ)

4. Paraphrasing (เป็นข้อสอบที่ให้เปลี่ยนคาศัพท์หรือโครงสร้างประโยคที่แตกต่างจากข้อความต้นฉบับแต่อยู่ในบริบทความหมายเดียวกัน)

5. Matching (เป็นข้อสอบที่ให้หาความเชื่อมโยงหรือความสัมพันธ์ของเนื้อหาต่าง ๆ)

6. Sentence completion (เป็นข้อสอบที่มีลักษณะการทำประโยคให้สมบูรณ์)

7. Reading (long & short texts) (เป็นข้อสอบที่เน้นทักษะการอ่านบทความหรือเนื้อเรื่องต่าง ๆ)

8. Communication Skill (เป็นข้อสอบที่เกี่ยวข้องกับบทสนทนาในสถานการณ์ต่าง ๆ)ทั้งนี้ผู้สอบอาจเตรียมตัวสอบโดยคานึงถึงหัวข้อดังต่อไปนี้เช่น Part of Speech, Sentence Types, DailyExpressions, News and Advertisements, Entertainments, Education

ใครบ้างที่ต้องสอบ YRU-SET ?

เป็นข้อสอบที่กำหนดไว้ว่านักศึกษาในระดับชั้นปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จะต้องเข้ารับการสอบทุกคน

YRU-SET มีความสำคัญอย่างไร ?

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และเป็นส่วนหนึ่งในการยื่นจบการศึกษาและมีการบันทึกผลคะแนนในใบรับรองผลการศึกษาตามข้อกำหนดของทางมหาวิทยาลัย เพื่อยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษของสถาบันอุดมศึกษาตามระเบียบที่ได้กำหนดไว้

สมัครสอบ YRU-SET

การสอบ YRU-SET นั้น สำหรับนักศึกษาในระดับชั้นปริญญาตรีทุกคนจะต้องผ่านการเข้าสอบก่อนจบการศึกษา ทางมหาวิทยาลัยจึงเป็นผู้กำหนดการสอบรวมถึงการลงทะเบียนและกำหนดรหัสนักศึกษาในปีนั้น ๆ ไว้ ซึ่งนักศึกษาจะสามารถตรวจสอบรายชื่อได้เมื่อถึงกำหนดการสอบในปีรหัสของตนเอง

คอร์สเรียน YRU-SET

หากคุณเป็นอีกหนึ่งคนที่กำลังเตรียมตัวกับการสอบ YRU-SET ให้ทางสถาบันของเราเป็นผู้ช่วยคุณในการสอบครั้งนี้ ด้วยคอร์สเรียนรับรองผลที่ออกแบบมาเพื่อคุณโดยเฉพาะ ครอบคลุมหมดทุกพาร์ท เริ่มจากการปรับพื้นฐาน Grammar จนถึงการตะลุยโจทย์จากในข้อสอบเสมือนจริง มาพร้อมกับการสอนที่เข้าใจง่าย ไม่ซับซ้อนจึงทำให้ผู้เรียนมีความมั่นใจในการทำข้อสอบมากขึ้น หากมีส่วนใดที่ไม่เข้าใจก็สามารถสอบถามผู้สอนได้อย่างสบาย ๆ เพียงเท่านี้ก็สามารถช่วยคุณให้เตรียมตัวสอบครั้งนี้ได้อย่างมั่นใจพร้อมกับผลคะแนนตามที่หวังก็อยู่ไม่ไกลเกินเอื้อม


รหัสคอร์ส วันเรียน รอบ เวลา หมายเหตุ เหลือที่นั่ง อาจารย์
CECA0724 15 ก.ค. - 8 ส.ค. จ-พฤ 18:00-20:30
[เต็มแล้ว]
0 โจ้,วี
CECB0724 20 ก.ค. - 11 ส.ค. ส-อา 10:00-16:00
[เต็มแล้ว]
0 โจ้,วี
CECA0824 19 ส.ค. - 12 ก.ย. จ-พฤ 18:00-20:30
จองที่นั่ง
5 โจ้
CECB0824 24 ส.ค. - 15 ก.ย. ส-อา 10:00-16:00
จองที่นั่ง
5 วี
Related Posts