fbpx

สอบแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิก

International Physics Olympiad
Reading Time: < 1 minute

IPhO คืออะไร

การสอบแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระหว่างประเทศ โดยผู้เข้าร่วมแข่งขันจะเป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่ยังไม่ได้เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยจากประเทศสมาชิกทั่วโลก ซึ่งการแข่งขัน International Physics Olympiad (IPhO) มีขึ้นครั้งแรกที่ประเทศโปแลนด์ เมื่อปี ค.ศ. 1967 นับตั้งแต่นั้นมาก็มีประเทศเข้าร่วมมากขึ้นเรื่อยๆ การแข่งขันเองก็มีการจัดขึ้นต่อเนื่องทุกปีเช่นกัน

การสอบแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระหว่างประเทศ (IPhO) มีทั้งการสอบในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เรียกง่ายๆว่าจะไม่เน้นเพียงทฤษฎีอย่างเดียว แต่จะต้องมีความสามารถในเรื่องการแก้ปัญหาในสถานการณ์จริงด้วย ซึ่งสถานการณ์ต่างๆก็มักจะอยู่ในรูปแบบของการทดลองนั่นเอง

IPhO ย่อมาจากอะไร

International Physics Olympiad

ผลคะแนนของ IPhO เอาไปใช้ทำอะไรได้บ้าง

ผลคะแนนสอบจากการสอบแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระหว่างประเทศ (IPhO) จะถูกรวบรวมแล้วนำมาคิดพร้อมแปลผลจนรายงานผลการแข่งขันออกมาเป็นเหรียญรางวัล ซึ่งประกอบไปด้วย รางวัลเหรียญทอง (Gold) รางวัลเหรียญเงิน (Silver) และรางวัลเหรียญทองแดง (Bronze) ซึ่งในแต่ละปีจะมีการรวบรวมสถิติไว้ด้วยว่ามีผู้ได้รับรางวัลต่างๆมากน้อยเพียงใด ประเทศอะไรได้เหรียญใดบ้าง ซึ่งแทบจะปฏิเสธไม่ได้เลยว่า เป้าหมายสูงสุดของผู้เข้าร่วมการแข่งขันต่างอยู่ที่รางวัลต่างๆเหล่านี้ นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระหว่างประเทศ (IPhO) ยังจะได้รับโอกาสพิเศษในด้านอื่นๆเพิ่มเติมด้วย ไม่ว่าจะเป็นทุนการศึกษา โควตาการเข้าเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัย หรืออาจจะมีรอบการรับตรงพิเศษสำหรับนักเรียนโอลิมปิกโดยเฉพาะ ซึ่งตรงนี้ก็อาจจะต้องขึ้นอยู่กับแต่ละคณะ หรือแต่ละมหาวิทยาลัยกำหนด

ตารางการจัดการแข่งขัน IPhO คือช่วงใด

การสอบแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระหว่างประเทศ (IPhO) จะจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยจัดขึ้นในช่วงเดือนกรกฎาคม โดยเราสามารถติดตามข่าวสารการจัดการแข่งขันได้ทั้งจากเว็บไซต์ของ IPhO ที่ https://www.ipho-new.org/ หรือเว็บไซต์ของ สอวน. ที่ https://www.posn.or.th

การสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน IPhO

สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมการสอบแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระหว่างประเทศ (IPhO) จะต้องเริ่มจากการสมัครเพื่อเข่าไปสู่ค่ายต่างๆ ผ่านการอบรวมตามที่กำหนด แล้วจึงจะเป็นตัวแทนประเทศเข้าสู่การแข่งขันดังกล่าวได้ โดยการคัดเลือกนี้จะดำเนินการโดย สอวน. และ สสวท. ซึ่งจะเริ่มจากการเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเข้าค่าย สอวน. ค่าย 1 จากนั้นทำการทดสอบคัดเลือกเพื่อเข้าสู่ค่าย สอวน. ค่าย 2 จนถึงขั้นตอนนี้เราจะได้ตัวแทนเข้าสู่การแข่งขันในระดับชาติ ซึ่งผู้ที่ผ่านการคัดเลือกมาจะมีสิทธิเข้าค่าย สสวท. ค่าย 1 ทำการทดสอบคัดเลือกสู่ค่าย สสวท. ค่าย 2 จากนั้นทำการคัดเลือกอีกครั้งเพื่อค้นหาผู้แทนประเทศเข้าสู่การแข่งขันในระดับนานาชาติอย่างการสอบแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระหว่างประเทศ (IPhO) นี้เอง

การแข่งขัน IPhO จัดขึ้นที่ใด

การสอบแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระหว่างประเทศ (IPhO) จะมีการจัดในประเทศต่างๆ ซึ่งในแต่ละปีจะไม่เหมือนกัน โดยประเทศไทยเองก็อยู่ในลิสต์ในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันด้วยเช่นกัน เราสามารถตรวจสอบประเทศผู้เป็นเจ้าภาพของปีปัจจุบันหรือปีอื่นๆได้ที่เว็บไซต์ https://www.ipho-new.org/ ได้โดยตรง หรือเว็บไซต์ http://mpec.sc.mahidol.ac.th/ ก็สามารถติดตามข่าวสารที่เกี่ยวข้องได้

แนะนำหนังสือสำหรับเตรียมสอบ IPhO

หนึ่งในแนวทางการเตรียมความพร้อมสู่การแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระหว่างประเทศ (IPhO) ที่นอกเหนือจากการเข้าค่ายต่างๆแล้ว การอ่านหนังสือก็มีความจำเป็นไม่แพ้กัน ทั้งนี้ ก็เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และช่วยให้ตัวผู้เข้าแข่งขันมีความพร้อมอยู่เสมอด้วย หนังสือที่น่าสนใจ เช่น Physics Olympiad – Basic To Advanced Exercises, Fundamentals of Physics Extended, International Physics Olympiads by Waldemar Gorzkowski เป็นต้น

Related Posts