fbpx

TEPE TU ใช้คะแนนอะไรในการสอบเข้า เรียนจบแล้วทำงานด้านไหน

thammasat english program of engineering TEPE TU
Reading Time: < 1 minute

โครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตภาคภาษาอังกฤษ Thammasat English Program of Engineering ( TEPE TU )

โครงการหลักสูตรวิศวกรรมบัณฑิตภาคภาษาอังกฤษ เป็นโครงการนานาชาติหนึ่งในสามโครงการของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (อีก 2 โครงการคือ TEP และ AUTO ซึ่งจะกล่าวถึงต่อไปค่ะ) ซึ่งนอกจากจะมีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดแล้ว ยังได้รับความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงในต่างประเทศ ให้น้องๆ นักศึกษามีโอกาสไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ประเทศนั้นๆ หากมีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์ที่ทางโครงการกำหนด นับเป็นประสบการณ์ล้ำค่าในการเรียนหลักสูตรปริญญาตรีด้านวิศวกรรมศาสตร์ ที่จะทำให้น้องๆ มีทั้งความรู้ทางวิชาการ และมีวิสัยทัศน์ เห็นมุมมองในเรื่องวิศวกรรมศาสตร์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โครงการ TEPE TU จะเรียนที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ตลอด 4 ปีค่ะ โดยมีสาขาวิชาที่ให้เลือก เหมือนกับหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ ภาคปกติ คือ Chemical Engineering Civil Engineering Electrical Engineering Industrial Engineering และ Mechanical Engineering สำหรับสายอาชีพที่น้องๆ จะทำได้หลังเรียนจบนั้น คงไม่ต้องแนะนำอะไรกันมาก เพราะว่าการเรียนวิศวกรรมศาสตร์เป็นสาขาวิชาเฉพาะ มีสายอาชีพเฉพาะตามสาขาวิชาที่เรียน ได้แค่ วิศวกรเคมี วิศวกรโยธา วิศวกรไฟฟ้า วิศวกรอุตสาหการ และวิศวกรเครื่องกล ซึ่งก็จะมีบทบาทอยู่ในแวดวงต่างๆ กันไป เช่นโรงงานอุตสาหกรรม โรงงานผลิตชิ้นส่วนเครื่องจักร เครื่องยนต์ต่างๆ การบริหารโรงงานอุตสาหกรรม โรงไฟฟ้า บริษัท ตลอดจนภาครัฐ ที่ต้องการประชากรวิศวะเข้ามาช่วยในงานทางด้านวิศวกรรมค่ะ ข้อได้เปรียบของน้องๆ ที่เรียน TEPE TU แน่นอนว่าคือ ภาษาอังกฤษค่ะ หลายๆ คนก็ได้งานทำในต่างประเทศ เพราะว่ามีความรู้และประสบการณ์จากการไปแลกเปลี่ยนของโครงการในต่างประเทศ และมีความรู้ทางภาษาที่ดี ทำให้มีโอกาสที่จะได้งานทำในต่างประเทศได้ หรืออาจเป็นบริษัทต่างชาติในประเทศไทยที่ต้องการบุคลากรด้านวิศวะที่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ ทำให้มีโอกาสได้ทำงานที่ท้าทายและได้อัตราค่าตอบแทนที่สูงขึ้นได้ค่ะ

 

การเตรียมตัวสมัครคัดเลือก Thammasat English Program of Engineering ( TEPE TU ) การเตรียมตัวสมัคร TEPE TU หากน้องๆ จะยื่นตรงเลยแบบไม่ต้องสอบข้อเขียนของทางโครงการ ภายใต้เงื่อนไขว่าน้องๆ มีผลการเรียนดีตามเกณฑ์ที่ทางโครงการกำหนด (คะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำว่า 3.00) น้องๆ จะต้องเตรียมคะแนนใน 3 ส่วนสำหรับยื่นประกอบด้วย ดังนี้ ค่ะ

  1. คะแนนภาษาอังกฤษ โดยสามารถเลือกได้ว่าจะยื่นคะแนนใดคะแนนหนึ่ง ดังต่อไปนี้ (โดยผลคะแนนต้องมีผลสอบไม่เกิน 2 ปีนับถึงวันสมัคร) O-NET / IELTS / TOEFL / TU-GET / CU-TEP / SAT / ACT
  2. คะแนนวิทยาศาสตร์ โดยสามารถเลือกได้ว่าจะยื่นคะแนนใดคะแนนหนึ่ง ดังต่อไปนี้ PAT 2 / SAT II / GCSE, IGCSE / GCE “O” level / GCE “A” level / GCE “AS” / GED / IB Diploma / ACT
  3. คะแนนคณิตศาสตร์ โดยสามารถเลือกได้ว่าจะยื่นคะแนนใดคะแนนหนึ่ง ดังต่อไปนี้ PAT 1 / SAT II / GCSE, IGCSE / GCE “O” level / GCE “A” level / GCE “AS” / GED / IB Diploma / ACT

 

แต่หากไม่มีคะแนนเหล่านี้สำหรับยื่น น้องๆ สามารถยื่นสมัคร Thammasat English Program of Engineering ( TEPE TU ) โดยการสอบคัดเลือกและสอบสัมภาษณ์ โดยเป็นข้อสอบของทางโครงการ ซึ่งก็จะแยกเป็น 3 ส่วน คือ คะแนนภาษาอังกฤษ คะแนนวิทยาศาสตร์ และคะแนนคณิตศาสตร์ และก็สอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษค่ะ รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดูได้ที่ http://www.tep.engr.tu.ac.th/ สำหรับน้องๆ ที่ยังไม่มั่นใจในการเตรียมตัว อยากเสริมจุดอ่อน อุดรอยรั่ว สามารถแวะเวียนเข้ามาปรึกษาพี่ๆ ที่จุฬาติวเตอร์ สยามสแควร์ ซอย 9 หรือไลน์มาสอบถามได้นะค่ะ ยินดีค่ะที่ LINE ID @chulatutor พี่ๆ ยินดีให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการสมัครหลักสูตรนานาชาติของมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วประเทศเลยค่ะ

 

Related Posts