fbpx

ปริญญาเอก พระจอมเกล้าลาดกระบัง

ปริญญาเอก พระจอมเกล้าลาดกระบัง
Reading Time: 2 minutes

“มุ่งมั่นให้การศึกษาและวิจัยเพื่อผลิตทรัพยากรมนุษย์ที่มีความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ควบคู่จริยธรรม และรักษาไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมอันดีของประเทศ”

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังหรือเรียกสั้นๆ ว่า “ลาดกระบัง” (KMITL) ถือเป็นมหาวิทยาลัยที่โด่งดังและมีชื่อเสียงในด้านคุณภาพการศึกษาและหลักสูตรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสถาบันเน้นในด้านการค้นคว้าวิจัย และการพัฒนาด้านองค์ความรู้ นวัตกรรม และการส่งเสริมแนวคิดใหม่ๆ ในด้านเทคโนโลยี เพื่อนำมาใช้ในการพัฒนาประเทศ โดยสามารถการันตีคุณภาพด้วยรางวัลและอันดับ Ranking จากสถาบันระดับนานาชาติมากมายเลยทีเดียว โดยในปัจจุบันจัดการเรียนการสอนทั้งหมดเป็นจำนวน 10 คณะ 5 วิทยาลัย 1 วิทยาเขต และ 1 โรงเรียน

 

ประวัติของ พระจอมเกล้าลาดกระบัง

วัตถุประสงค์หลักในการก่อตั้งพระจอมเกล้าลาดกระบังก็คือ การพัฒนาบุคลากรในประเทศให้มีความรู้ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมไปถึงการค้นคว้าและวิจัย โดยการก่อตั้งนั้นทางสถาบันได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาลญี่ปุ่น ซึ่งในช่วงแรกนั้นเป็นการก่อตั้งวิทยาลัยโทรคมนาคม ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น เปลี่ยนชื่อเป็น คณะวิศวกรรมศาสตร์ นนทบุรี ซึ่งต่อมาทางสถาบันได้ย้ายมาอยู่ในเขตลาดกระบังดังเช่นในปัจจุบัน

 

ทำไมถึงต้องเรียน ป.เอก ลาดกระบัง

มั่นใจได้กับคุณภาพคับแก้วระดับลาดกระบังด้วยหลักสูตรที่ลงตัวและมีคุณภาพในสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นอกจากนั้นความรู้ดีๆ แห่งนี้ยังได้รับการการันตีจากสถาบันต่างๆ อีกมากมายอาทิเช่น การจัดอันดับจากสถาบันระดับนานาชาติ

ข้อมูลจากการจัดอันดับจาก QS World University Rankings 

 • อันดับที่ 2 ของประเทศไทย ด้านวิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
 • อันดับที่ 271 – 280 ของภูมิภาคเอเชีย อันดับที่ 301 – 350 ของโลก ด้านวิศวกรรมศาสตร์ สาขาเกี่ยวกับไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ด้านงานวิจัย ประจำปี 2019
 • อันดับที่ 451 – 500 ของโลก ด้านวิศวกรรมศาสตร์ สาขาเกี่ยวกับเครื่องกล การบินและการผลิต

ข้อมูลจากการจัดอันดับจาก Times Higher Education

 • อันดับที่ 1 ของประเทศไทย ด้านรายได้จากภาคอุตสาหกรรม (2 ปีซ้อน)
 • อันดับที่ 1 (ร่วมกับสถาบันอื่น) ของประเทศไทย ด้านวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์
 • อันดับที่ 2 (ร่วมกับสถาบันอื่น) ของประเทศไทย ด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี (2 ปีซ้อน)
 • อันดับที่ 2 (ร่วมกับสถาบันอื่น) ของประเทศไทย ด้านวิทยาศาสตร์กายภาพ

 

หลักสูตร ปริญญาเอก ม.พระจอมเกล้าลาดกระบัง

ป.เอก ลาดกระบัง วิศวกรรมศาสตร์ : วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ, สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร, สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร (ภาษาอังกฤษ), สาขาวิชาวิศวกรรมอาหารและเกษตรอัจฉริยะ, สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์, สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี, สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา, สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า, สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัจฉริยะเชิงคำนวณ (หลักสูตรสหวิทยาการ), สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล, สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (นานาชาติ)

ป.เอก ลาดกระบัง เทคโนโลยีการเกษตร : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

ป.เอก ลาดกระบัง อุตสาหกรรมอาหาร : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร (หลักสูตรนานาชาติ)

ป.เอก ลาดกระบัง เทคโนโลยีสารสนเทศ : Doctoral Degree Program in Information Technology (International Program)

ป.เอก ลาดกระบัง การบริหารและจัดการ : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรม (นานาชาติ)

ป.เอก ลาดกระบัง วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานาโนวิทยาและนาโนเทคโนโลยี

 

หลักสูตร ปริญญาเอก พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ที่น่าสนใจ

ปริญญาเอก พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

Doctor of Engineering Program in Electrical Engineering

เริ่มต้นกับหลักสูตร ป.เอก ลาดกระบัง สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า เด่นที่อยู่ในคณะวิศวะและสาขาที่ได้ Ranking อันดับ 2 จาก THE ซึ่งต้องบอกว่าสาขานี้เป็นสาขายอดนิยม ไม่ว่าจะเป็นปริญญาตรี โท หรือเอก คนที่สนใจในภาคไฟฟ้ามักจะเลือกลาดกระบังเป็นอันดับต้นๆ เลยทีเดียว โดยแนวทางของหลักสูตรนี้ ต้องการที่จะพัฒนาบุคคลากรทางด้านวิศวรกรรมขั้นสูง นักวิชาการและนักวิชาชีพ ในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเพื่อช่วยในการพัฒนาประเทศ โดยมุ่งมั่นในการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อทดแทนการนําเข้าเทคโนโลยีจากต่างประเทศ ด้านการเรียนการสอนหลักสูตรจะใช้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเป็นหลัก

 

ปริญญาเอก พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

Doctor of Engineering Program in Mechanical Engineering

ป.เอก ลาดกระบัง สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล จัดว่าเป็นสาขาน่าเรียนอีกสาขาหนึ่ง ที่มีคนสมัครกันอย่างล้มหลามในทุกๆ ปี หลายคนยังไม่รู้ว่า วิศวะเครื่องกลของที่นี่นั้นมีห้องแล็บปฏิบัติการที่ทันสมัยและได้รับมาตรฐาน รวมถึงมีอาจารย์ที่เชี่ยวชาญเฉพาะทางมาบรรยายโดยเฉพาะ โดยหลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทย โดยวัตถุประสงค์ของหลักสูตรจะเน้นการสร้างคนและนักวิจัยที่มีความเชี่ยวชาญ และสามารถนำไปประยุกต์ต่อยอดได้ในอุตสาหกรรมวิศวกรรมเครื่องกล

 

ปริญญาเอก พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

Doctor of Engineering Program in Industrial Engineering

ป.เอก ลาดกระบัง สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ เป็นอีกหลักสูตรที่กำลังเป็นที่ต้องการในตลาดแรงงานในส่วนของฝั่งอุตสาหกรรมและโรงงาน เพราะถ้าใครเรียนหรือทำงานสายนี้มาอยู่แล้วจะทราบดีว่าฐานการผลิตหลายแห่งทั้งไทยและต่างประเทศ จะต้องการผู้บริหารรวมถึงทรัพยากรบุคคลที่มีความรู้ด้าน Industrial Engineering ในการจัดการบริหารโรงงานอย่างมากมาย โดยหลักสูตรนี้จัดสอนเป็นเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยหลักสูตรจะเน้นผลิตบุคลากรที่มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถพัฒนาระบบการผลิตทางอุตสาหกรรมของประเทศใทยได้อย่างมีศักยภาพ รวมถึงสามารถดึงความสามารถทางการวิจัยออกมาต่อยอดในการพัฒนาและสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ให้แก่อุตสาหกรรม

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา ป.เอก ลาดกระบัง สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

 • จบการศึกษาปริญญาโทวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิตสาขาที่เกี่ยวข้องด้วยคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.50 (ระบบ 4.00)
 • มีผลทดสอบภาษาอังกฤษตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
 • มีการทดสอบสัมภาษณ์

 

ปริญญาเอก พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

Doctor of Philosophy Program in Agriculture

ต้องบอกว่าลาดกระบังไม่ได้มีดีแค่ฝั่งของวิศวกรรมศาสตร์เท่านนั้น ในส่วนของภาควิชาสายเกษตรศาสตร์ของลาดกระบังก็ถือว่าเด่นไม่เบาเลยทีเดียว เพราะต้องบอกว่าภาควิชานี้จัดตั้งมานานตั้งแต่ปี 2522 แล้ว โดยในอดีตเป็น”โรงเรียนเกษตรกรรมนครปฐม” และต่อมาก็ได้ย้ายมาอยู่ที่ลาดกระบัง โดยเปลี่ยนเป็นคณะเทคโนโลยีการเกษตรอย่างเต็มตัว ในส่วนของหลักสูตรนั้นจะจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยมีจุดประสงค์หลักในการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถทางด้านเกษตรกรรม ผ่านกระบวนการวิเคราะห์ วิจัย และลงมือทำ เพราะเมืองไทยของเราถือเป็นประเทศที่เด่นทางกสิกรรม เป็นแหล่งผลิตอาหารของโลกอันดับต้นๆ ดังนั้นเรื่องของการเกษตรจึงถือเป็นสิ่งสำคัญในการพัฒนาประเทศ

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา ป.เอก ลาดกระบัง สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

 • จบการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า ทางด้านเกษตรศาสตร์ พืชศาสตร์ เทคโนโลยีการผลิตพืช หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ทำงานวิจัยด้านเกษตรศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้องไม่ต่ำกว่า 3 ปี โดยมีหนังสือรับรองการปฏิบัติงานจากผู้บังคับบัญชา
 • คะแนะนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00 ในระดับปริญญาตรี และคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.50 ในระดับปริญญาโท หรือ มีประสบการณ์การทางด้านเกษตรหรือเกี่ยวข้อง
 • มีผลทดสอบภาษาอังกฤษตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

 

ปริญญาเอก พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

Doctor of Philosophy Program in Computer Science

ป.เอก ลาดกระบัง สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ถือเป็นหลักสูตรยอดฮิตในยุคที่เทคโนโลยีและอินเตอร์เน็ตกำลังเปลี่ยนแปลงโลก โดยหลักสูตรนี้มีการเรียนการสอนเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ซึ่งหลักๆ แล้ว หลักสูตรนี้จะเน้นการผลิตบุคลากรที่มีความชํานาญในการวิจัยในระดับสูง สามารถบุกเบิกแสวงหาความรู้ใหม่ได้และสามารถเชื่อมโยงความรู้ทางทฤษฎีและปฏิบัติ โดยทางสถาบันก็มีห้องปฏิบัติการวิจัยทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 9 ห้อง เพื่อรองรับการทำงานของนักศึกษา เนื่องจากที่นี่เค้าเน้นการสนับสนุนการทำวิจัยเป็นอย่างมาก จึงได้เตรียมพร้อมทั้งห้องแล็บและเทคโนโลยีมาช่วยเสริมการเรียนรู้ นอกจากนี้เป้าหมายของภาควิชานี้คือ สามารถนำสิ่งที่ค้นพบมาพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ ให้กับวงการเทคโนโลยีและอินเตอร์เน็ตของไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา ป.เอก ลาดกระบัง สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

 • เป็นผู้จบการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาการคณนาคณิตศาสตร์สถิติวิศวกรรมคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • ได้เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.25 ในระดับปริญญาโท โดยผ่านการเรียนในรายวิชาคณิตศาสตร์ดิสครีต การเขียนโปรแกรม การออกแบบขั้นตอนวิธีหรือวิชาอื่นๆ ที่มีเนื้อหาไปทางเดียวกับวิชาดังกล่าว
 • เป็นผู้มีประสบการณ์ในการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในระดับปริญญาโท
 • มีผลทดสอบภาษาอังกฤษตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

เกณฑ์ผลการทดสอบภาษาอังกฤษของหลักสูตรปกติในระดับปริญญาเอก

 • IELTS ที่ระดับคะแนนตั้งแต่ 3 คะแนนขึ้นไป หรือ
 • TOEFL iBT ระดับคะแนนตั้งแต่ 32 คะแนนขึ้นไป หรือ
 • TOEFL ITP ระดับคะแนนตั้งแต่ 400 คะแนนขึ้นไป หรือ
 • CU-TEP ระดับคะแนนตั้งแต่ 30 คะแนนขึ้นไป หรือ

• ผลสอบความรู้ภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่วันที่สอบผ่าน
• กรณีผู้สมัครเข้าศึกษาจากประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการ หรือเป็นผู้สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรที่ใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน จะได้รับการยกเว้นการใช้ผลสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ
• สำหรับผู้สนใจสมัครเข้าศึกษาในหลักสูตร ที่อยู่ระหว่างการสมัครเพื่อทดสอบมาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษหรือรอผลการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษให้ติดต่อภาควิชาที่ตนเองสมัครได้โดยตรง

 

ปริญญาเอก พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สาขาวิชา วิทยาศาสตร์การอาหาร (หลักสูตรนานาชาติ)

Doctor of Philosophy Program in Food Science (International Program)

หลักสูตร ป.เอก ลาดกระบัง สาขาวิชา วิทยาศาสตร์การอาหาร (หลักสูตรนานาชาติ) นี้เป็นหลักสูตรอินเตอร์ที่จัดสอนเป็นภาษาอังกฤษล้วน แต่ก็ถือว่าคุ้มค่า เพราะในตลาดงานยังต้องการผู้มีความรู้ความสามารถด้านนี้อยู่อย่างมาก โดยองค์ความรู้หลักของหลักสูตร คือ มุ่งเน้นการเรียนรู้ผ่านการวิจัยเกี่ยวกับอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการแปรรูปผลิตผลเกษตรให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่า รวมถึงใช้เทคโนโลยีสีเขียว (Green technology) ที่เน้นการประหยัดพลังงานและทรัพยากรในขั้นตอนการผลิต เพราะการใช้กระบวนการผลิตที่ไม่ทำให้เกิดวัสดุเหลือทิ้งและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสามารถต่อยอดให้ภาคอุตสาหกรรม สามารถแข่งขันในระดับนานาชาติได้

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา ป.เอก ลาดกระบัง สาขาวิชา วิทยาศาสตร์การอาหาร (หลักสูตรนานาชาติ)

 • เป็นคนที่จบการศึกษาปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ในสาขาวิชาดังต่อไปนี้
  – วิทยาศาสตร์การอาหาร
  – วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
  – สาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • ผู้สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาเอกของสถาบันทุกหลักสูตร ต้องสอบผ่านมาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษจากสถาบันภายนอกที่เป็นที่ยอมรับ ข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้
  (1) IELTS ที่ระดับคะแนนตั้งแต่ 3 คะแนนขึ้นไป หรือ
  (2) TOEFL iBT ระดับคะแนนตั้งแต่ 32 คะแนนขึ้นไป หรือ
  (3) TOEFL ITP ระดับคะแนนตั้งแต่ 400 คะแนนขึ้นไป หรือ
  (4) CU-TEP ระดับคะแนนตั้งแต่ 30 คะแนนขึ้นไป หรือ

 

ปริญญาเอก พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สาขาวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรม

Doctor of Philosophy Program in Industrial Business Administration

ที่นี่เค้ามี KMITL Business School โดยเฉพาะเลย ดังนั้นต้องบอกว่าหลักสูตรนี้ถูกพัฒนาออกมาอย่างพิเศษ โดยถือว่าเป็นหลักสูตรยอดฮิตสำหรับเหล่าคนที่มุ่งมั่นจะเป็นผู้บริหารมือโปร แต่ความแตกต่างและดีงามของหลักสูตรบริหารอุตสาหกรรมของลาดกระบังนั้นคือ การที่ลาดกระบังเป็นสถาบันที่เน้นด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่สอดคล้องกับภาคธุรกิจอุตสาหกรรมและโรงงานอยู่แล้ว จึงแน่นอนว่ามีความเชี่ยวชาญและโดดเด่นในด้านอุตสาหกรรมต่างๆ อย่างมาก นอกจากนี้ยังมีพันธมิตรอีกมากมายที่สามารถช่วยให้นักศึกษาพัฒนาความรู้ทางภาคปฏิบัติได้ และเป็นการฝึกฝนทักษะของตัวผู้เรียนได้อย่างดีอีกด้วย เนื่องจากหลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรอินเตอร์ หลักสูตรที่เรียนจึงเป็นภาษาอังกฤษล้วนๆ โดยหลักสูตรนี้มีแนวคิดในการผสมผสาน สาขาวิชาการบริหารและจัดการ และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเข้าด้วยกัน เพื่อตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรมการผลิต การบริหาร เทคโนโลยีและนวัตกรรม ธุรกิจเกษตรและอาหารได้อย่างดีเยี่ยม

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา ป.เอก ลาดกระบัง สาขาวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรม

 • เป็นผู้ที่จบการศึกษาปริญญาโทในสาขาปริญญาโทที่เกี่ยวข้อง
 • ผู้สมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาเอกของสถาบันทุกหลักสูตร ต้องสอบผ่านมาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษจากสถาบันภายนอกที่เป็นที่ยอมรับ ข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้
  (1) IELTS Above 3 or
  (2) TOEFL IBT Above 32 or
  (3) TOEFL ITP Above 400 or
  (4) CU-TEP Above 30 or
  (5) CET Above 6
Related Posts