ตัวอย่างข้อสอบ cu-tep เรื่อง conjunctions

02-252-8633 , 084-942-4261
ตัวอย่าง ข้อสอบ CU-TEP Error ( Identification ) เรื่อง conjuction
By chulatutor   on 11/12/14

ตัวอย่าง ข้อสอบ CU-TEP Error ( Identification ) เรื่อง conjuction

 

คำสันธาน (Conjunction) ที่ใช้เชื่อมประโยคในภาษาอังกฤษ และที่พบในข้อสอบ CU-TEP นั้น จะแบ่งออกเป็น 3 หัวข้อย่อย ดังนี้ค่ะ Co-ordinating Conjunctions, Subordinating Conjunctions และ Correlative Conjunctions

 

1. Co-ordinating Conjunctions

ใช้เชื่อมประโยคที่เป็นอิสระต่อกัน เป็นพวกเนื้อความสอดคล้องกัน ขัดแย้งกัน หรือใจความให้เลือก คำที่ใช้กัน ได้แก่ and, but, or, so, still, only (only = but)

Example :

Charlie and Sonya have a brunch together at the canteen.

Peter drives slowly but he arrives the school before Susan.

You have to take this bus or you will be late.

2. Subordinationg Conjunctions

ใช้เชื่อมประโยคที่พอเชื่อมแล้ว ประโยคทั้งสองประโยคจะไม่เป็นอิสระต่อกัน นั่นคือ เกิดเป็นประโยคหลักและประโยคย่อยขึ้นมา แบ่งตามความหมายที่ใช้ได้แก่

Time เช่น before, after, since (ตั้งแต่) …

Cause or Reason เช่น because, since (เพราะว่า), as…

Purpose or Result เช่น that, so…that, such…that

Condition เช่น if, unless

Concession เช่น though, although, even though, even if

Comparison เช่น than, as….as

Speculation เช่น as if, as though

เนื่องจาก Conjunction มีหลายตัวมาก ฉบับนี้เรามาดูตัวอย่างข้อสอบของ ทั้ง 2 ประเภทแรกกันก่อนนะคะ

 

ตัวอย่าง ข้อสอบ CU-TEP Error ( Identification ) เรื่อง conjuction

 

1. Many find it cheaper(1) and more relaxing(2) to go from(3) New York to Washington by train rather but(4) by plane .

 

คำตอบคือ ข้อ 4

“หลายคนพบว่าการนั่งรถไฟไปวอชิงตันนั้นถูกและน่าอภิรมย์มากกว่าการนั่งเครื่องบินไป”

ข้อนี้เราดูจากความหมายของประโยคว่าต้องการเปรียบเทียบการเดินทางระหว่างรถไฟและเครื่องบิน ดังนั้น จากลักษณะการใช้ Comparative Adj ต้องมองออกแล้วว่าต้องเป็นการเปรียบเทียบและใช้ Subordinating Conjunctions แบบ Comparison คือ than ค่ะไม่ใช่คำว่า but

 


 

2. Lions can live in cool(1) climates but(2) in the intense(3) heat(4) of semidesert .

 

คำตอบคือ ข้อ 2

“สิงโตสามารถอาศัยอยู่ในสภาวะอากาศที่เย็น หรือสภาวะอากาศร้อนจัดๆ ของสภาพกึ่งทะเลทราย”

หากดูจากรูปประโยคแล้ว โจทย์ต้องการบอกว่าสิงโตอาศัยอยู่ได้ทั้ง 2 สภาวะ คำว่า but ซึ่งมีความหมายขัดแย้ง จึงไม่เหมาะสมค่ะ ควรแก้ไขเป็นคำว่า or แทน เป็นลักษณะ co-ordinating Conjunctions

 


 

3. An echo(1) is a sound(2) heard subsequent(3) it is reflected from(4) an object .

 

คำตอบคือ ข้อ 3 ค่ะ

“เสียงเอคโค่เป็นเสียงที่เราได้ยินภายหลังจากที่เสียงตกกระทบกับวัตถุ”

ประโยคนี้ความหมายได้เลยค่ะ แต่การใช้คำนั้นผิดไปสักหน่อย เนื่องจากคำว่า subsequent เป็น ADJ แปลว่า ที่ตามมา แต่ข้อนี้ต้องการ Subordinating Conjunctions ค่ะ เพื่อมาเชื่อมประโยคจะได้ถูกตามหลักไวยากรณ์ ขึงควรเปลี่ยนเป็นคำว่า after

 

แล้วไปต่อเรื่อง Correlative Conjunctions กันฉบับหน้านะคะ

 

 

สนใจดูรายละเอีดยเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิชา CU-TEP ได้ที่ https://www.chulatutor.com/cu-tep/

 

ตัวอย่างข้อสอบ cu-tep เรื่อง conjunctions

คำสันธาน ( Conjunction ) คือ คำที่ใช้เชื่อมความ ซึ่งได้แก่ คำสันธานที่ใช้เชื่อมประโยคที่สมบูรณ์สองประโยคเข้าด้วยกัน (coordinating conjunction)
It's only fair to share...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin