fbpx

UBU Test คืออะไร สอบวิชาอะไรบ้าง ค่าสอบ

UBU-Test
Reading Time: < 1 minute

UBU Test คืออะไร

ข้อสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษของบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

UBU Test สอบอะไรบ้าง

มีการสอบทั้งหมด 4 หัวข้อ คือ Grammar Listening Reading และ Writing

ค่าสอบ UBU Test

500 บาท

สถานที่สอบ UBU Test

จัดสอบที่อาคารสำนักงานคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ระยะเวลาในการสอบ UBU Test

เวลาในการสอบทั้งหมด 3 ชั่วโมง

ตั้งแต่เวล 08.00 – 12.00 น.

โดยผู้เข้าสอบห้ามเข้าห้องสอบสายเกิน 30 นาที

เกณฑ์การคิดคะแนน UBU Test

– นักศึกษาระดับปริญาญาเอก มีเกณฑ์การใช้คะแนน 2 แบบ คือ การสมัครเข้าเรียนต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 35 % และกรณีการยื่นขอจบการศึกษาต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 60% จึงจะสามารถใช้ประกอบการยื่นขอจบการศึกษาได้

– นักศึกษาปริญญาโทใช้เกณฑ์ตามที่หลักสูตรหรือคณะกำหนด

– นักศึกษาระดับปริญญาตรี สามรถใช้ผลคะแนน UBU Test ซึ่งเทียบเคียงกับระดับ CEFR ยื่นแทนการสอบวัดความรู้ทางภาษาอังกฤษก่อนการสำเร็จการศึกษา

คอร์สเรียน UBU Test

สำหรับผู้ที่สอบ UBU Test หลายคนอาจจะห่างหายจากบทเรียนไปนานหรือบางคนแทบจะไม่เรียนหรือใช้ภาษาอังกฤษเลย จึงให้เกิดความกังวลในการทำข้อสอบไม่น้อย เนื่องด้วยผลคะแนนที่ได้ต้องนำไปใช้ยื่นเข้าสมัครเรียน และ ยื่นทำเรื่องจบ ซึ่งต่างก็มีความสำคัญไม่แพ้กัน ประกอบกับการที่มีระยะเวลาในการเตรียมตัวสอบไม่มากก็ยิ่งเป็นการเพิ่มความกังวมากขึ้นไปอีก หากคุณกำลังมองหาคอร์สเรียน UBU Test รับรองผล ช่วยประหยัดเวลาในการเตรียมตัว ให้จุฬาติวเตอร์เป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่จะทำให้การเรียน การสอบไม่ยุ่งยาก ไม่ซับซ้อน ด้วยคอร์สเรียน UBU Test รับรองผลที่จะได้เรียนกับติวเตอร์ที่มีประสบการณ์การสอน มีความชำนาญเฉพาะด้าน คอยช่วยแนะแนวทางการทำข้อสอบ ตั้งแต่เริ่มต้นสำหรับผู้ที่มีพื้นฐานน้อย ไปจนถึงการตะลุยข้อสอบ ให้คุณไม่พลาดทุกเทคนิคการทำข้อสอบที่จะช่วยให้คุณเหนื่อยน้อยลงและพร้อมในการสอบมากกว่าที่เคยเป็นมา

Related Posts