เทคนิคเอาชนะ ข้อสอบการอ่าน CU-TEP reading

เทคนิคเอาชนะ ข้อสอบการอ่าน cu-tep reading
Reading Time: < 1 minute

เทคนิคเอาชนะ ข้อสอบการอ่าน CU-TEP reading

 

1. ลักษณะข้อสอบ CU-TEP reading

ข้อสอบการอ่าน (Reading) ของ CU-TEP ประกอบด้วยคำถามทั้งหมด 60 ข้อ น้องๆมีเวลาในการทำข้อสอบส่วนนี้แค่ 70 นาทีเท่านั้นซึ่งเป็นเวลาที่น้อยมากเมื่อเทียบกับจำนวนข้อ ดังนั้น เมื่อน้องๆทำข้อสอบการอ่านนี้ต้องแบ่งเวลาให้ดี ถ้าแบ่งเวลาไม่ดี ทำไม่ทันแน่ๆค่ะ

ข้อสอบการอ่านแบ่งเป็น 3 ส่วน ดังนี้

1.1    Cloze Passage (1 บทอ่านเติมคำ)

ข้อสอบบทอ่านเติมคำเป็นส่วนแรกของข้อสอบการอ่านของ CU-TEP เสมอและข้อสอบ CU-TEP แต่ละชุดจะมีบทอ่านเติมคำเพียง 1 บทอ่านเท่านั้น แต่ละบทอ่านมีช่องว่างทั้งหมด 15 ช่อง น้องๆต้องเลือกคำหรือกลุ่มคำจากตัวเลือก 1, 2, 3 หรือ 4 มาเติมลงในช่องว่างเหล่านี้ให้ถูกต้อง

1.2    Short Passage(1บทอ่านสั้น)

ถัดจาก Cloze Passageน้องๆจะได้พบกับบทอ่านสั้นๆที่มีความยาวเพียงแค่1 ย่อหน้าหรือประมาณแค่ครึ่งหน้ากระดาษ A4 บทอ่านสั้นนี้จะตามมาด้วยคำถามเพียง5 ข้อเท่านั้น

1.3    Long Passages (4 บทอ่านยาว)

เมื่อเอาชนะบทอ่านสั้นได้แล้ว ด่านต่อไปที่น้องๆเจอเป็นด่านที่โหดที่สุดในบรรดาข้อสอบการอ่านทั้งหมดของ CU-TEP ด่านนี้ คือ 4 บทอ่านยาวแต่ละบทอ่านยาวมักยาวสมชื่อ โดยแต่ละอันมักยาวประมาณหนึ่งหน้ากระดาษ A4 (หรืออาจยาวกว่านั้น) และตามมาด้วยคำถามประมาณ 10 ข้อ รวมทั้งหมดแล้วข้อสอบในส่วนนี้มีคำถามมากถึง40 ข้อ! ซึ่งคิดเป็น 67% ของข้อสอบการอ่านทั้งหมดเลยทีเดียว จึงถือได้ว่าบทอ่านยาวมีความสำคัญมากต่อคะแนนการอ่านของน้องๆค่ะ การอ่านบทอ่านยาวไม่ทันเพียงแค่บทอ่านเดียว อาจหมายถึง 10 คะแนนที่น้องๆต้องเสียไปฟรีๆเลยนะคะ

 

2. เทคนิคการทำคะแนน

พี่เชื่อว่าทุกคนมีเทคนิคการทำข้อสอบแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับระดับความสามารถ ทักษะ และความถนัดของแต่ละบุคคล  ตัวพี่เองก็ลองหาเทคนิคมาหลากหลายวิธี ลองผิดลองถูกไปเรื่อย จนในที่สุดก็ได้เทคนิค2 ข้อง่ายๆ แบบนี้ค่ะ

2.1    Skim เร็วๆ หาว่าคนเขียนพูดเรื่องอะไร

Skim คือ การอ่านเร็วๆเพื่อหาใจความสำคัญ (main idea) ของเรื่องที่อ่าน การ Skim ทำได้หลายแบบ แต่แบบที่พี่ชอบใช้และคิดว่าได้ผลที่สุด คือ อ่านสามสิ่งต่อไปนี้ค่ะ

1) อ่านย่อหน้าแรก
2) อ่านประโยคแรกของแต่ละย่อหน้า
3) อ่านย่อหน้าสุดท้าย

ย่อหน้าแรก – มักบอกเราว่าผู้เขียนจะพูดถึงหัวข้ออะไร (topic) พลังงานทางเลือก? อาชญากรรม? การค้นพบใหม่ทางวิทยาศาสตร์? อ่านปุ๊บรู้ปั๊บเลยค่ะว่าคนเขียนกำลังพูดถึงเรื่องอะไร
ประโยคแรกของแต่ละย่อหน้า – มักบอกเราว่าผู้เขียนพูดถึง “แง่มุม” ไหนของหัวข้อนั้นๆ ยกตัวอย่างเช่น ถ้าผู้เขียนเขียนเกี่ยวกับพลังงานทางเลือก ในย่อหน้าแรกผู้เขียนก็ต้องบอกเราว่าฉันกำลังเขียนเกี่ยวกับพลังงานทางเลือกนะ

ย่อหน้าที่สองอาจพูดถึง “ชนิด” ของพลังงานทางเลือก ย่อหน้าที่สามอาจพูดถึง “ประโยชน์” ย่อหน้าที่สี่อาจพูดถึง “ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม” เช่นนี้เป็นต้น
ย่อหน้าสุดท้าย – มักบอกเราว่าผู้เขียนรู้สึกหรือมีจุดยืนเช่นไรกับหัวข้อนี้ ดีไม่ดี เห็นด้วยไม่เห็นด้วย
Skim ควรใช้เวลา 1-3 นาทีเท่านั้นนะคะ ห้ามนานไปกว่านี้ ถ้าน้องมีทักษะในการ Skim น้องจะเห็นภาพรวมของเรื่องที่อ่านและเข้าใจเรื่องที่อ่านได้ดีขึ้นค่ะ

 

2.2 Scan หาข้อมูลรัวๆ อย่ามโน! อย่าคิดไปเอง!

สิ่งที่พี่เตือนน้องๆที่พี่สอนอยู่เสมอ คือ เวลาตอบคำถามอย่ามโน คิดเองเออเอง โดยเด็ดขาด! อย่าลืมว่าข้อสอบถูกสร้างขึ้นมาเพื่อวัดว่าน้องๆเข้าใจเรื่องที่อ่านมากน้อยเพียงใด และ distractors (ตัวเลือกที่ไม่ใช่คำตอบ) ก็มักออกแบบมาให้ฟังดูดี น่าเลือกน่าตอบอยู่เสมอ อย่าหลงกลคนออกข้อสอบโดยเด็ดขาดค่ะ  สิ่งเดียวเท่านั้นที่ช่วยให้น้องๆไม่หลงกลคนออกข้อสอบโดยง่าย คือ ทักษะการ Scan หาข้อมูลในบทอ่านที่โจทย์ถาม  ทุกครั้งที่ตอบคำถาม น้องๆต้องกลับไปที่บทอ่าน และหาข้อมูลมาตอบคำถามเสมอค่ะ

 

3. หากเหลือเวลาเตรียมตัวสอบเพียงแค่ 1 เดือน จะทำอย่างไรดี ?

ข้อสอบ CU-TEP เป็นข้อสอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้านภาษาอังกฤษ (proficiency test) นะคะ ไม่เหมือนข้อสอบกลางภาคหรือข้อสอบปลายภาคที่วัด “ความสำเร็จ” (achievement test) ของสิ่งที่เราเรียนขึ้นชื่อว่า “ความสามารถ” ย่อมไม่มีใครได้มาเพียงชั่วข้ามคืน ต้องใช้เวลาและความพยายามทั้งสิ้นค่ะ หากน้องเหลือเวลาเตรียมตัวสอบเพียงแค่ 1 เดือน พี่แนะนำว่าน้องต้องพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ (English skills) ควบคู่ไปกับทักษะการทำข้อสอบ (text-taking skills) แบบนี้ค่ะ (และ อย่าลืมท่อง ศัพท์ CU-TEP )

 

พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ พัฒนาทักษะการทำข้อสอบ
1.  ท่องศัพท์ทุกวัน 1. ฝึก skim ทุกวัน
2. อ่านภาษาอังกฤษทุกวัน น้องอาจอ่านหนังสือพิมพ์ หรือบทความที่น้องๆสนใจทาง internet ก็ได้ค่ะ 2. ฝึก scan ทุกวัน
3. ทำแบบฝึกหัดการอ่าน CU-TEP ทุกวัน เวลาทำแบบฝึกหัดต้องจับเวลาด้วยนะคะ ต้องฝึกทำข้อสอบให้ทั้งเร็วและแม่นยำค่ะ

 

ขอให้ทุกคนโชคดีในการสอบและสอบผ่านทุกคนค่ะ

 

 

สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.chulatutor.com/cu-tep/

 

Related Posts