fbpx

RMU-GET คืออะไร สอบอะไรบ้าง ค่าสอบ RMU-GET

RMU-GET
Reading Time: < 1 minute

RMU-GET คืออะไร ?

เป็นการทดสอบความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับชั้นบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐาน และข้อกำหนดของมหาวิทยาลัย ซึ่งข้อสอบจะมี 3 ทักษะ คือ การฟัง, การอ่าน และการเขียน

RMU-GET ย่อมาจากอะไร

Rajabhat Maha Sarakham University Graduate English Test

RMU-GET สอบอะไรบ้าง ?

ข้อสอบ RMU-GET แบ่งออกเป็น 3 ทักษะ รวมทั้งหมด 120 คะแนน ดังนี้

Part Listening 30 คะแนน

Part Reading 50 คะแนน

Part Writing 40 คะแนน

ซึ่งในระดับชั้นปริญญาโทนั้นจะต้องมีผลการทดสอบ RMU-GET ไม่ต่ำกว่า L3 (41-60 คะแนน) และ ในระดับชั้นปริญญาเอกนั้นต้องผลการทดสอบ RMU-GET ไม่ต่ำกว่า L4 (61-80 คะแนน)

ใครบ้างที่ต้องสอบ RMU-GET ?

ผลคะแนน RMU-GET นั้นใช้สำหรับเฉพาะนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาขึ้นไป ทั้งปริญญาโทและเอก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

สมัครสอบ RMU-GET

การลงทะเบียนสอบ RMU-GET นั้น สามารถเข้าไปทำผ่านระบบออนไลน์ของทางศูนย์สอบภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา (https://inter.rmu.ac.th/engtest) โดยเลือกเมนู “ลงทะเบียน” ซึ่งจะต้องกรอกข้อมูลส่วนตัว รวมถึงเลือกรอบสอบให้เรียบร้อย จากนั้นชำระค่าธรรมเนียมการสอบตามที่กำหนดไว้แล้วส่งหลักฐานการชำระเงินในเว็บไซต์อีกครั้งจึงจะเสร็จสิ้นขั้นตอนการสมัครอย่างสมบูรณ์

ค่าสอบ RMU-GET

600 บาท

เกณฑ์คะแนน RMU-GET

ระดับช่วงคะแนน การแปลผลการประเมิน
L10-20มีความรู้ภาษาอังกฤษในระดับต่ำ (Low Level)
L221-40มีความรู้ภาษาอังกฤษในระดับพื้นฐาน (Basic Level)
L341-60มีความรู้ภาษาอังกฤษในระดับปานกลาง (Intermediate Level)
L461-80มีความรู้ภาษาอังกฤษในระดับดี (Good Level)
L581-100มีความรู้ภาษาอังกฤษในระดับดีมาก (Very Good Level)
L6101-120มีความรู้ภาษาอังกฤษในระดับดีเยี่นม (Excellent Level)

RMU-GET มีความสำคัญอย่างไร ?

การสอบ RMU-GET นั้นใช้สำหรับวัดประเมินความรู้ ความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาในระดับชั้นบัณฑิตศึกษา เพื่อยกระดับมาตรฐานตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย ซึ่งจำเป็นจะต้องผ่านเกณฑ์ตามที่ได้กำหนดไว้ ถ้าหากไม่ผ่านตามเกณฑ์ขั้นต่ำจะต้องลงทะเบียนวิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติมตามที่หลักสูตรได้แจ้งไว้ตามระเบียบ

ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ต้องมีผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ RMU-GET ไม่ต่ำกว่า L2 ถ้าตํ่ากว่าต้องปฏิบัติดังนี้

– ถ้าผลการทดสอบคะแนนอยู่ในระดับ L1 ต้องลงทะเบียนเรียน วิชาภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา 1 รายละเอียดแนบท้ายประกาศ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ระดับปริญญาโท ต้องมีผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ RMU-GET ไม่ต่ำกว่า L3 ถ้าต่ำกว่าต้องปฏิบัติดังนี้

– ถ้าผลการทดสอบคะแนนอยู่ในระดับ L2 ต้องลงทะเบียนเรียน วิชาภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา 2

– ถ้าผลการทดสอบคะแนนอยู่ในระดับ L1 ต้องลงทะเบียนเรียน วิชาภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา 1 และ 2

ระดับปริญญาเอก ต้องมีผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ RMU-GET ไม่ต่ำกว่า L4 ถ้าต่ำกว่าต้องปฏิบัติดังนี้

– ถ้าผลการทดสอบคะแนนอยู่ในระดับ L3 ต้องลงทะเบียนเรียน วิชาภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา 3

– ถ้าผลการทดสอบคะแนนอยู่ในระดับ L2 ต้องลงทะเบียนเรียน วิชาภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา 2 และ 3

– ถ้าผลการทดสอบคะแนนอยู่ในระดับ L1 ต้องลงทะเบียนเรียน วิชาภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา 1 , 2 และ 3

คอร์สเรียน RMU-GET

หากคุณเป็นอีกคนที่ต้องการใช้คะแนน RMU-GET แต่ห่างหายจากการใช้ภาษาอังกฤษไปนาน ต้องการปรับพื้นฐานเพื่อให้มีความมั่นใจในการทำข้อสอบอีกครั้ง ให้ทางสถาบันเราเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยคุณในการสอบครั้งนี้ด้วยคอร์สเรียน RMU-GET รับรองผล ซึ่งคอร์สเรียนของเรานั้นครอบคลุมตั้งแต่การปูพื้นฐานจนถึงการฝึกทำข้อสอบ โดยการเริ่มสอนจากพื้นฐานนั้นจะค่อย ๆ เพิ่มความคุ้นเคยในเรื่องต่าง ๆ โดยเฉพาะ Grammar ให้มากขึ้นสำหรับผู้ที่เพิ่งเริ่มต้นเตรียมตัวสอบ คอร์สเรียน RMU-GET ของเราจะเน้นการเรียนการสอนสไตล์ easy to be expert นั่นคือ เข้าใจง่าย ไม่ซับซ้อนหากไม่เข้าใจก็สามารถสอบถามได้อย่างง่ายดาย ห้ามพลาดแล้วนะคะ…สำหรับคอร์สเรียนที่คุ้มค่าขนาดนี้


รหัสคอร์ส วันเรียน รอบ เวลา หมายเหตุ เหลือที่นั่ง อาจารย์
CECA0724 15 ก.ค. - 8 ส.ค. จ-พฤ 18:00-20:30
[เต็มแล้ว]
0 โจ้,วี
CECB0724 20 ก.ค. - 11 ส.ค. ส-อา 10:00-16:00
[เต็มแล้ว]
0 โจ้,วี
CECA0824 19 ส.ค. - 12 ก.ย. จ-พฤ 18:00-20:30
จองที่นั่ง
5 โจ้
CECB0824 24 ส.ค. - 15 ก.ย. ส-อา 10:00-16:00
จองที่นั่ง
5 วี
Related Posts