ตัวอย่าง ข้อสอบ CU-TEP Error ( Identification ) เรื่อง conjuction 2
084-942-4261
ตัวอย่าง ข้อสอบ CU-TEP Error ( Identification ) เรื่อง conjuction 2
By chulatutor   on 18/12/14

ตัวอย่าง ข้อสอบ CU-TEP Error ( Identification ) เรื่อง conjuction 2

คำสันธาน (Conjunction) ที่ใช้เชื่อมประโยคในภาษาอังกฤษ และที่พบในข้อสอบ CU-TEP นั้น จะแบ่งออกเป็น 3 หัวข้อย่อย ดังนี้ค่ะ Co-ordinating Conjunctions, Subordinating Conjunctions และ Correlative Conjunctions สำหรับฉบับนี้เรามาต่อกันที่ Correlative Conjunctions กันเลยค่ะ

 

Correlative Conjunctions

จากคำว่า relative ที่แปลว่า เกี่ยวข้องกัน ก็พอจะเดากันได้ว่าคำสันธานชนิดนี้จะต้องเป็นคำที่เกี่ยวข้องกัน หรือต้องอยู่ด้วยกัน นั่นเอง โดยคำสันธานชนิดนี้จะอยู่กันเป็นคู่ๆค่ะ เช่น

 

Both…….and = ทั้ง….และ
Not only…..but also = ไม่เพียงแต่…แต่ยัง
Whether…or = ไม่ว่า….หรือไม่
As…..as = เทียบเท่ากัน (เทียบอะไรกับอะไรในแง่ที่เท่ากัน)
Neither…nor = ไม่ทั้ง….และ
Either…or = ไม่….ก็ (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)

 

เวลาเราเจอคำเหล่านี้ในโจทย์ ให้ตั้งข้อสังเกตไว้ก่อนเลยค่ะว่า มันต้องมาเป็นคู่ๆ ถ้ามองออกไวก็จะทำข้อสอบได้เร็วขึ้นและได้คะแนนง่ายๆด้วยค่ะ

 

Example :

Both Blair and Kathy have a meeting today .

Carol is not only beautiful, but also smart .

The concert is going to continue whether the singer comes or not .

You can have either orange juice or apple juice .

Neither Tom nor Tina went to the class yesterday .

 

ตัวอย่าง ข้อสอบ CU-TEP Error ( Identification ) เรื่อง conjuction

 

1. The citizens(1) of a democracy take part(2) in government(3) either directly as members of government and(4) indirectly by voting in elections .

 

คำตอบ คือ ข้อ 4

“ประชาชนในระบบการปกครองแบบประชาธิปไตยมีส่วนร่วมในการบริหารกับรัฐบาลได้ทั้งทางตรงคือการเป็นสมาชิกของรัฐบาลและทางอ้อมโดยการใช้สิทธิเลือกตั้ง”

ข้อนี้จะสังเกตว่าเรามีตัวช่วยในการตัดตัวเลือกค่ะ ให้ดูจากคำว่า either ซึ่ง เมื่อมี either ที่เป็นลักษณะ coorelative conjunctions คำว่า either ต้องมาคู่คำว่า or เสมอๆ แต่ในโจทย์ไม่มี or ตัวที่ควรเลือกแล้วเป็น or มากที่สุดคือคำว่า and ในข้อ 4 นั่นเองค่ะ

 


 

2. Not only Kingley House Settlement nor all(1) phases of the civic life(2) of New Orleans keenly(3) interested(4) Eleanor McMain .

 

คำตอบ คือ ข้อ 1

“ไม่เพียงแต่การตั้งองค์กรเพื่อชุมชนอย่าง Kingley House แต่ยังรวมถึงมุมมองเรื่องชีวิตของประชากรในนิวร์ออลีนส์ด้วยที่ทำให้ Elenor McMain สนใจ”

ข้อนึ้คำขึ้นต้นเราก็เห็นแล้วค่ะ ว่าเป็นคำว่า Not only ซึ่งคำนี้ไมเกิดขึ้นเดี่ยวๆแน่ เพราะเป็น Correlative Conjunctions ต้องมาคู่กับ but also ฉะนั้น ข้อนี้คำเชื่อมในข้อ 1 ต้องเปลี่ยนจาก nor all เป็น but also ค่ะ

 


 

3. Chickens are raised for both meat or(1) eggs, a double utility which(2) makes them(3) the most(4) important domesticated birds in the world .

 

คำตอบ คือ ข้อ 1

“ไก่เป็นสัตว์เลี้ยงเพื่อใช้เป็นอาหารทั้งเนื้อและไข่ ซึ่งมีประโยชน์ทั้งสองด้านนี้ทำให้ไก่เป็นสัตว์เลี้ยงในประเทศที่สำคัญที่สุดในโลก”

จากความหมายของข้อนี้ ต้องการจะบอกว่าว่าไก่เป้นสัตว์ที่ใช้เลี้ยงเพื่อกินทั้งเนื้อและไข่ ไม่ใช่เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง จึงใช้ or ไม่ได้ และ ข้างหน้ายังมีคำว่า both มาให้ ด้วย ซึ่งCorrelative Conjunctions เมื่อมี both ก็ต้องตามด้วย and ค่ะ

 

 

สนใจดูรายละเอีดยเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิชา CU-TEP ได้ที่ https://www.chulatutor.com/cu-tep/

 

ตัวอย่าง ข้อสอบ CU-TEP Error ( Identification ) เรื่อง conjuction 2

คำสันธาน (Conjunction) ที่ใช้เชื่อมประโยคในภาษาอังกฤษ และที่พบในข้อสอบ Cu-tep นั้น จะแบ่งออกเป็น 3 หัวข้อย่อย ดังนี้ค่ะ Co-ordinating Conjunctions, Subordinating Conjunctions และ Correlative Conjunctions สำหรับฉบับนี้เรามาต่อกันที่ Correlative Conjunctions กันเลยค่ะ
It's only fair to share...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin