fbpx

TOEIC Listening Question Response

TOEIC Listening Question Response
Reading Time: < 1 minute

ข้อสอบ TOEIC Listening Question Response

TOEIC Listening Question Response จะเป็น Part 2 ของข้อสอบฟังในการสอบ TOEIC มีคำถามทั้งหมด 25ข้อ ลักษณะของข้อสอบจะให้เราฟังประโยคภาษาอังกฤษจากเทปเสียง ซึ่งโดยส่วนมากประโยคที่ได้ยินมักจะเป็นประโยคคำถาม จากนั้นก็จะมีตัวเลือกให้เราฟังต่อ แต่ละข้อก็จะมีตัวเลือกให้ 3 ข้อ

ตัวอย่างข้อสอบ TOEIC Listening Question Response

ข้อสอบ TOEIC Part 2 Question Response เป็นการวัดทักษะการฟังภาษาอังกฤษของผู้สอบที่ต้องมีสมาธิสูงมาก เนื่องจากคำถามหรือข้อมูลต่าง ๆ และคำตอบจะอยู่ในเทปเสียงทั้งหมด ในกระดาษคำถามของข้อสอบที่เราได้มา สำหรับส่วนนี้จะมีเพียงโจทย์สั้น ๆ ให้เราดุเท่านั้นว่าเราต้องทำอะไร ตัวอย่าง ดังรูป

TOEIC Listening Question Respons

เทคนิคการทำข้อสอบ TOEIC Listening Question Response

1. ต้องมีสมาธิจดจ่ออยู่กับเทปเสียงเป็นอย่างดี เพราะเรารู้แล้วว่าในกระดาษคำถามไม่มีข้อมูลอะไรให้เราอ่านได้เลย เพราะฉะนั้น เรื่องสมาธิจึงเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่ง

2. สังเกตว่าคำถามหรือประโยคที่ได้ยิน เป็นการถามเกี่ยวกับอะไร เพราะส่วนใหญ่แล้วประโยคคำถามในภาษาอังกฤษมักจะขึ้นต้นด้วย wh word ต่าง ๆ เช่น who, what, when, where, why, how ให้เราจับคำเหล่านี้ให้ได้ ซึ่งจะช่วยให้เราเลือกคำตอบได้ง่ายขึ้น เช่น ในเทปเสียงพูดว่า Where is the meeting room? แน่นอนว่าคำตอบที่ถูกต้องก็ควรจะเกี่ยวข้องกับตำแหน่งของสถานที่ เช่น It’s the first room on the right เป็นต้น

3. ในขณะที่เราฟังตัวเลือกข้อไหนแล้วไม่แน่ใจจริง ๆ ให้เราพยายามมีสติและตัดสินใจเลือกคำตอบเท่าที่พอจะมีเวลา ณ ตอนนั้นไปก่อน แล้วรีบไปโฟกัสข้อต่อไปแทน เพราะการจมอยู่กับข้อเดิม ๆ นานเกินไป จะทำให้เราพลาดโอกาสในการทำคะแนนในข้ออื่น ๆ นั่นเอง

ทดลอง เรียน TOEIC Online Free กับ ครูพี่เกด CHULATUTOR

ติวสอบ TOEIC
Related Posts