ตัวอย่าง ข้อสอบ TOEIC เรื่อง present continuous tense
084-942-4261
ตัวอย่าง ข้อสอบ TOEIC เรื่อง present continuous tense
By chulatutor   on 02/04/15

TOEIC

ตัวอย่าง ข้อสอบ TOEIC เรื่อง present continuous tense

 

การใช้งาน Present Continuous Tense ใช้กับเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นในปัจจุบัน
โครงสร้าง Subject + is / am / are + V.ing
Adverb ตัวช่วย Now, at the moment, at the present, these days, this semester.
ประโยคคำถาม / ปฏิเสธ present continuous tense
– ประโยคคำถาม สามารถใช้ V. is / am / are มาตั้งเป็นประโยคคำถามได้เลย

– ประโยคปฏิเสธเติม not หลัง V. is / am /are

 

ตัวอย่าง ข้อสอบ TOEIC เรื่อง present continuous tense

1. The manager _____ a corporate meeting now.

1) will having

2) will have

3) is having

4) has

คำตอบ คือ ข้อ 3 ข้อนี้เราสังเกตจากคำว่า now ที่เป็นตัวบอกว่าเป็น Present Continuous Tense ค่ะ

 


 

2. Tommy : What is Belle doing?
Susan : Belle ____ the piano in her bedroom.

1) plays

2) is playing

3) will play

4) play

คำตอบ คือ ข้อ 2 ข้อนี้ให้เราสังเกตจากคำถามที่ Tommy ถามเป็น Present Continuous Tense ดังนั้นเราจึงต้องตอบในลักษณะเดียวกันด้วยค่ะ

 


 

3. ____ you _____ the weird sound outside at the moment.

1) Did , hear

2) Do , hear

3) Are , hearing

4) Do , hearing

คำตอบ คือ ข้อ 2 สำหรับข้อนี้เราต้องสังเกตที่ V.hear นะคะ ว่าเป็น V.ที่ห้ามเติม ing โดยเด็ดขาด จึงยกเว้นให้ใช้เป็นรูป Present Simple Tense แทนค่ะ

 

 

ดูรายละเอียด คอร์สเรียนสด TOEIC รับรองผล ได้ที่ https://www.chulatutor.com/toeic/

และพิเศษสำหรับ คนที่ไม่สะดวกเดินทาง หรือ เวลาไม่สะดวกมาเรียนสด TOEIC ที่ทางสถาบันสามารถเรียน TOEIC Online ได้แล้วที่ https://www.chulatutor.com/online/toeic-online

 

ตัวอย่าง ข้อสอบ TOEIC เรื่อง present continuous tense

Present Continuous คือ รูปแบบ Tense ที่ใช้บอกถึงเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ในขณะปัจจุบันที่กล่าวถึง โครงสร้างของประโยค คือ ประธาน + verb to be + คำกิริยาเติม ing
It's only fair to share...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin