fbpx

TEDET

TEDET
Reading Time: < 1 minute

TEDET คืออะไร

TEDET คือ โครงการประเมินและพัฒนาความสามารถทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ย่อมาจาก Thailand Educational Development and Evaluation Tests จัดทำขึ้นเพื่อให้นักเรียนชั้น ป.2 – ม.3 ที่สมัครเข้าร่วมการสอบกับโครงการ ได้พัฒนาทักษะทางด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ โดยเน้นไปที่การพัฒนาทักษะการแก้โจทย์ปัญหาที่เน้นการคิดวิเคราะห์ รวมไปถึงทักษะการคิดอย่างสร้างสรรค์ ซึ่งข้อสอบที่ใช้จะเป็นข้อสอบจากประเทศเกาหลีใต้ โครงการ TEDET รับสมัครสอบประมาณปีละ 1 ครั้ง ค่าสมัครสอบวิชาละ 150 บาท โดยผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องทำคะแนนได้ไม่น้อยกว่า 50 % ของคะแนนเต็ม

 

TEDET สมัครสอบเมื่อไหร่

การสอบ TEDET จะเปิดให้สมัครสอบประมาณช่วงเดือนส.ค. โดยเบื้องต้นจะเปิดให้โรงเรียนที่สนใจสมัครเป็นศูนย์สอบประเมินได้สมัครให้เรียบร้อยก่อน จากนั้นจึงค่อยให้โรงเรียนที่เป็นศูนย์สอบเปิดรับสมัครนักเรียนต่อไป เมื่อนักเรียนสมัครสอบ TEDET เรียบร้อยแล้ว ก็สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่ www.tedet.or.th เพื่อดูว่ามีรายชื่อเราเป็นผู้มีสิทธิสอบแล้วหรือยัง จากนั้นก็รอลงสนามสอบในวันสอบจริงได้เลย ซึ่งวันสอบจะอยู่ประมาณช่วงเดือนต.ค. ของปีนั้น ๆ แต่อย่างไรก็ตาม กำหนดการรับสมัครและวันสอบอาจเปลี่ยนแปลงได้ในแต่ละปี ผู้สนใจควรตรวจสอบกำหนดการของปีนั้น ๆ อีกครั้ง

 

ตารางสอบ TEDET

การสอบ TEDET จะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน และตารางสอบระดับประถมศึกษากับระดับมัธยมศึกษาตอนต้นก็จะสอบไม่พร้อมกัน โดยหากเป็นระดับประถมศึกษา วิชาคณิตศาสตร์จะสอบเวลา 08.30 – 10.00 น. และวิชาวิทยาศาสตร์จะสอบเวลา 10.30 – 12.00 น. ส่วนการสอบ TEDET ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น วิชาคณิตศาสตร์ สอบเวลา 13.00 – 14.30 น. และวิชาวิทยาศาสตร์ สอบเวลา 15.00 – 16.30 น. ซึ่งการสอบทั้งหมดนี้จะเป็นการสอบที่อยู่ในวันเดียวกัน โดยทั่วประเทศก็จะมีการจัดสอบตามกำหนดการเดียวกันทั้งหมด

 

วันสอบ TEDET ต้องเตรียมตัวยังไงบ้าง

  • แต่งกายให้เรียบร้อย แนะนำใส่ชุดนักเรียนในการเข้าสอบ
  • เตรียมอุปกรณ์การสอบให้พร้อม ไม่ว่าจะเป็น ปากกา ดินสอ 2B ยางลบ รวมไปถึงกบเหลาดินสอ
  • เตรียมบัตรประชาชน หรือบัตรประจำตัวนักเรียน เพื่อเป็นหลักฐานยืนยันตัวตนผู้สอบ
  • เผื่อเวลาในการเดินทาง โดยควรไปถึงสนามสอบก่อนเวลา เพื่อจะได้ตรวจสอบรายละเอียดห้องสอบ และที่นั่งสอบได้อย่างถูกต้องและทันเวลา

 

ผลสอบ TEDET ดูได้จากที่ไหน

นักเรียนที่สอบ TEDET แล้ว สามารถดูผลสอบว่าใครที่ได้รับรางวัลระดับประเทศ และรางวัลระดับจังหวัดได้จากเว็บไซต์ www.tedet.or.th ประมาณช่วง 2 เดือนหลังสอบ แต่สำหรับผลคะแนนรายบุคคล สามารถดาวน์โหลดผลสอบได้ที่เว็บไซต์เดียวกันในช่วงประมาณ 3 เดือนหลังสอบ แต่อย่างไรก็ตาม การดูผลคะแนน ผลการรับรางวัลต่าง ๆ ในแต่ละปีที่จัดสอบ จะมีกำหนดการของปีนั้น ๆ แจ้งไว้อยู่แล้วว่าเราสามารถเชคผลได้วันที่เท่าไหร่บ้าง นอกจากนี้เรายังสามารถดาวน์โหลดเกียรติบัตรเข้าร่วมโครงการได้อีกด้วยจากเว็บไซต์เดิม โดยจะมีทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

 

วิธีการสมัครสอบ TEDET

การสมัครสอบ TEDET ให้นักเรียนที่สนใจเข้าร่วมการสอบ ติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่โรงเรียนต้นสังกัดของนักเรียน หรือโรงเรียนที่เข้าร่วมเป็นศูนย์สอบ หรือสามารถดาวน์โหลดเอกสารใบสมัครได้ที่ www.teder.or.th แล้วไปที่เมนู “ดาวน์โหลดเอกสาร” จากนั้นเลือก “ดาวน์โหลดใบสมัคร” ซึ่งในใบสมัครจะมีข้อมูลที่เราจำเป็นต้องรู้แจ้งไว้อย่างละเอียด ไม่ว่าจะเป็นกำหนดการสอบ ค่าสมัครสอบ รายละเอียดรางวัลต่าง ๆ

 

การสอบ TEDET มีข้อดียังไงบ้าง

  • นักเรียนจะมีความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาที่เน้นการคิดวิเคราะห์ รวมไปถึงทักษะการคิดอย่างสร้างสรรค์
  • นักเรียนสามารถแก้ไขจุดอ่อน เสริมจุดแข็ง และพัฒนาตัวเองให้มีความเชี่ยวชาญมากขึ้นได้
  • มีโอกาสได้รับรางวัลระดับประเทศ หรือระดับจังหวัด ที่จะมาพร้อมกับเหรียญรางวัล ทุนการศึกษา และหากได้รับรางวัลในระดับประเทศ ก็จะมีสิทธิที่จะสมัครสอบคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันในระดับนานาชาติได้อีกด้วย

 

เรียน TEDET แบบตัวต่อตัว

คอร์สเรียน TEDET ตัวต่อตัว เป็นคอร์สเรียนสอนสด เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการลงสนามสอบ TEDET โดยเฉพาะ การสอนครอบคลุมทั้งพื้นฐานและการฝึกทำโจทย์ โดยสามารถเลือกรูปแบบการเรียนให้เหมาะกับพื้นฐานของแต่ละคนได้ เช่น คนพื้นฐานอ่อน ยังไม่เคยเตรียมตัวมาก่อน ก็สามารถเริ่มจากพื้นฐานได้ แต่หากเป็นคนที่พื้นฐานดีแล้ว ก็เริ่มจากการเน้นการฝึกทำข้อสอบระดับยากได้ เป็นต้น นอกจากนี้ยังสามารถเลือกวัน เวลาเรียนได้อีกด้วย นับเป็นคอร์ส TEDET ที่มีความยืดหยุ่นและสะดวกสบายอย่างมาก

 

Related Posts