Pridi Banomyong International College or PBIC

02-252-8633 , 084-942-4261
Pridi Banomyong International College or PBIC
By chulatutor   on 26/06/18

Pridi Banomyong International College or PBIC

 
Pridi Banomyong International College or PBIC
Pridi Banomyong International College or PBIC
วิยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ นับเป็นคณะหนึ่งของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดตั้งขึ้นเพื่อรองรับการเรียนการสอนหลักสูตรนานาชาติและเน้นการแลกเปลี่ยนกับนานาชาติด้วย ด้วยความที่หลักสูตรนี้จัดตั้งขึ้นตามชื่อของท่านปรีดีย์ พนมยงค์เพื่อเป็นเกียรติยกย่องท่านที่เป็นบุคคลสำคัญระดับนานาชาติ และหลักสูตรยังมีวัตถุประสงค์ให้การเรียนการสอนเทียบเท่ากับมหาวิทยาลัยชั้นนำในต่างประเทศด้วย จึงมีโครงการแลกเปลี่ยนความร่วมมือต่างๆ ของทางหลักสูตรมากมาย สาขาวิชาของวิทยาลัยประกอบไปด้วย 4 โครงการหลัก ดังนี้ ระดับปริญญาตรี ได้แก่ โครงการจีนศึกษา โครงการอินเดียศึกษา ระดับประกาศนียบัตร ได้แก่ โครงการไทยศึกษา และระดับปริญญาโท ได้แก่ โครงการอาเซียนศึกษา แต่ละสาชาก็จะศึกษาในระดับลึกเกี่ยวกับประเทศนั้นๆ โดยไม่เพียงแต่ศึกษาเรื่องภาษาเท่านั้น แต่ยังลงไปถึงสภาพเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และวัฒนธรรมของแต่ละประเทศด้วย เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประเทศนั้นๆ อย่างแท้จริง   จุดเด่นของ PBIC เนื่องจากเป็นวิทยาลัยนานาชาติ นอกจากเนื้อหาวิชาการที่มีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษและภาษาประจำชาติของแต่ละสาขาอย่างแท้จริงแล้ว ทางหลักสูตรยังมีผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิจากจีน อินเดีย ไทย และอาเซียน แวะเวียนมาให้ความรู้ในงานสัมมนาวิชาการ และโครงการต่างๆ ของวิทยาลัยอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้น้องๆ ที่เรียนในแต่ละสาขามีความรู้ ความเข้าใจในบริบทของประเทศนั้นๆ และติดตามทุกสถานการณ์ของนานาประเทศได้ทันท่วงที ซึ่งจะเตรียมพร้อมน้องๆ สู่อนาคตการทำงานต่อไป เพราะจะว่าไปแล้ว ชาติมหาอำนาจของโลกที่กำลังตีตื้นโลกตะวันตกนั้น ก็คงหนีไม่พ้นจีนและอินเดีย ยิ่งทุกวันนี้ คนไทยเรานิยมทำธุรกิจระหว่างประเทศกับจีน อินเดีย และคู่ค้าอื่นๆ ในอาเซียนมากขึ้น การรู้เขารู้เราจึงเป็นข้อได้เปรียบอย่างยิ่งค่ะ นอกจากนี้ การเรียนแต่ละสาขาวิชานั้น น้องๆ จะต้องไปแลกเปลี่ยนที่ประเทศนั้นๆ เป็นเวลา 1 ภาคการศึกษา เพื่อเรียนรู้เรื่องภาษา เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมเชิงลึก และสร้างเสริมประสบการณ์ เพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประเทศที่ตนเองศึกษามากขึ้น อีกทั้ง ทางวิทยาลัยยังมีทุนและโครงการอบรมต่างๆ มากมาย เปิดโอกาสให้ลองสมัครเข้าร่วม หาช่องทางในอนาคตให้กับตัวเองได้ด้วยค่ะ engineer science first step การเตรียมตัวสมัคร PBIC ทั้งโครงการจีนและอินเดียศึกษา ต่างก็ต้องการให้น้องๆ แสดงความสามารถทางภาษาอังกฤษในการสมัครค่ะ ดังนั้น น้องๆ จะต้องยื่นคะแนนผลทดสอบภาษาอังกฤษ โดยอาจเลือกยื่น TU-GET หรือ IELTS หรือ TOEFL หรือจะสอบข้อสอบภาษาอังกฤษของทาง PBIC ที่มีลักษณะคล้าย TU-GET ก็ได้ค่ะ ส่วนที่แตกต่างกันคือ หากน้องๆ สมัครโครงการจีนศึกษา น้องๆ จะต้องเขียนเรียงความที่เกี่ยวกับประเทศจีนในแง่มุมต่างๆ และต้องสอบความสามารถทางภาษาจีนด้วยค่ะ เว้นแต่มีผลทดสอบความสามารถภาษาจีน HSK ถึงเกณฑ์ที่กำหนด ก็ไม่ต้องสอบภาษาจีนอีกค่ะ สุดท้าย ก็รอสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษ หรือภาษาจีนในรอบสุดท้ายค่ะ สำหรับน้องๆ ที่สมัครโครงการอินเดียศึกษา นอกจากคะแนนภาษาอังกฤษแล้ว น้องๆ จะต้องเขียนเรียงความความรู้เกี่ยวกับประเทศอินเดียในมิติต่างๆ ก่อนจะผ่านด่านไปยังการสอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษในด่านสุดท้ายค่ะ ซึ่งการเตรียมตัวสมัครนั้นไม่ยากแต่ก็ไม่ง่าย แต่หากน้องๆ ต้องการความมั่นใจ สามารถแวะเวียนมาปรึกษาพี่ๆ ที่จุฬาติวเตอร์ ที่สยามสแควร์ ซอย 9 ก็ได้ค่ะ อ่ะ แต่ไม่ต้องกังวลนะคะ ชื่อจุฬาแต่ว่าติวเตอร์ธรรมศาสตร์เพียบจ้ะ เพราะทางจุฬาติวเตอร์เราเชี่ยวชาญเรื่องหลักสูตรนานาชาติทั่วประเทศไทยค่ะ พี่ๆ ยินดีให้คำแนะนำและชี้แนวทางให้น้องๆ ค่ะ  

เริ่มต้นก้าวแรก สู่ PBIC TU ด้วยคอร์สเรียน IELTS รับรองผล

   
รหัสคอร์ส วันเรียน รอบ เวลา หมายเหตุ Test Date Exam
เหลือที่นั่ง อาจารย์
IA030820 3 ส.ค. - 3 ก.ย. จ-พฤ 18:00-20:30
จองที่นั่ง
10 vova
IB080820 8 ส.ค. - 6 ก.ย. ส-อา 10:00–16:00
จองที่นั่ง
10 vova
   

อัตราค่าเรียน : 25,500 บาท

 

 

Pridi Banomyong International College or PBIC

จุดเด่นของ PBIC ภายในหลักสูตรจะมีการเชิญผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิจากจีน อินเดีย ไทย และอาเซียน แวะเวียนมาให้ความรู้ในงานสัมมนาวิชาการ และโครงการต่างๆ ของวิทยาลัยอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้น้องๆ ที่เรียนในแต่ละสาขามีความรู้ ความเข้าใจในบริบทของประเทศนั้นๆ
It's only fair to share...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Tags