fbpx

MCRU Exit Exam คืออะไร

MCRU Exit Exam
Reading Time: < 1 minute

MCRU Exit Exam คืออะไร ?

เป็นการทดสอบวัดทักษะความรู้ทางภาษาอังกฤษที่ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงจัดทำขึ้นมา เพื่อประเมินความรู้ ความสามารถของนักศึกษาทุกคนในระดับปริญญาตรีก่อนจบการศึกษาเพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของทางมหาวิทยาลัย

MCRU Exit Exam สอบอะไรบ้าง ?

ข้อสอบ MCRU Exit Exam สอบผ่านระบบคอมพิวเตอร์ เป็นแบบเลือกตอบทั้งหมด มีจำนวน 100 ข้อ ประกอบไปด้วยการสอบ

– ทักษะการฟัง (Listening) 20 ข้อ

– ทักษะการสนทนา (Conversation) 30 ข้อ

– ทักษะด้านไวยากรณ์และคำศัพท์ ( Structure and Vocabulary) 30 ข้อ

– และทักษะการอ่าน (Reading) 20 ข้อ

รวม 100 ข้อ โดมีระยะเวลาในการทำข้อสอบ 2 ชั่วโมง

ใครบ้างที่ต้องสอบ MCRU Exit Exam ?

การสอบ MCRU Exit Exam เป็นการสอบที่กำหนดให้นักศึกษาในระดับชั้นปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จะต้องเข้ารับการสอบทุกคนก่อนการจบการศึกษา

MCRU Exit Exam มีความสำคัญอย่างไร ?

ผลคะแนน MCRU Exit Exam นั้นมีความสำคัญกับนักศึกษาในระดับชั้นปริญญาตรี คือ ต้องใช้เป็นส่วนหนึ่งในการยื่นจบการศึกษา เกณฑ์การผ่านจะอยู่ที่ 60 คะแนนเป็นต้นไป หากสอบไม่ผ่านสามารถสอบใหม่ได้อีก 2 ครั้ง และหากยังไม่ถึงเกณฑ์ที่กำหนดไว้ผู้สอบจะต้องเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม ตามที่ศูนย์ภาษากำหนดไว้ตามข้อบังคับของทางมหาวิทยาลัย

สมัครสอบ MCRU Exit Exam ?

สำหรับการสอบ MCRU Exit Exam สามารถสมัครได้ผ่านระบบออนไลน์การรับสมัครสอบ Exit Exam มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง (http://pmis.mcru.ac.th/mcru02/eee/index.php) ซึ่งจะต้องตรวจสอบรอบสมัครในวันและเวลาตามที่กำหนดไว้ หากไม่สามารถเข้าสอบได้ตามรอบที่กำหนดไว้ให้ผู้สอบติดต่อที่ศูนย์ภาษา ชั้น4 อาคารศูนย์ภาษาและศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

คะแนนสอบ MCRU Exit Exam

– เกณฑ์คะแนน: 76-100 ได้ค่าระดับคะแนน PD ผ่านเยี่ยม

– เกณฑ์คะแนน: 60-75 ได้ค่าระดับคะแนน P ผ่าน

– เกณฑ์คะแนน: 0-59 ได้ค่าระดับคะแนน F ไม่ผ่าน (ต้องสอบใหม่)

ผลสอบ MCRU Exit Exam

สามารถดูเกรดได้ สัปดาห์ที่ 2 ของเดือนถัดไป

คอร์สเรียน MCRU Exit Exam

หากคุณเป็นอีกคนที่กำลังเตรียมตัวสอบ MCRU Exit Exam แต่ยังมีความกังวลในส่วนของการใช้ภาษาอังกฤษและต้องการเสริมความมั่นใจกับการสอบครั้งนี้ให้เป็นอย่างที่หวัง ให้คอร์สเรียน MCRU Exit Exam รับรองผล เป็นตัวช่วยในการสอบได้แล้ววันนี้ คอร์สเรียนของเราเป็นคอร์สที่มีการปรับพื้นฐาน Grammar ให้คุณได้เข้าใจมากขึ้น พร้อมทั้งการฝึกทำข้อสอบ ครอบคลุมทุกพาร์ท รวมถึงมีทั้งเทคนิคเสริมจากติวเตอร์ที่ช่วยให้คุณประหยัดเวลาในการทำข้อสอบ ด้วยรูปแบบการตามคอนเซป easy to be expert แม้ไม่เก่งก็สามารถเรียนได้ เน้นจากความเข้าใจ ไม่ซับซ้อน สอบถามได้อย่างเป็นกันเอง มาเตรียมพร้อมกันได้แล้ววันนี้ที่จุฬาติวเตอร์


รหัสคอร์ส วันเรียน รอบ เวลา หมายเหตุ เหลือที่นั่ง อาจารย์
CECA0724 15 ก.ค. - 8 ส.ค. จ-พฤ 18:00-20:30
[เต็มแล้ว]
0 โจ้,วี
CECB0724 20 ก.ค. - 11 ส.ค. ส-อา 10:00-16:00
[เต็มแล้ว]
0 โจ้,วี
CECA0824 19 ส.ค. - 12 ก.ย. จ-พฤ 18:00-20:30
จองที่นั่ง
5 โจ้
CECB0824 24 ส.ค. - 15 ก.ย. ส-อา 10:00-16:00
จองที่นั่ง
5 วี
Related Posts