ไม่มีหมวดหมู่

Dig deeper into :
ไม่มีหมวดหมู่

จดหมายแนะนำตัว Personal Statement คืออะไร ควรเขียนอย่างไร

Reading Time: 2 minutes จดหมายแนะนำตัวที่ทำให้มหาลัยได้รู้จักเรามากขึ้น และรู้ว่าเราเหมาะกับสิ่งที่เราเลือกเรียน โดยเรื่องที่นำมาเขียนจะต้องเป็นเรื่องจริงเป็นประสบการณ์ของเราเอง

EA (Executive Assessment) คืออะไร ข้อสอบ EA ออกอะไรบ้าง

Reading Time: < 1 minute EA (Executive Assessment) คืออะไร เป็นแบบทดสอบมาตรฐาน จัดทำขึ้นโดย Graduate Council Management Admission Council (GMAC) โดยได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยให้คณะกรรมการรับสมัครเข้าศึกษาในโรงเรียนธุรกิจประเมินความพร้อมและทักษะของนักธุรกิจที่มีประสบการณ์ซึ่งกำลังสมัครเข้าศึกษา หลักสูตร Executive Master of Business Administration (EMBA) ข้อสอบ EA (Executive Assessment) ออกสอบอะไรบ้าง

AP คืออะไร มีกี่วิชา สอบอะไรบ้าง ติว AP ตัวต่อตัว

Reading Time: 2 minutes AP คืออะไร AP หรือ Advance Placement เป็นหลักสูตรการเรียนล่วงหน้าเพื่อเตรียมความพร้อมในการศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย จัดสอบโดย College Board (ผู้ดำเนินการสอบ SAT) ซึ่งสามารถเรียน AP ได้ตั้งแต่ขณะที่ยังเรียนอยู่ในโรงเรียนมัธยม ทำให้สามารถศึกษาเนื้อหาของมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยในวิชาที่เราสนใจล่วงหน้าได้ และยังสามารถใช้คะแนนสอบ AP เทียบหน่วยกิตใน มหาวิทยาลัยได้ด้วยหากมีคะแนนในระดับที่มหาวิทยาลัยนั้นๆกำหนดไว้ AP ย่อมาจากอะไร Advance Placement ทำไมต้องสอบ

Statement of Purpose หรือ SOP คืออะไร วิธีการเขียน

Reading Time: < 1 minute SOP คืออะไร SOP คือ การเขียนเรียงความหรือบทความแนะนำตัวที่แสดงให้ทางคณะ/สาขาได้เห็นถึงเป้าหมายและทราบเหตุผลที่ต้องการเข้าเรียนในคณะสาขามหาวิทยาลัย SOP ย่อมาจากอะไร SOP ย่อมาจาก Statement of Purpose วิธีการเขียน SOP การเขียน SOP ที่ดี แนะนำให้แบ่งออกเป็นสามส่วนหลัก ๆ ได้แก่ 1.คำนำ (Introduction) คือ ส่วนที่แสดงความเป็นตัวเอง เน้นดึงดูดให้ผู้อ่านรู้สึกสนใจและอยากที่จะอ่านส่วนอื่น

คำศัพท์ อาหรับ Arabic vocabulary

Reading Time: 3 minutes คำศัพท์ อาหรับ คำแปล فَعَلَ – يَفْعَلُ ทำ ذَهَبَ – يَذْهَبُ ไป جَاءَ – يَجِيْءُ มา أَكَلَ – يَأْكُلُ กิน شَرِبَ – يَشْرَبُ ดื่ม قَامَ –

กศน.

กศน คืออะไร กศน. อินเตอร์ ทางเลือกของการศึกษานอกระบบ

Reading Time: 3 minutes สอบเทียบ กศน คืออะไร กศน. คือ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย โดยเมื่อก่อนนั้น คำว่า กศน. ย่อมาจาก การศึกษานอกโรงเรียน แต่ต่อมาก็ได้มีการปรับคำจำกัดความใหม่ จึงเป็นไปตามความหมายดังที่ได้กล่าวไปแล้วในข้างต้น หลักสูตร กศน. นั้นจะมีทั้งระดับชั้นประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย มีการจัดรูปแบบการเรียนหลากหลาย ซึ่งไม่ได้จำกัดเฉพาะการนั่งเรียนในห้องเรียนเท่านั้น กศน. ยังสามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง รวมไปถึงการเรียน กศน.ออนไลน์ ผ่านระบบของสำนักงาน

TEC-W

TEC-W คืออะไร สอบอะไรบ้าง สมัครสอบ ค่าสอบ เรียน TEC-W

Reading Time: < 1 minute TEC-W คืออะไร การทดสอบภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการทำงาน โดยแบบทดสอบจะวัดความสามารถภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการทำงาน ครอบคลุมทักษะ 4 ด้าน คือ การฟัง (Listening) การพูด (Speaking) การอ่าน (Reading) และการเขียน (Writing) ของผู้ที่กำลังจะเข้าสู่ตลาดแรงงาน ตามเกณฑ์มาตรฐานสากล CEFR (The Common European Framework of Reference

ติวสอบ cu-best

เรียน CU-BEST รับรองผล ,ติว CU-BEST ตัวต่อตัว และ คอร์สออนไลน์

Reading Time: 2 minutes Chulalongkorn Business Evaluation Scholastic Test หรือ CU-BEST คือ รูปแบบการทดสอบความถนัดในด้านธุรกิจแบบ GMAT สำหรับผู้ที่สนใจเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก กับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี เพื่อเป็นการทดสอบความรู้ในด้านดังกล่าวให้แน่ใจว่าเมื่อเข้าเรียนแล้วจะสามารถทำตามแนวทางหลักสูตรได้ชัดเจน มีทั้งการสอบภาษาอังกฤษและภาษาไทย ด้วยเหตุนี้การติวสอบ CU-BEST จึงเป็นสิ่งที่ไม่อยากให้ทุกคนมองข้ามเป็นอันขาด หลักสูตร คอร์สเรียน CU-BEST หลักสูตรคอร์สเรียน CU-BEST จะสอนครอบคลุมทั้งการสอบ

จดหมายแนะนำตัว Personal Statement คืออะไร ควรเขียนอย่างไร

Reading Time: 2 minutes จดหมายแนะนำตัวที่ทำให้มหาลัยได้รู้จักเรามากขึ้น และรู้ว่าเราเหมาะกับสิ่งที่เราเลือกเรียน โดยเรื่องที่นำมาเขียนจะต้องเป็นเรื่องจริงเป็นประสบการณ์ของเราเอง

EA (Executive Assessment) คืออะไร ข้อสอบ EA ออกอะไรบ้าง

Reading Time: < 1 minute EA (Executive Assessment) คืออะไร เป็นแบบทดสอบมาตรฐาน จัดทำขึ้นโดย Graduate Council Management Admission Council (GMAC) โดยได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยให้คณะกรรมการรับสมัครเข้าศึกษาในโรงเรียนธุรกิจประเมินความพร้อมและทักษะของนักธุรกิจที่มีประสบการณ์ซึ่งกำลังสมัครเข้าศึกษา หลักสูตร Executive Master of Business Administration (EMBA) ข้อสอบ EA (Executive Assessment) ออกสอบอะไรบ้าง

AP คืออะไร มีกี่วิชา สอบอะไรบ้าง ติว AP ตัวต่อตัว

Reading Time: 2 minutes AP คืออะไร AP หรือ Advance Placement เป็นหลักสูตรการเรียนล่วงหน้าเพื่อเตรียมความพร้อมในการศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย จัดสอบโดย College Board (ผู้ดำเนินการสอบ SAT) ซึ่งสามารถเรียน AP ได้ตั้งแต่ขณะที่ยังเรียนอยู่ในโรงเรียนมัธยม ทำให้สามารถศึกษาเนื้อหาของมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยในวิชาที่เราสนใจล่วงหน้าได้ และยังสามารถใช้คะแนนสอบ AP เทียบหน่วยกิตใน มหาวิทยาลัยได้ด้วยหากมีคะแนนในระดับที่มหาวิทยาลัยนั้นๆกำหนดไว้ AP ย่อมาจากอะไร Advance Placement ทำไมต้องสอบ

Statement of Purpose หรือ SOP คืออะไร วิธีการเขียน

Reading Time: < 1 minute SOP คืออะไร SOP คือ การเขียนเรียงความหรือบทความแนะนำตัวที่แสดงให้ทางคณะ/สาขาได้เห็นถึงเป้าหมายและทราบเหตุผลที่ต้องการเข้าเรียนในคณะสาขามหาวิทยาลัย SOP ย่อมาจากอะไร SOP ย่อมาจาก Statement of Purpose วิธีการเขียน SOP การเขียน SOP ที่ดี แนะนำให้แบ่งออกเป็นสามส่วนหลัก ๆ ได้แก่ 1.คำนำ (Introduction) คือ ส่วนที่แสดงความเป็นตัวเอง เน้นดึงดูดให้ผู้อ่านรู้สึกสนใจและอยากที่จะอ่านส่วนอื่น

คำศัพท์ อาหรับ Arabic vocabulary

Reading Time: 3 minutes คำศัพท์ อาหรับ คำแปล فَعَلَ – يَفْعَلُ ทำ ذَهَبَ – يَذْهَبُ ไป جَاءَ – يَجِيْءُ มา أَكَلَ – يَأْكُلُ กิน شَرِبَ – يَشْرَبُ ดื่ม قَامَ –

กศน.

กศน คืออะไร กศน. อินเตอร์ ทางเลือกของการศึกษานอกระบบ

Reading Time: 3 minutes สอบเทียบ กศน คืออะไร กศน. คือ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย โดยเมื่อก่อนนั้น คำว่า กศน. ย่อมาจาก การศึกษานอกโรงเรียน แต่ต่อมาก็ได้มีการปรับคำจำกัดความใหม่ จึงเป็นไปตามความหมายดังที่ได้กล่าวไปแล้วในข้างต้น หลักสูตร กศน. นั้นจะมีทั้งระดับชั้นประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย มีการจัดรูปแบบการเรียนหลากหลาย ซึ่งไม่ได้จำกัดเฉพาะการนั่งเรียนในห้องเรียนเท่านั้น กศน. ยังสามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง รวมไปถึงการเรียน กศน.ออนไลน์ ผ่านระบบของสำนักงาน

TEC-W

TEC-W คืออะไร สอบอะไรบ้าง สมัครสอบ ค่าสอบ เรียน TEC-W

Reading Time: < 1 minute TEC-W คืออะไร การทดสอบภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการทำงาน โดยแบบทดสอบจะวัดความสามารถภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการทำงาน ครอบคลุมทักษะ 4 ด้าน คือ การฟัง (Listening) การพูด (Speaking) การอ่าน (Reading) และการเขียน (Writing) ของผู้ที่กำลังจะเข้าสู่ตลาดแรงงาน ตามเกณฑ์มาตรฐานสากล CEFR (The Common European Framework of Reference

ติวสอบ cu-best

เรียน CU-BEST รับรองผล ,ติว CU-BEST ตัวต่อตัว และ คอร์สออนไลน์

Reading Time: 2 minutes Chulalongkorn Business Evaluation Scholastic Test หรือ CU-BEST คือ รูปแบบการทดสอบความถนัดในด้านธุรกิจแบบ GMAT สำหรับผู้ที่สนใจเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก กับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี เพื่อเป็นการทดสอบความรู้ในด้านดังกล่าวให้แน่ใจว่าเมื่อเข้าเรียนแล้วจะสามารถทำตามแนวทางหลักสูตรได้ชัดเจน มีทั้งการสอบภาษาอังกฤษและภาษาไทย ด้วยเหตุนี้การติวสอบ CU-BEST จึงเป็นสิ่งที่ไม่อยากให้ทุกคนมองข้ามเป็นอันขาด หลักสูตร คอร์สเรียน CU-BEST หลักสูตรคอร์สเรียน CU-BEST จะสอนครอบคลุมทั้งการสอบ