ตัวอย่าง ข้อสอบ cu-tep เรื่อง cloze test practice ตอน 3
084-942-4261
ตัวอย่าง ข้อสอบ CU-TEP เรื่อง cloze test practice ตอน 3
By chulatutor   on 06/10/15

ตัวอย่าง ข้อสอบ CU-TEP เรื่อง cloze test practice ตอน 3

 

มาถึงกลุ่มที่ 3 เป็นกลุ่มที่แสดงความแตกต่างและความขัดแย้ง พวกประโยคขัดกันทั้งหลายค่ะ

3. คำเชื่อมเพื่อแสดงความแตกต่างหรือความขัดแย้ง

 

but yet even if on the contrary
however although in spite of on the other hand
nevertheless though despite still
nonetheless even though instead in contrast

 

ข้อสอบเติมคำเชื่อมที่ประโยคที่เป็นความหมายขัดแย้งนั้น ถ้าสามารถแปลประโยคออก มันจะง่ายมากค่ะ ง่ายในที่นี้ คือง่ายในการเลือกตัวเลือก เพราะถ้าอ่าน ๆ แล้วรู้สึกว่า ใจความมันขัดแย้งกัน ไม่ไปด้วยกันแล้วนั้น ค่อนข้างมั่นใจได้เลยว่า ประโยคนี้ต้องการคำเชื่อมที่ขัดแย้งกันแน่นอน

 

1. Many people think speaking fluently means being able to speak perfectly or qucikly. ______, they are wrong.

 

1) So 2) However 3) Consequently 4) Moreover

 

วิเคราะห์ โจทย์เล่าว่าคนหลายคนคิดว่าการพูดคล่องหมายรวมถึงการสามารถพูดได้อย่างสมบูรณ์แบบและรวดเร็ว แต่แท้จริงแล้ว พวกเข้าคิดผิด เนื้อความประโยคหลังขัดแย้งกับประโยคแรกอย่างเห็นได้ชัด จึงต้องเลือก ข้อ 2) However = อย่างไรก็ตาม จึงจะทำให้ประโยคสมบูรณ์ค่ะ

 


 

2. ______, the world economic is quite downturn, the EFG group can continually export their products.

 

1) as 2) Although 3) While 4) Despite

 

วิเคราะห์ ข้อนี้ต้องการคำเชื่อมมาขึ้นต้นประโยค เราต้องดูเนื้อความประโยคก่อน ซึ่งประโยคมีใจความว่า “…….. เศรษฐกิจโลกค่อนข้างตกต่ำ กลุ่มบริษัท EFG สามารถส่งออกผลิตภัณฑ์ของบริษัทได้อย่างต่อเนื่อง” เห็นแล้วนะคะ ว่าใจความประโยคที่สองมันดูย้อนแยงกับประโยคแรก เพราะเศรษฐกิจไม่ดี เบื้องต้นควรกระทบเรื่องการส่งออก เพราะคนก็ไม่ซื้อของ หรือซื้อลดลง ดังนั้น ต้องเลือกตัวเชื่อมนำที่ขัดแย้งคือ ข้อ 2) Although = แม้ว่า และข้อ 4) Despite = แม้ว่า แปลเหมือนกันก็จริงค่ะ แต่ว่า Despite ใช้นำหน้ากลุ่มคำนาม / วลี เท่านั้น แต่ข้อนี้จัดเป็นประโยคเลยนะคะ

 


 

3. American people are living longer than ever, ______ still die younger than people in some other country.

 

1) but 2) and 3) also 4) so

 

วิเคราะห์ ดูที่ใจความของประโยคก่อนนะคะ ว่าคนอเมริกันส่วนใหญ่มีอายุอยู่ได้นานขึ้นกว่าแต่ก่อน …….. ก็ยังตายเร็วกว่าคนในประเทศอื่น ๆ บางประเทศ เนื้อความขัดแย้งชัดเจนเลยใช่ป่ะล่ะ ฉะนั้นต้องเติมคำเชื่อมที่บอกว่า แต่ ซึ่งคือข้อ 1) but นั่นเองค่ะ จึงจะทำให้ใจความขัดแย้งกันแบบที่โจทย์จะสื่อ

 


 

4. ________ there are nearly 3,100 rivers in Moldova, droughts frequently prevent the rivers from adequately supplying the needs of its 4,300,000 inhabitants.

 

1) although 2) In spite of 3) when 4) in addition

 

วิเคราะห์ ใจความของประโยคบอกว่า “______ มีแม่น้ำ 3,100 สายใน Moldova ความแห้งแล้งก็ยังเป็นอุปสรรคต่อการสำรองน้ำจากแม่น้ำให้เพียงพอความต้องการของประชากร 4,300,000 คนอยู่ดี” เนื้อหาขัดกันเห็น ๆ อีกแล้ว เพราะการมีแม่น้ำหลายสาย น่าจะทำให้ไม่ต้องเจอความแห้งแล้ง แต่จริงๆ แล้วไม่เป็นเช่นนั้น คำเชื่อมที่ถูกต้องคือ ข้อ 1) Although = แม้ว่า ค่ะ และข้อ 2) In spite of = แม้ว่า แปลเหมือนกัน แต่ In spite of เราใช้เชื่อมกลุ่มคำนาม / วลี เท่านั้นนะจ๊ะ

 

Tips

คำฮิต ผิดบ่อย In spite of / Despite 2 คำนี้ แปลเหมือนกัน คือ แม้ว่า / ถึงแม้ว่า ใช้งานเหมือนกัน คือ เชื่อมกลุ่มคำนาม / วลี แต่ ! คนชอบจำสลับกันเสมอ บ้างก็มี Despite of บ้างล่ะ In spite เฉยๆ บ้างล่ะ อย่าจำสลับกันนะคะ ประเด่ยวจะเอาไปใช้งานแบบผิดๆ จำไว้ค่ะ In spite of ( 3 คำเขียนไม่ติดกัน ) ส่วน Despite ( คำเดียวไม่เกี่ยวกับใคร) ^_____^ พบกันใหม่ฉบับหน้าค่ะ

 

สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิชา CU-TEP ได้ที่ https://www.chulatutor.com/cu-tep/

 

ตัวอย่าง ข้อสอบ cu-tep เรื่อง cloze test practice ตอน 3

ข้อสอบเติมคำเชื่อมที่ประโยคที่เป็นความหมายขัดแย้งนั้น ถ้าสามารถแปลประโยคออก มันจะง่ายมากค่ะ เพราะถ้าอ่าน ๆ แล้วรู้สึกว่า ใจความมันขัดแย้งกัน ค่อนข้างมั่นใจได้เลยว่า ประโยคนี้ต้องการคำเชื่อมที่ขัดแย้งกันแน่นอน
It's only fair to share...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin