APMO

Asian Pacific Mathematics Olympiad
Reading Time: < 1 minute

APMO คือ

Asian Pacific Math Olympiad (APMO) หรือการแข่งขันคณิตศาสตร์เอเชีย-แปซิฟิก เป็นการแข่งขันคณิตศาสตร์ของประเทศในทวีปเอเชียและทวีปอเมริกา โดยมีการจัดขึ้นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2532 ผู้เข้าแข่งขัน Asian Pacific Math Olympiad (APMO) จะต้องมีอายุไม่เกิน 20 ปี และยังไม่เข้าเรียนในระดับมหาวิทยาลัย ข้อสอบประกอบด้วยคำถาม 5 ข้อ มีคะแนนเต็มข้อละ 7 คะแนน มีเวลาทำข้อสอบทั้งหมด 4 ชั่วโมง

Asian Pacific Math Olympiad (APMO) มีวัตถุประสงค์ในการจัดการแข่งขันเพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนที่มีความสามารถทางคณิตศาสตร์ได้แสดงศักยภาพอย่างเต็มที่ เป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและความร่วมมือระหว่างนักเรียนและครูทั่วทั้งภูมิภาค และยังเป็นการสร้างโอกาสในการแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรและการปฏิบัติของโรงเรียนอีกด้วย

 

ผลคะแนนของ APMO เอาไปใช้ทำอะไรได้บ้าง

ผลการสอบแข่งขัน Asian Pacific Math Olympiad หรือ APMO จะนำมาสู่รางวัลที่ประกอบไปด้วย รางวัลเหรียญทอง เหรียญเงิน และเหรียญทองแดง ถือเป็นรางวัลที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศและตัวผู้เข้าแข่งขันเป็นอย่างมาก สำหรับในแง่ของการศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยในบ้านเรา น้องๆที่ได้รางวัลจากการแข่งขันต่างก็เป็นที่ยอมรับ จึงมีโควตาและทุนการศึกษามากมายสำหรับนักเรียนโอลิมปิกโดยเฉพาะ ดังนั้น หากเราได้รับรางวัลมาก็จะช่วยให้การเข้ามหาวิทยาลัยของเราเป็นเรื่องง่ายมากขึ้นตามไปด้วย

 

ตารางการจัดการแข่งขัน APMO คือช่วงใด

Asian Pacific Math Olympiad หรือ APMO จะจัดขึ้นปีละ 1 ครั้ง ประมาณช่วงเดือนมีนาคมของทุกปี โดยเราสามารถติดตามกำหนดการจัดการแข่งขันในแต่ละปีได้ที่ http://www.apmo-official.org/regulations

 

การสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน APMO

ผู้สมัครที่จะสามารถเข้าร่วมการแข่งขัน Asian Pacific Math Olympiad หรือ APMO ได้นั้น จะมีขั้นตอนคล้ายๆกับการแข่งขันระดับโอลิมปิกรายการอื่นๆ คือต้องผ่านการเข้าค่ายต่างๆมาก่อน โดยเริ่มจากการสมัครและสอบคัดเลือกเข้าค่าย 1 สอวน. เมื่อสอบผ่านแล้วจะได้เข้าร่วมอบรมค่าย 1 สอวน.และต้องเข้ารับการทดสอบอีกครั้งเพื่อเข้าร่วมอบรมค่าย 2 สอวน. หากสอบผ่านก็แน่นอนว่าจะได้เข้าร่วมอบรมค่าย 2 สอวน. และมีการทดสอบเช่นเดิม ในการทดสอบของค่าย 2 สอวน. จะนำไปสู่การเข้าแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ (TMO) เมื่อผ่านการทดสอบจากการแข่งขัน TMO แล้วจะต้องเข้าสู่การอบรมครั้งที่ 1 สสวท. และทำการทดสอบ เมื่อผ่านด่านนี้แล้วจะเข้าสู่การเข้าร่วมอบรมครั้งที่ 2 สสวท. จากนั้นทำการทดสอบเช่นเดิม ขั้นตอนของการสอบคัดเลือกสำหรับ APMO จะเกิดขึ้นในช่วงของการอมรมครั้งที่ 2 สสวท.นี้เอง ดังนั้น หากน้องๆ คนไหนที่อยากเป็นส่วนหนึ่งของการแข่งขัน APMO ก็จะต้องผ่านด่านการเข้าค่ายและการทดสอบดังกล่าวมาก่อนนั่นเอง สำหรับการรายละเอียดการสมัครเข้าค่ายต่างๆ เราสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของ สอวน.ได้โดยตรงที่ https://www.posn.or.th/ หรือเว็บไซต์ของ สสวท. ที่ http://olympic.ipst.ac.th/

 

การแข่งขัน TMO จัดที่ใด

การแข่งขัน Asian Pacific Math Olympiad หรือ APMO นั้น จะจัดขึ้นในช่วงบ่ายของวันจันทร์ที่สองของเดือนมีนาคมสำหรับประเทศที่เข้าร่วมในอเมริกาเหนือและใต้ และในตอนเช้าของวันอังคารที่สองของเดือนมีนาคมสำหรับประเทศที่เข้าร่วมในแปซิฟิกตะวันตกและเอเชีย โดยการจัดสอบจะดำเนินจัดขึ้นที่ประเทศของตนเอง ไม่ต้องมีเจ้าภาพในการจัดสถานที่สอบ ส่วนคำถามที่เป็นตัวข้อสอบนั้นจะถูกเก็บไว้เป็นความลับจนกว่าประเทศผู้ประสานงานอาวุโสจะโพสต์คำถามเหล่านั้นไว้ในเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ APMO

 

แนะนำหนังสือสำหรับเตรียมสอบ APMO

หนังสือสำหรับการเตรียมสอบ Asian Pacific Math Olympiad หรือ APMO จะมีค่อนข้างน้อย แต่อย่างไรก็ตาม เราสามารถศึกษาแนวข้อสอบจาก past paper ของปีที่ผ่านๆมาได้ โดยการศึกษาจาก past paper จะช่วยให้เราเห็นแนวข้อสอบได้ชัดเจนมากขึ้น ทั้งแนวของคำถาม ระดับความยากง่ายของคำถาม ซึ่งเราก็ได้นำแหล่งที่รวบรวม past paper ของ APMO มาฝากกันด้วย น้องๆสามารถเข้าไปศึกษาได้ที่ http://www.ommenlinea.org/apmo/ ได้เลย บอกได้คำเดียวว่ามีครบทุกปีเลยค่ะ ส่วนหากศึกษาจากแนวข้อสอบแล้ว มีเรื่องไหนที่เราต้องเตรียมตัวเพิ่มหรือมีเรื่องไหนที่เรายังไม่แม่น เราก็สามารถเลือกหนังสือที่เน้นด้านนั้นๆเพิ่มเติมได้ เช่น International Mathematical Olympiads ของปีต่างๆ หรือ Advanced Olympiad Inequalities: Algebraic and Geometric Olympiad Inequalities. เป็นต้น

Related Posts