fbpx

ตัวอย่าง ข้อสอบ CU-TEP เรื่อง noun clause

noun clause
Reading Time: 2 minutes

ตัวอย่าง ข้อสอบ CU-TEP เรื่อง noun clause

 

Noun clause เมื่อขึ้นชื่อว่า Noun แล้ว หน้าที่ของเจ้า Noun Clause นี่ก็เหมือนกับ Noun ทั่วไปนี่แหละค่ะ เพียงแค่ว่ามันมาในรูปเป็นประโยค ดังนั้น หน้าที่ของมันก็จะเป็นได้ทั้งประธานและกรรมของประโยค เช่นเดียวกับ Noun นั่นเอง ประหนึ่งทำ Noun ธรรมดาให้มันดูยาว ๆ ยากๆ เพื่อประโยคได้ดูสละสลวยขึ้น

 

Noun Clause แยกได้เป็น 3 ประเภท ได้แก่

  1. บอกเล่า / ปฏิเสธ (that)
  2. คำถาม ให้ตอบ yes / no (whether หรือ if)
  3. คำถาม wh – / how

 

รูปของ Noun Clause ทั้งหมด มีดังนี้

 

Subject + Verb that Subject + Verb
whether
if
who / whom
what
whose
which
where
when
why
how

 

ตัวอย่างประโยคที่ใช้ Noun Clause เป็นประธานและเป็นกรรม

We know that this family is weird. (กรรม)

Whether he cancels the meeting is unknown. (ประธาน)

Clarie wonders if she can have a free copy of this magazine. (กรรม)

What you found inside the bag is interesting. (ประธาน)

Pancake saw where Tony took Betty for dinner. (กรรม)

ตัวอย่าง ข้อสอบ CU-TEP เรื่อง noun clause

 

1. If(1) she is(2) coming to the party is something that(3) everybody wonder(4) about .

 

คำตอบ คือ ข้อ 4

“เธอจะมาร่วมงานปาร์ตี้หรือไม่นั้นเป็นสิ่งที่ทุกคนยังสงสัยอยู่”

ข้อนี้ เพราะ wonder เป็น กริยาของประธาน everybody ซึ่งเป็นเอกพจน์ จึงต้องเปลี่ยนเป็น wonders แต่ข้อนี้ถ้าใครไม่เข้าใจเรื่อง Noun Clause อาจจะคิดว่าตัวเลือกที่ 1 ผิดได้นะคะ เพราะว่าปกติ เราจะเห็นรูป If แต่ในประโยคเงื่อนไข ที่มีโครงสร้างเฉพาะตัว แต่ว่า If ในข้อนี้ไม่ได้เป็นการสมมติ หรือประโยคเงื่อนไขแต่อย่างใดจ้า แต่ว่าเป็นคำขึ้นต้นใน Noun Clause ที่ทำหน้าที่เป็นประธานของประโยคนั่นเอง ถ้าแยกให้ละเอียด คือ If she is coming to the party เป็นประธาน (Noun Clause) / is เป็นกริยาหลัก / something that everybody wonder about เป็นกรรมของกริยา is ค่ะ

 


 

2. In order to solve(1) the world’s problems, we need a greater(2) understanding(3) of the human mind and what(4) it works .

 

คำตอบ คือ ข้อ 4

“ในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ของโลก เราจำเป็นที่จะต้องเข้าใจจิตใจของมนุษย์ให้มากกว่านี้และเข้าใจว่ามันทำงานอย่างไร”

ประโยคในข้อนี้ต้องดูกันที่เรื่องความหมายประกอบกับโครงสร้างไวยากรณ์ด้วยค่ะ ทุกข้อถูกหมด ยกเว้นข้อ 4 ซึ่งคำว่า what it works จะไม่ตรงกับความหมายที่โจทย์ต้องการสื่อ จึงควรแก้เป็น how it works (อย่างไร) จะดีกว่า และประโยคดังกล่าวก็คือ Noun Clause ที่ขึ้นต้นด้วย how จ้า

 


 

3. It is a fact that(1) is electricity(2) is the most(3) useful form of(4) energy .

 

คำตอบ คือ ข้อ 2

“เป็นความจริงที่ว่าไฟฟ้าเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์มากที่สุดของพลังงาน”

ข้อนี้ Noun Clause เริ่มตั้งแต่คำว่า that ค่ะ ซึ่งเราต้องทำความเข้าใจก่อนว่าหลัง that นั้นจะต้องเป็นประโยค ประโยคก็เรียง ประธาน + กริยา แต่ว่าในข้อนี้เอากริยา is มาขึ้นก่อนจึงไม่ถูก เป็นการวางสลับตำแหน่งกันระหว่างประธานและกริยา จึงผิดเลยค่ะ

 

 

สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิชา CU-TEP ได้ที่ https://www.chulatutor.com/cu-tep/

 

Related Posts