TMO คืออะไร ย่อมาจากอะไร ผลคะแนน เอาไปใช้ทำอะไรได้บ้าง

Thai Mathematical Olympiad
Reading Time: < 1 minute

TMO คืออะไร

TMO คือ การแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ซึ่งมีการจัดครั้งแรก ในปี พ.ศ. 2547 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นการแข่งขันคณิตศาสตร์ระหว่างผู้แทนจากศูนย์ สอวน. ทั่วประเทศ ซึ่งมีรูปแบบที่เหมือนกับการแข่งขันของ International Mathematical Olympiad : IMO

การจัดการแข่งขัน Thai Mathematical Olympiad หรือ TMO จะมีวันที่เป็นการสอบอยู่ 2 วัน รูปแบบข้อสอบจะเป็นการเขียนตอบ (อัตนัย) วันละ 4-6 ข้อ โดยในแต่ละวันจะให้เวลาในการทำข้อสอบ 4 ชั่วโมง 30 นาที และในแต่ละข้อจะมีคะแนนเต็มเท่ากับ 7 คะแนน หัวหน้าทีมของแต่ละทีม จะมีหน้าที่ส่งโจทย์ที่ได้มาตรฐาน พร้อมเฉลยจำนวนไม่น้อยกว่า 4 ข้อ ให้แก่กรรมการวิชาการกลางประจำการแข่งขันเพื่อคัดเลือก ปรับแก้ หรือออกเพิ่มเติม ให้ได้ข้อสอบจำนวน 8 ถึง 12 ข้อ สิ่งสำคัญในขั้นตอนนี้คือ หัวหน้าทีมต้องรักษาความลับของโจทย์ที่ส่งเข้าร่วมการคัดเลือก ไม่ให้มีการเผยแพร่หรือคัดลอก ซึ่งหัวหน้าทีม รองหัวหน้าทีม และ ผู้ช่วยหัวหน้าทีม ของแต่ละทีมมีหน้าที่ตรวจข้อสอบ และอาจมีโอกาสได้ร่วมพิจารณาข้อสอบด้วย

TMO ย่อมาจากอะไร

Thai Mathematical Olympiad

ผลคะแนนของ TMO เอาไปใช้ทำอะไรได้บ้าง

ผลการแข่งขัน TMO จะประกอบไปด้วย ระดับเหรียญทอง เหรียญเงิน และเหรียญทองแดง สำหรับผู้ที่ได้รับเหรียญรางวัลต่างๆคือเรียกง่ายๆว่า ถ้าได้เป็นนักเรียนโอลิมปิกวิชาการแล้วนั้น ก็จะได้รับสิทธิประโยชน์มากมาย ไม่ว่าจะเป็นทุนการศึกษาหรือโควตาในการเข้ามหาวิทยาลัยโดยไม่ต้องสอบแข่งขัน หรือบางโควตาก็จะเปิดโอกาสสำหรับนักเรียนที่ผ่านค่ายในระดับต่างๆให้ด้วยโดยที่ไม่ต้องได้รับรางวัลก็ได้ ทั้งนี้ก็จะขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของแต่ละคณะหรือแต่ละมหาวิทยาลัยกำหนด

ตารางการจัดการแข่งขัน TMO คือช่วงใด

การแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ หรือ TMO จะจัดขึ้นปีละ 1 ครั้ง ประมาณช่วงเดือนพฤษภาคมของทุกปี โดยกำหนดการของกิจกรรมการแข่งขันนั้นจะใช้เวลาทั้งหมด 5 วัน

การสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน TMO

ผู้สมัครที่จะสามารถเข้าร่วมการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ หรือ TMO ได้นั้น จะต้องผ่านการเข้าค่ายต่างๆมาก่อน โดยเริ่มจากการสมัครและสอบคัดเลือกเข้าค่าย 1 สอวน. เมื่อสอบผ่านแล้วจะได้เข้าร่วมอบรมค่าย 1 สอวน.และต้องเข้ารับการทดสอบอีกครั้งเพื่อเข้าร่วมอบรมค่าย 2 สอวน. หากสอบผ่านก็แน่นอนว่าจะได้เข้าร่วมอบรมค่าย 2 สอวน. และมีการทดสอบเช่นเดิม ในการทดสอบของค่าย 2 สอวน. จะได้ผู้แทนศูนย์ทั้งหมด 6 คน ที่นำไปสู่การเข้าแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ (TMO) ต่อไป ดังนั้น หากน้องๆ คนไหนที่อยากเป็นผู้แทนเข้าแข่งขัน TMO ก็จะต้องผ่านด่านการเข้าค่ายและการทดสอบดังกล่าวมาก่อนนั่นเอง การสมัครเข้าค่ายก็ไม่ยาก เพียงแค่เข้าไปสร้างบัญชีและเลือกวิชา ทำการชำระเงิน และเลือกศูนย์สอบ จากนั้นทำการพิมพ์บัตรประจำตัวผู้สอบออกมา สำหรับการรายละเอียดการสมัครเข้าค่ายต่างๆ เราสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของ สอวน.ได้โดยตรงที่ https://www.posn.or.th/

การแข่งขัน TMO จัดที่ใด

การแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ หรือ TMO จะมีการจัดการแข่งขันโดยใช้สถานที่เป็นมหาวิทยาลัยต่างๆ ในประเทศไทย ในแต่ละปีก็จะมีมหาวิทยาลัยที่เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไป แต่ในบางปีก็อาจจะใช้สถานที่จัดการแข่งขันเป็นโรงเรียน เช่น โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย หรือ โรงเรียนเตรียมทหาร เป็นต้น

แนะนำหนังสือสำหรับเตรียมสอบ TMO

หนังสือสำหรับการเตรียมสอบคณิตศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติในปัจจุบันมีให้น้องๆเลือกอ่านเยอะมากๆ เยอะจนหลายคนเลือกไม่ถูกเลยทีเดียว เบื้องต้นอยากแนะนำให้น้องๆเริ่มศึกษาจากหนังสือที่เน้นสำหรับคณิตศาสตร์ระดับโอลิมปิกโดยเฉพาะ อย่างหนังสือของ สอวน.เองก็น่าสนใจไม่น้อย แต่อย่างไรก็ตามอาจจะต้องศึกษาจากหนังสือของต่างประเทศด้วย เช่น หนังสือ The Mathematical Olympiad Handbook, Oxford หรือหนังสือ Mathematical Olympiad Challenges เป็นต้น ทั้งนี้ การเลือกหนังสืออาจจะต้องขึ้นอยู่กับตัวเราเองด้วยว่าเราต้องการเน้นการตะลุยโจทย์หรือต้องการเริ่มทำความเข้าใจพื้นฐานใหม่ หรือต้องการทวนสูตรใหม่ เราก็สามารถเลือกหนังสือที่เหมาะกับความต้องการของเราได้

Related Posts