ตัวอย่าง ข้อสอบ CU-TEP เรื่อง future perfect tense
084-942-4261
ตัวอย่าง ข้อสอบ CU-TEP เรื่อง future perfect tense
By chulatutor   on 22/04/15

ตัวอย่าง ข้อสอบ CU-TEP Future Perfect Tense

Future Perfect Tense เป็นเรื่องที่รวมทั้งความเป็นอนาคตและความสมบูรณ์เข้าไว้ด้วยกัน พูดง่ายๆ ก็คือ เรื่องราวจะเกิดขึ้นและดำเนินไปจนถึงเวลาที่จบลงในอนาคตนั่นเอง (อนาคตที่คาดการณ์ได้)

โครงสร้าง : Subject + will + have + V.3

Key words : by tomorrow, by next week, by the end of this year, by dinner time, by then, by 12 o’clock

การใช้งาน future perfect tense :

ใช้กับเหตุการณ์ที่จะไปเสร็จสิ้นสมบูรณ์ลงในอนาคตที่คาดการณ์ไว้แล้ว / เมื่อถึงเวลาที่ระบุไว้

ตัวอย่างเช่น By the end of 2016, I will have studied Chinese for 3 years. นั่นก็คือฉันได้เริ่มเรียนภาษาจีนมาเป็นเวลาหนึ่งแล้ว แต่เมื่อสิ้นสุดปี 2016 ฉันจะเรียนภาษาจีนมาครบ 3 ปีพอดี

*** สิ่งที่เราต้องจำก็คือ Fututre Perfect Tense ใช้คู่กับ Present Simple Tense ค่ะ

นอกจากนี้ เรายังมีอีก Tense หนึ่งที่คาบเกี่ยวกันด้วย คือ

Future Perfect Continuous Tense ซึ่งเราสามารถใช้แทนกันได้ เพียงแค่ตัวนี้จะเป็นการเน้นความต่อเนื่องของกริยามากกว่า

โครงสร้าง Subject + will + have been + V.ing

ตัวอย่างเช่น By the end of 2016, I will have been studied Chinese for 3 years. เราจะเน้นว่าเรียนภาษาจีนมาต่อเนื่องตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเลย

ตัวอย่าง ข้อสอบ CU-TEP เรื่อง future perfect tense

 

1. When(1) you arrive(2) at the station, the train will(3) left(4) already .

 

คำตอบ คือ ข้อ 4

“ เมื่อคุณมาถึงสถานี รถไฟก็ออกไปเรียบร้อยแล้ว”

ข้อนี้เราสังเกตจากประโยคแรกที่บอกเวลาว่าเมื่อคุณมาถึงสถานี เป็นการบอกถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งเมื่อมาถึงรถไฟได้ออกไปแล้ว ดังนั้นประโยคข้างหลังจึงต้องเป็น Future Perfect Tense เพรารถไฟออกไปแล้ว จึงต้องเปลี่ยนเป็น will have left ค่ะ

 


 

2. Will(1) Prayuth resigned(2) by the time(3) you start working(4) as an internship at the Company ?

 

คำตอบ คือ ข้อ 2

“ประยุทธ์จะลาออกก่อนที่คุณจะเริ่มฝึกงานที่บริษัทหรือไม่”

ข้อนี้ต้องแปลสิ่งที่โจทย์ต้องการจะบอกก่อนว่า คนถามถามว่าประยุทธ์จะลาออกก่อนที่คุณจะเริ่มฝึกงานหรือไม่ แปลว่าการลาออกต้องเสร็จสิ้นสมบูรณ์ในช่วงเวลาก่อนที่คุณเริ่มทำงาน ดังนั้นกริยาลาออกจึงต้องเป็น Future Perfect Tense ค่ะ แก้เป็น have resigned

 

 

สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิชา CU-TEP ได้ที่ https://www.chulatutor.com/cu-tep/

 

ตัวอย่าง ข้อสอบ CU-TEP เรื่อง future perfect tense

future perfect tense (Tense อนาคตสมบูรณ์) หมายถึง ในช่วงเวลาหนึ่งของอนาคต จะมีเหตการณ์หนึ่งได้ทำเสร็จสิ้นลงไปแล้ว (เช่น ฉันคงจะทำอะไรบางอย่างเสร็จแล้วนะ เมื่อถึงเวลานั้น เป็นต้น)
It's only fair to share...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin