fbpx

PPE TU

PPE TU
Reading Time: < 1 minute

PPE TU คืออะไร ?

PPE ย่อมาจาก Philosophy Politics Economics เป็นอีกหนึ่งในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยสหวิชาการ สาขาวิชาปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) ซึ่งปรับปรุงมาจากหลักสูตรเดิม โดยมีแนวคิดพัฒนาให้มีความเป็นนานาชาติสอดคล้องกับทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เนื้อหาจะมุ่งเน้นการเรียน การสอนเกี่ยวกับ “ปรัชญา การเมือง และเศรษศาสตร์ในบริบทอนุภูมิภาคอาเซียนและเอเชีย” เพื่อรองรับนักศึกษาจากภูมิภาคอาเซียนและผู้ที่สนใจในหลักสูตรนี้

 

PPE TU เรียนอะไรบ้าง ?

แน่นอนว่าครั้งแรกที่เราเห็นชื่อหลักสูตรนี้ก็ต้องสงสัยกันอย่างแน่นอนค่ะ ว่าคณะนี้เรียนเกี่ยวกับอะไร? จบไปแล้วทำงานอะไรได้บ้าง? ซึ่ง PPE นั้นถือว่าเป็นสาขาวิชาที่บูรณาการเข้าด้วยกันระหว่างปรัชญา การเมือง และเศรษฐศาสตร์ ซึ่งเราจะได้เรียนรู้วิธีการมองโลกอย่างมีเหตุผลมากยิ่งขึ้น ทั้งยังได้ฝึกการตั้งคำถามและการคิดอย่างนอกกรอบ รู้กลไกการทำงานของรัฐ กฏหมาย แนวคิดต่างๆ ที่ขับเคลื่อนประวัติศาสตร์ ฝึกความเป็นผู้นำ รวมถึงเรียนรู้การจัดการทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เป็นไปตามระบบเศรษฐศาสตร์อีกด้วย

 

การเรียนจะแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ ดังนี้

 • หลักสูตรปกติ ระยะเวลาเรียนทั้งหลักสูตรประมาณ 4 ปี สามารถจบได้ภายใน 3.5 ปี
 • หลักสูตร 2 ปริญญา โดยจะเรียนที่ท่าพระจันทร์ 2 ปี และ Northern Illinois University 2 ปี

 

ในส่วนของปี 2 จะเริ่มได้เลือกกลุ่มวิชาในหลักสูตรจาก 2 ใน 3 ดังนี้

 • Philosophy + Politics
 • Philosophy + Economics
 • Economics + Politics

ส่วนปี 3 จะต้องเลือกในส่วนวิชาโทของหลักสูตร ดังนี้

 • Modern Philosophy
 • Public Policy and Global Politics
 • Economics and Development Studies

เมื่อเรียนจบครบทั้งหลักสูตรนี้แล้วเราจะสามารถความเข้าใจโลกยุคปัจจุบันและอนาคต ในทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ กฎหมาย การบริหารจัดการ และพื้นฐานทางปรัชญา ตลอดจนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม จึงสามารถทำงานทั้งในภาครัฐและเอกชนได้อย่างกว้างขวาง อาทิเช่น นักการทูต และเจ้าหน้าที่ในองค์กรระหว่างประเทศ, ผู้สื่อข่าว, นักการเมือง, นักธุรกิจ และอื่นๆ อีกมากมายเลยค่ะ

 

อยากเข้า PPE TU ต้องมีคะแนนอะไรบ้าง ?

ทางสถาบันเราได้รวบรวมมาว่า PPE ต้องมีคะแนนอะไรบ้างมาดูกันเลยค่ะ

คะแนนวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษ ดังต่อไปนี้

 • TU-GET หรือ
 • IELTS หรือ
 • TOEFL iBT

คะแนนการทดสอบความรู้อย่างใดอย่างหน่ึง ดังต่อไปนี้

 • SAT
 • GSAT

สำหรับผู้สมัครระบบ TCAS

 • กลุ่มพื้นฐานวิทยาศาสตร์
 • กลุ่มพื้นฐานศิลปศาสตร์

 

ซึ่งทางสถาบันของเรานั้นก็มีคอร์สเรียนที่จะช่วยให้น้องๆ ได้ทำคะแนนตามที่หวังไว้ได้อย่างไม่ยากเลยค่ะ รูปแบบการเรียน easy to be expert สามารถออกแบบคอร์สเรียนได้ตามความยืดหยุ่นของผู้เรียน หรือยังไม่แน่ใจว่าต้องเตรียมตัวการเรียนอย่างไรก็สามารถปรึกษากับทางสถาบันได้เพิ่มเติมเช่นเดียวกัน

 

Related Posts