fbpx

HiSET คืออะไร สมัครสอบ ค่าสอบ คุณสมบัติของผู้เข้าสอบ

Hiset
Reading Time: 2 minutes

HiSET คืออะไร

HiSET คือ การสอบเทียบระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เช่นเดียวกับ GED โดยจะมีการสอบ 5 วิชาด้วยกัน คือ คณิต วิทย์ สังคม การอ่านและ การเขียน สำหรับการสอบมีทั้งสอบบนกระดาษและคอมพิวเตอร์

ข้อสอบ HiSET

ข้อสอบ HiSET ประกอบไปด้วย 5 วิชา ได้แก่ ภาษาศาสตร์ด้านการอ่าน, ภาษาศาสตร์ด้านการเขียน, สังคมศึกษา, คณิตศาสตร์ และ วิทยาศาสตร์ ซึ่งสามารถสอบได้ทั้งแบบสอบ computer- and paper-delivered formats ไม่ว่าจะการสอบแบบไหน เนื้อหาในข้อสอบก็จะเหมือนกัน ในวันนี้เราก็ได้รวบรวมข้อมูลมาให้ทุก ๆ คนได้รู้กันไปเลยว่าแต่ละวิชาข้อสอบเป็นอย่างไรกันบ้าง

Language arts – reading (ภาษาศาสตร์ – การอ่าน)

ข้อสอบที่เน้นทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ ให้เวลาในการทำข้อสอบ 65 นาที มีทั้งหมด 50 คำถาม ในการสอบแบบปรนัยหรือข้อสอบแบบเลือกตอบ (multiple-choice questions) ข้อสอบนี้จะวัดความสามารถในการเข้าใจและตีความเนื้อหาจะประกอบไปด้วยวรรณกรรมจากหลายแนว รวมถึงบันทึกความทรงจำ บทความชีวประวัติเป็นส่วนใหญ่ หรือประมาณ 60% ส่วนเนื้อหาที่เหลือจะเป็นบทความทั่วไป, เรียงความ, จดหมาย และหนังสือพิมพ์

Language arts – writing (ภาษาศาสตร์ – การเขียน)

ข้อสอบที่เน้นทักษะการเขียนภาษาอังกฤษและความรู้ในด้านไวยกรณ์ ให้เวลาในการทำข้อสอบ 120 นาที มีทั้งหมด 2 พาร์ท ส่วนที่1 จะเป็นข้อสอบแบบเลือกตอบมี 60 ข้อ ให้เวลา 75 นาที และส่วนที่2 จะเป็นข้อสอบการเขียนเรียงความฉบับหนึ่ง ให้เวลาทั้งสิ้น 45 นาที การเขียนเรียงความจะทดสอบความสามารถในถ่ายทอดเรื่องราว ความรู้ ความคิด การให้ตัวอย่าง ด้วยประโยคที่เรียบเรียงอย่างมีลำดับขั้นและเข้าใจง่าย อย่างไรก็ตามไม่ต้องกังวลว่าถ้าเราได้เรื่องที่เราไม่รู้จักมาก่อน เราจะทำได้มั้ย เพราะข้อสอบของเขาจะวัดความสามารถด้านภาษาเท่านั้น ด้านความรู้รายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องที่เขียนนั้นไม่จำเป็นเลยค่า

สังคมศึกษา

ข้อสอบสังคมศึกษาที่รวมทั้งเรื่อวราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ การเมือง จิตวิทยา สังคมวิทยา มานุษยวิทยา ภูมิศาสตร์และเศรษฐศาสตร์ เป็นข้อสอบแบบเลือกตอบ มี 60 คำถาม ให้เวลาในการทำข้อสอบ 70 นาที ถึงเนื้อหาจะอัดแน่น แต่ว่าความจริงแล้วข้อสอบนี้จะวัดความสามารถในการตีความและคิดวิเคราะห์มากกว่าความสามารถในการจดจำรายละเอียดต่างๆ ดังนั้นใครความจำไม่ดี ก็ไม่ต้องกลัวไปนะจ่ะ

คณิตศาสตร์

ข้อสอบคณิตศาสตร์ที่ทดสอบทักษะการให้เหตุผลและความเข้าใจในการคำนวณตัวเลข คำถามส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องการคำนวณบวกลบคูณหาร ตรีโกณ แคลคูลัสและการแก้สมการในหลายๆรูปแบบ (algebra) และที่เหลือจะเป็นในเรื่องเรขาคณิต (geometry) อย่างเช่น การหาพื้นที่และปริมาตรของรูปทรงเรขาคณิต เป็นต้น ข้อสอบเป็นแบบเลือกตอบที่มี 55 คำถาม ให้เวลาในการทำข้อสอบ 90 นาที มีเครื่องคิดเลขถูกจัดเตรียมไว้ให้ด้วยค่า

วิทยาศาสตร์

ข้อสอบนี้จะทดสอบความรู้พื้นฐานวิทยาศาสตร์ ด้านฟิสิกส์ เคมี พฤกษศาสตร์ สัตวศาสตร์ สุขภาพ และดาราศาสตร์ และการประยุกต์การใช้ความรู้ด้วยการตีความกราฟตารางและแผนภูมิมีส่วนเกี่ยวข้อ ข้อสอบเป็นแบบเลือกตอบที่มี 60 คำถาม ให้เวลาในการทำข้อสอบ 80 นาที

สอบ HiSET ได้คะแนนเท่าไรถึงจะถือว่าผ่าน ?

จากข้อสอบทั้งหมด 5 รายวิชา น้องๆ จะเห็นได้เลยนะคะว่าแต่ละวิชาก็ต้องการทักษะและความรู้ที่ใช้ในแบบเฉพาะของแต่ละวิชานั้นๆ จะสอบผ่านได้ต้องได้คะแนนทั้งหมดอย่างน้อย 45 คะแนนจาก 100 คะแนนเต็ม และในแต่ละรายวิชาต้องได้คะแนนอย่างน้อย 8 คะแนน จาก 20 คะแนน ส่วนของข้อสอบภาษาศาสตร์ด้านการเขียนเรียงความนั้น น้องๆต้องทำได้คะแนนอย่างน้อย 2 คะแนน จากคะแนนเต็ม 6 คะแนน อย่างไรก็ตาม ถ้าหากเราทำข้อสอบพลาดไปในบางรายวิชา เราสามารถเลือกสอบเฉพาะวิชาที่เราต้องการคะแนนเพิ่มก็ได้ค่า ไม่จำเป็นต้องสอบใหม่ทั้งหมด แต่อย่าชะล่าใจไปนะเพราะใน1ปี เราสามารถสอบได้มากสุด 3 ครั้งต่อ1รายวิชาเท่านั้น

ค่าใช้จ่ายสำหรับสอบ HiSET เท่าไร ?

ถึงแม้ว่าการสอบแบบ computer- and paper-delivered formats (สอบผ่านระบบคอมพิวเตอร์ และ สอบในรูปแบบกระดาษ) จะมีเนื้อหาในการข้อสอบเหมือนกัน แต่ราคาไม่เท่ากันนะคะ ราคาสำหรับการสอบระบบคอมพิวเตอร์ต่อ 1 วิชาจะมีราคาถูกกว่า ราคา $10.75* ส่วนการสอบในรูปแบบกระดาษมีราคา $15* ซึ่งถ้าน้องสอบ 5 รายวิชา ก็จะตกเป็นเงิน $53.75 – $75* สามารถจ่ายผ่านบัตรเครดิต เดดิตได้หลายประเภท รวมถึง PayPal ด้วยค่ะ
*อย่างไรก็ตามราคาค่าสอบจะแตกต่างกันไปในแต่ละรัฐ ขึ้นอยู่กับค่าธรรมเนียมของเขาด้วยค่า

สมัครสอบ HiSET ที่ไหน ?

เนื่องจากการสอบจะไม่สามารถสอบออนไลน์ได้ ดังนั้นน้องๆต้องเลือกสถานที่ที่จะไปสอบหลังจากลงทะเบียนนะคะ วิธีการสมัครนั้นก็เริ่มจากการสร้างบัญชีของตัวเองหรือ My HiSET ในเว็บ hiset.ets.org ได้เลย ซึ่งหลังจากที่เรามีบัญชีของตัวเองแล้วก็จะสามารถเลือกสถานที่และวันเวลาสอบได้ ซึ่งสถานที่ในการสอบนั้นก็จะอยู่ที่รัฐต่างๆในสหรัฐอเมริกา ประมาณ 20 รัฐ ได้แก่ California, Colorado, Hawaii, Illinois, Iowa, Louisiana, Maine, Massachusetts, Michigan, Mississippi, Missouri, Montana, Nevada, New Hampshire, New Jersey, New Mexico, North Carolina, Ohio, Oklahoma, Pennsylvania, Tennessee, Texas, Wyoming นอกจากนี้น้องๆก็สามารถสอบที่ U.S. Territories นั่นก็คือ American Samoa, Guam, Marshall Islands, Northern Mariana Islands, Palau

คุณสมบัติของผู้เข้าสอบ HiSET

น้องๆ ต้องอายุอย่างน้อย18 ปีขึ้นไปและยังไม่จบการศึกษามัธยมปลาย สำหรับน้องๆที่อายุ 16-17ปี บางรัฐจะมีนโยบายให้น้องเข้าร่วมการเตรียมความพร้อมก่อนสอบที่กำหนดไว้ก่อนจึงสามารถจะสมัครสอบ HiSET ได้ค่ะ ทั้งนี้ทั้งนั้นแต่ละรัฐก็จะมีข้อกำหนดที่แตกต่างกันออกไปด้วยนะคะ บางรัฐจะกำหนดให้ผู้สมัครสอบต้องเป็นคนในพื้นที่เท่านั้น หรือต้องมี state residency แต่บางรัฐ อย่างเช่น Hawaii, New Mexico และ North Carolina คนนอกพื้นที่ก็สามารถสอบได้ค่ะ

HiSET สามารถใช้ยื่นมหาวิทยาลัยไหนได้บ้าง

เนื่องจาก HiSET คืออีกหนึ่งทางเลือกสำหรับการสอบเทียบวุฒิการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ดังนั้นผู้ที่สอบผ่านข้อสอบ HiSET สามารถยื่นเข้าเรียนต่อตาม Pathway ของระบบการศึกษาของอเมริกาได้เหมือน GED เลยค่ะ

เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างระหว่าง IGCSE , GED , HiSET

รายละเอียด HiSET GED  IGCSE
หลักสูตร อเมริกา อเมริกา อังกฤษ
จำนวนวิชาที่ต้องสอบ สอบ 5 วิชา ได้แก่ Language Arts การอ่าน, Language Arts การเขียน, Science , Social Studies และ Math สอบเพียง 4 วิชา ได้แก่ Language Arts, Science , Social Studies และ Math อย่างน้อย 5 วิชา + A-Level อีก 3 วิชา (รายวิชาที่สอบมีให้เลือกเยอะ)
ตารางสอบ จัดสอบทุกวัน และมีหลายรอบเวลาให้เลือกสอบ จัดสอบทุกวัน และมีหลายรอบเวลาให้เลือกสอบ จัดสอบปีละ 2 ครั้ง คือช่วงเดือนพ.ค.-มิ.ย. และเดือนต.ค.-พ.ย.
การทราบผลคะแนน สำหรับการสอบผ่านระบบคอมพิวเตอร์ จะใช้เวลารอผลภายใน 6 วันทำการและ สำหรับการสอบรูปแบบกระดาษจะใช้เวลาประมาณ 2-3 สัปดาห์ ทราบได้ทันทีหลังสอบเสร็จ รอผลประมาณ 2 เดือน
วิธีการการสอบ สามารถทยอยสอบเป็นรายวิชาได้ ตามตารางที่ศูนย์สอบกำหนด สามารถทยอยสอบเป็นรายวิชาได้ เลือกวิชาสอบก่อน-หลังได้อย่างอิสระ ขึ้นอยู่กับความพร้อมของแต่ละคนว่าพร้อมสอบวิชาใดก่อน ต้องสอบตามตารางที่ศูนย์สอบกำหนดไว้เท่านั้น
การสมัครสอบ สมัครสอบออนไลน์และชำระเงินผ่านบัตรเครดิต/บัตรเดบิต/ PayPal ที่สามารถชำระออนไลน์ได้ สมัครสอบออนไลน์และชำระเงินผ่านบัตรเครดิต/บัตรเดบิตที่สามารถชำระออนไลน์ได้ – สมัครสอบที่ British Council สาขาสยามสแควร์ หรือ – กรอกแบบฟอร์มการสมัครส่งไปทางอีเมล หรือ – สมัครสอบกับโรงเรียนนานาชาติบางแห่งที่มีการเปิดรับผู้สมัครภายนอก ชำระเงินผ่านบัตรเครดิต/บัตรเดบิต *มีค่าปรับหากสมัครล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนดเปิดรับสมัคร
การเปลี่ยนแปลงวันสอบ สามารถเปลี่ยนแปลงวันสอบได้ โดยต้องเปลี่ยนก่อนล่วงหน้าที่จะถึงเวลาสอบอย่างน้อย 1 วัน ตามเวลาตามรัฐที่สมัครสอบ สามารถเปลี่ยนแปลงวันสอบได้ โดยต้องเปลี่ยนก่อนล่วงหน้าที่จะถึงเวลาสอบอย่างน้อย 24 ชม. ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงกำหนดการสอบได้ เนื่องจากแต่ละรายวิชาจะมีตารางสอบระบุไว้ชัดเจน ทุกคนต้องสอบตามตารางที่กำหนดเท่านั้น
ค่าธรรมเนียมการสอบ $10.75 และ $15 ต่อรายวิชาสำหรับรูปแบบการสอบคอมพิวเตอร์และรูปแบบกระดาษ ซึ่งค่าสอบจะแตกต่างออกไปในแต่ละรัฐ $60 ต่อรายวิชา คิดเป็นเงินไทยประมาณ 2,000 บาท อาจมีบวก-ลบเล็กน้อยแล้วแต่ค่าเงินของวันที่ทำการสมัคร (ราคาเท่ากันทุกวิชา) ไม่เท่ากันในแต่ละวิชา มีทั้ง.. 6,035 บาท /วิชา 6,915 บาท /วิชา 9,430 บาท /วิชา
สถานที่สอบในประเทศไทย ไม่มี ตึก Bangkok Business Building อโศก British Council สาขาสยามสแควร์
การรับเอกสารวุฒิการศึกษา แจ้งทางเว็บไซต์เพื่อแจ้งที่จัดส่ง ส่งตรงจากอเมริกา จัดส่งให้ถึงบ้าน ด้วยไปรษณีย์ไทยหรือ Fed Ex แล้วแต่ว่าเราเลือกบริการแบบใด ติดต่อรับด้วยตนเองที่ศูนย์สอบ
  จะเห็นได้ว่ารายวิชาของ HiSET และ GED นั่นเหมือนกัน แต่การสอบแต่ละประเภทก็จะมีลักษณะและรุปแบบการสอบที่แตกต่างกันออกไป ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ว่าเราจะสอบอะไรก็ตาม อย่าลืมที่จะเตรียมตัวให้พร้อมอยู่เสมอนะคะ
Related Posts