fbpx
084-942-4261

IJSO

By chulatutor   on 09/02/20
International Junior Science Olympia

IJSO คืออะไร

International Junior Science Olympiad หรือเรียกสั้นๆว่า IJSO คือ การสอบแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นที่มีอายุไม่เกิน 15 ปี (ในวันที่ 31 ธันวาคมของปีการแข่งขัน) International Junior Science Olympiad หรือ IJSO มีวัตถุประสงค์ในการจัดการแข่งขันขึ้นเพื่อส่งเสริมความสนใจด้านวิทยาศาสตร์ในกลุ่มนักเรียน โดยให้นักเรียนได้รู้จักกับการแก้ปัญหาการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และนอกจากนี้ยังทำให้ได้สัมผัสกับวัฒนธรรมที่แตกต่างและทำให้เกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนจากทั่วโลก ซึ่งจะทำให้มีศักยภาพในการส่งเสริมสันติภาพและความเข้าใจในระดับโลกต่อไป

การสอบแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ( IJSO ) มีทั้งการสอบข้อเขียนในเชิงทฤษฎีและการสอบภาคปฏิบัติ ซึ่งการทดสอบใน IJSO จะถูกออกแบบมาให้ผู้เข้าร่วมการแข่งขันได้เข้าใจถึงแนวคิด รวมไปถึงทดสอบความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้ในสถานการณ์ต่างๆ ด้วย

 

ผลคะแนนของ IJSO เอาไปใช้ทำอะไรได้บ้าง

ผลคะแนนสอบจากการสอบแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ (IJSO) จะถูกนำมาคิดคำนวณตามระบบ แล้วรายงานผลการแข่งขันออกมาเป็นเหรียญรางวัล ซึ่งประกอบไปด้วย รางวัลเหรียญทอง (Gold) รางวัลเหรียญเงิน (Silver) และรางวัลเหรียญทองแดง (Bronze) แน่นอนว่ารางวัลเหล่านี้คือจุดสูงสุดที่ผู้เข้าร่วมการแข่งขันต่างตั้งเป้าหมายไว้ แต่ในความเป็นจริงแล้ว ไม่ได้มีเพียงรางวัลหล่านี้ที่ผู้เข้าร่วมการแข่งขันจะได้รับ แต่ยังมีโอกาสอีกมากมายที่จะเข้ามาหลังจากที่เราเป็นหนึ่งในผู้ที่ประสบความสำเร็จจากการเข้าแข่งขันครั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นโควตาการเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น ทุนการศึกษาอีกมากมายที่พร้อมจะสนับสนุนในการศึกษาต่ออย่างเต็มที่

 

ตารางการจัดการแข่งขัน IJSO คือช่วงใด

การสอบแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ( IJSO ) ในแต่ละปีนั้น จะถูกจัดขึ้นในสัปดาห์แรกของเดือนธันวาคม ซึ่งมีจัดในช่วงนี้เป็นประจำทุกปี โดยจะมีประเทศที่เข้าร่วมการแข่งขันราวๆ 50 ประเทศ

 

การสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน IJSO

น้องๆที่สนใจเข้าร่วมการแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ( IJSO ) สามารถติดต่อขอรับใบสมัครและทำการสมัครได้ทั้งจากโรงเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาในส่วนภูมิภาค ศูนย์ สอวน. ม.ต้น (โรงเรียนสตรีวิทยา, โรงเรียนสารวิทยา, โรงเรียนศึกษานารี) หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ของ สอวน. https://www.posn.or.th/topics/inter-olympiad กรอกข้อมูลลงในใบสมัครให้เรียบร้อยพร้อมเอกสารอื่นๆ เช่น รูปถ่าย ค่าสมัคร สำเนาบัตรประชาชน ใบรับรองผลการเรียน ส่งให้กับหน่วยงานดังกล่าวข้างต้น จากนั้นจะเป็นการสอบคัดเลือกรอบที่ 1 ซึ่งเป็นรอบที่มีผู้สมัครจากทั่วประเทศเข้าสอบ นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกจากการสอบรอบที่ 1 จะมีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกในรอบที่ 2 โดยผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจากการสอบรอบที่ 2 จะต้องเข้ารับการอบรมและต้องสอบผ่านการอบรมนั้นไม่น้อยกว่า 80% ของเวลาการอบรมในแต่ละรายวิชา จึงจะสามารถเข้าสอบคัดเลือกเพื่อเป็นผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ( IJSO ) ต่อไป

 

การแข่งขัน IJSO จัดขึ้นที่ใด

ในแต่ละปีการแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ( IJSO ) จะถูกจัดขึ้นในประเทศต่างๆ สลับหมุนเวียนไป ทั้งนี้ เราสามารถเข้าไปตรวจสอบข้อมูลในเว็บไซต์ได้ว่า การแข่งขันนี้ถูกจัดขึ้นที่ไหนบ้าง โดยสามารถดูได้ทั้งปีที่ผ่านๆมาและการจัดการแข่งขันในอนาคต ซึ่งเว็บไซต์ดังกล่าวคือ http://www.ijsoweb.org/

 

แนะนำหนังสือสำหรับเตรียมสอบ IJSO

สำหรับการเตรียมตัวเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (IJSO) แน่นอนว่าอาจจะต้องมาจากหลายๆส่วน ทั้ง การเข้าค่าย การเข้ารับการอบรวมต่างๆ แต่อีกหนึ่งสิ่งที่ต้องขาดไม่ได้เลยนั่นก็คือ การอ่านหนังสือเพื่อเพิ่มพูนความรู้และเป็นการพัฒนาตัวเองให้พร้อมอยู่เสมอ โดยหนังสือที่น่าสนใจ เช่น University Physics with Modern Physics (14th Edition): Hugh D. Young, Roger A. Freedman, Chemistry: Raymond Chang, Kenneth Goldsby, IJSO – Internaiotnal Junior Science Olympiad Solved Papers เป็นต้น

 

คอร์สเรียน Private สำหรับการเตรียมสอบ IJSO

น้องๆคนไหนที่กำลังวางแผนจะเข้าร่วมการสอบคัดเลือกในระดับต่างๆ เพื่อต่อยอดไปจนถึงการเข้าร่วมการแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ( IJSO ) นอกจากจะมีหนังสือดีๆ ไว้อ่านเตรียมตัวกันแล้ว อย่าลืมมองหาตัวช่วยที่จะช่วยย่นระยะเวลาการเตรียมตัวให้เรามีความพร้อมในการสอบได้เร็วมากขึ้นนะคะ โดยเฉพาะน้องๆที่กำลังกังวลเรื่องพื้นฐานวิทยาศาสตร์ ไม่ว่าจะเป็นฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา หรืออาจจะยังไม่มั่นใจในการทำข้อสอบ ยังทำช้า ตัดสินใจเลือกคำตอบช้า ยังไม่เชี่ยวชาญทำการทำโจทย์ ทางสถาบันจุฬาติวเตอร์มีคอร์สเรียนที่จะช่วยให้ปัญหาเหล่านั้นหมดไป ด้วยรูปแบบการเรียนแบบตัวต่อตัว เน้นเข้าถึงจุดอ่อนของผู้เรียนอย่างเฉพาะเจาะจง อ่อนตรงไหน เน้นตรงนั้น เพื่อให้ผู้เรียนมีความพร้อมอย่างรอบด้าน นอกจากนี้ คอร์สเรียนของเรายังเลือกวัน เวลาเรียนได้เอง ช่วยให้การเรียนมีความสะดวกและง่ายขึ้นตามแนวคิด easy to be expert ในแบบฉบับของจุฬาติวเตอร์อีกด้วย โฟกัสเป้าหมายแล้วมาลุยไปพร้อมๆกัน

 

เรียน ติว IJSO ตัวต่อตัว
จำนวนนักเรียนจำนวนชั่วโมง

20 ชม.

30 ชม.

40 ชม.
1 คน22,000 ฿33,000 ฿44,000 ฿
2 คน
( ประหยัดถึง 25% )
33,000 ฿49,500 ฿66,000 ฿
3 คน
( ประหยัดถึง 40% )
39,600 ฿59,400 ฿79,200 ฿
แถมฟรี 2 ชม.แถมฟรี 4 ชม.
หมายเหตุ :
– คอร์สส่วนตัว-ห้องเรียนส่วนตัว เรียนที่สถาบัน ผู้เรียนสามารถเลือกวันและเวลา เรียนเองได้

 

Tags