TETET คืออะไร สอบอะไรบ้าง วิธีสมัครสอบ TETET

Test of English for Thai Engineers and Technologists (TETET)

TETET คือ

TETET คือ ข้อสอบภาษาอังกฤษ สำหรับวิศวกรและนักเทคโนโลยีไทย ซึ่งใช้วัดความสามารถทางภาษาอังกฤษในทักษะต่างๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในการทำงาน ของมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี จัดขึ้นโดยคณะศิลปศาสตร์ มีชื่อเต็มว่า Test of English for Thai Engineers and Technologist หรือเรียกสั้นว่า TETET

TETET ข้อสอบ

ข้อสอบ TETET เป็นการสอบที่วัดความรู้ 4 ทักษะ คือการอ่าน การเขียน การฟังและสุดท้ายคือการพูด เป็นการสอบแบบ computer- based ตัวข้อสอบจะประกอบไปด้วย 12 ส่วน ใช้เวลาสอบทั้งหมด 2 ถึง 2.5 ชั่วโมง รายละเอียดของข้อสอบจะเป็นความรู้พื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ทั่วไป รวมถึงกิจกรรม ทักษะทางภาษาอังกฤษที่ใช้ในการทำงาน โดยลักษณะข้อสอบ TETET ทั้ง 4 ทักษะมีดังนี้

TETET Part Reading

จะแบ่งได้เป็น 4หัวข้อ คือ การอ่านจับใจความอย่างเร็ว การอ่านข้อความจากอินเตอร์เน็ต การอ่านข้อมูลเทคนิค และการอ่านEmail ซึ่งหัวข้อต่างๆ จะมีวิธีการทำข้อสอบคือ

 1. การอ่านจับใจความอย่างเร็ว จะเป็นข้อสอบแบบเลือกตอบ มีจำนวนทั้งหมด 5 ข้อ ให้เวลาในการทำข้อสอบ 3 นาที
 2. การอ่านข้อความจากอินเตอร์เน็ต ผู้สอบต้องตอบคำถามโดยเลือกข้อความจากเว็บไซต์จำลองมาตอบมีทั้งหมด 2 สถานการณ์ ให้เวลาทำข้อสอบทั้งหมด 15 นาที
 3. การอ่านข้อมูลเทคนิค ใช้เวลาทั้งหมด 15 นาที ตัวข้อสอบจะประกอบไปด้วย 2 ส่วน คือ ส่วนแรกเป็นการปฏิบัติตามคำสั่งในคู่มือเพื่อประกอบอุปกรณ์หรือเครื่องมือ ซึ่งข้อสอบเป็นการจับคู่รูป ภาพตามคำสั่ง ส่วนที่2 เป็นการปฏิบัติตามคำสั่งเพื่อความปลอดภัยในขณะทำงาน โดยการเลือกชิ้นส่วนรูปภาพหรือวัตถุที่เคลื่อนที่ได้ไปยังตำแหน่งที่ถูกต้องตามคำสั่งที่กำหนด
 4. การอ่าน Email ข้อสอบเป็นแบบเลือกตอบ มีจำนวนข้อสอบทั้งหมด 5 ข้อ ให้เวลาทั้งหมด 10 นาที

TETET Part Writing

มีทั้งหมด 3 หัวข้อคือ การเขียนรายงาน การเขียนบันทึกข้อความ และการเขียนEmail มีวิธีการทำข้อสอบ ดังนี้

 1. การเขียนรายงาน ตัวข้อสอบเป็นแบบการเติมข้อความให้สมบูรณ์ มีจำนวนข้อสอบทั้งหมด 10 ข้อ ให้เวลาทำข้อสอบ 15 นาที
 2. การเขียนบันทึกข้อความ เป็นการทำข้อสอบเติมคำ เรียงประโยคให้ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ มีจำนวนข้อสอบทั้งหมด 5ข้อ ให้เวลาในการทำข้อสอบ 10 นาที
 3. การเขียน Email จำนวนข้อสอบ 1 ข้อ ให้เวลาในการทำข้อสอบ15 นาที ซึ่งผู้สอบต้องเขียนEmail เพื่อโต้ตอบตามโจทย์ที่กำหนด

TETET Part Listening

การสอบพาร์ทนี้จะใช้หูฟัง ตัวข้อสอบจะมี 3 หัวข้อคือ

 1. การฟังในที่ประชุม เป็นการทำข้อสอบแบบเติมคำ มีจำนวนข้อสอบทั้งหมด 3 ข้อ ให้เวลาในการทำข้อสอบ 5 นาที ส่วนที่2คือการฟังบทสนทนาในที่ประชุม มีจำนวนข้อสอบทั้งหมด 3 ข้อ ให้เวลาทั้งหมด 10 นาที
 2. การฟังบทสนทนาแบบไม่เป็นทางการ เป็นการทำข้อสอบแบบเลือกตอบ มีจำนวนข้อสอบทั้งหมด 5 ข้อ ให้เวลาในการทำข้อสอบ 10 นาที
 3. การฟังทางโทรศัพท์

TETET Part Speaking

การสอบมีทั้งหมด 2 ส่วน

 1. การถาม ตอบแบบสั้น ๆ คล้ายกับการสัมภาษณ์เรื่องส่วนตัวทั่วไป โดยเป็นการสอบแบบบันทึกเสียงกับบุคคลจำลองในคอมพิวเตอร์
 2. การสอบการพูดสื่อสารทางธุรกิจเป็นการบันทึกเสียงสอบผ่านคอมพิวเตอร์

สรุปข้อสอบ TETET

สรุปข้อสอบ TETET
Part Reading
การอ่านจับใจความอย่างเร็ว5 ข้อ3 นาที
การอ่านข้อความจากอินเตอร์เน็ต2 สถานการณ์15 นาที
การอ่านข้อมูลเทคนิค2 พาร์ท15 นาที
การอ่าน Email5 ข้อ10 นาที
Part Writing
การเขียนรายงาน10 ข้อ15 นาที
การเขียนบันทึกข้อความ5 ข้อ10 นาที
การเขียน Email1 ข้อ15 นาที
Part Listening
การฟังในที่ประชุม3 ข้อ5 นาที
การฟังบทสนทนาแบบไม่เป็นทางการ5 ข้อ10 นาที
การฟังทางโทรศัพท์  
Part Speaking
การถาม ตอบแบบสั้น ๆ  
การสอบการพูดสื่อสารทางธุรกิจ  

สอบ TETET บางมด

สามารถสมัครสอบผ่านทางเว็บไซต์ http://sola.kmutt.ac.th/TETET/ มีค่าสมัครสอบ 800 บาท โดยกำหนดการจัดสอบ TETET จะจัดสอบประมาณ 5ครั้งต่อปี เวลาสอบมีให้เลือก 2 รอบคือ รอบเช้าจัดสอบเวลา 09.00-12.00 และรอบบ่าย เวลา 12.30-15.30 สถานที่สอบ. ห้องคอมพิวเตอร์ SoLA 301 ชั้น 3 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี ผลสอบจะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ระยะเวลาประมาณ 1 เดือนหลังจากวันสอบ

TETET เทียบคะแนน TOEIC และข้อสอบอื่นๆ

TETETTOEICIELTSTOEFL iBTTOEFL ITP
1.0150
1.5270
2.0345
2.5420
3.0495337-459
3.55404.0-5.042-71460-542
4.0580
4.56505.5-6.072-94543-626
5.0710
5.5750
6.08206.5-8.0Above 95Above 627
6.5885
7.0950

คอร์สเรียน TETET รับรองผล

TETET เป็นข้อสอบที่ทางมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี จัดสอบขึ้นสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท เพื่อยกเว้นการเรียนภาษาอังกฤษ ทำให้หลายๆ คนอาจจะเกิดความกังวลเนื่องด้วยตัวข้อสอบ ใช้ทักษะการสอบหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านการฟัง การอ่าน การเขียน และการพูดเรื่องเหล่านี้จุฬาติวเตอร์ช่วยคุณได้ค่ะ ด้วยคอร์ส ติว TETET รับรองผล สอนโดยทีมติวเตอร์ที่มีความถนัด ชำนาญทางด้านภาษา ด้วยรูปแบบการสอนที่เข้าใจง่าย ช่วยให้ทำข้อสอบได้ง่ายขึ้น และยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการทำงานได้ด้วยค่ะ

คอร์ส ติว TETET Online รับรองผล

click ดูรายละเอียดเพิ่มเติม https://course.chulatutor.com/p/tetet-online

TETET FAQ

Q : ติว TETET กับ ครูพี่เกด CHULA TUTOR ?

A : คอร์สเรียน TETET Online สมัครแล้วเรียนได้เลยทันที สอนโดย ครูพี่เกด CHULA TUTOR ที่จะมาอัพเดรทแนวข้อสอบล่าสุดให้กับผู้เรียน

 

Q : แนวข้อสอบ TETET ?

A : ข้อสอบมีออก 4 ทักษะ คือ Part Reading ออกเรื่อง การอ่านจับใจความอย่างเร็ว อ่านข้อความจากอินเตอร์เน็ต อ่านข้อมูลเทคนิค อ่าน Email , Part Writing ออกเรื่อง การเขียนรายงาน เขียนบันทึกข้อความ เขียน Email , Part Listening ออกเรื่อง การฟังในที่ประชุม , Part Speaking เป็นการถาม ตอบแบบสั้น ๆ

 

Q : TETET KMUTT คืออะไร ?

A : คือ ข้อสอบภาษาอังกฤษ สำหรับวิศวกรและนักเทคโนโลยีไทย ซึ่งใช้วัดความสามารถทางภาษาอังกฤษในทักษะต่างๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในการทำงาน ของมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี

Related Posts