fbpx

ตัวอย่าง ข้อสอบ CU-TEP เรื่อง cloze test practice ตอน 2

cloze test
Reading Time: 2 minutes

ตัวอย่าง ข้อสอบ CU-TEP เรื่อง cloze test practice ตอน 2

 

ต่อกันที่กลุ่มที่ 2 นะคะ กลุ่มนี้ใช้เชื่อมเพื่อแสดงการเปรียบเทียบ

 

2. คำเชื่อมเพื่อเปรียบเทียบ เช่น

like likewise just like just as
same as in the same way alike as
similarly equally while whereas

 

เป็นต้น

การทำข้อสอบ Cloze test เรื่องคำเชื่อมเปรียบเทียบ เราก็ใช้หลักการเดียวกันกับคำเชื่อมประเภทอื่นๆ นั่นคือ ดูเนื้อความก่อนและหลัง เพื่อวิเคราะห์ว่าประโยคมีใจความเป็นอย่างไรซึ่งกันและกัน ดูลักษณะข้อสอบเลยค่ะ

 

1. It is estimated that the livestock sector alone accounts for 18 percent of global greenhouse gas emission, ________ deforestation is reposible for 8 percent of carbon dioxide emissions.

1) where 2) while 3) when 4) moreover

 

วิเคราะห์ โจทย์บอกว่า ประมาณกันว่าการปศุสัตว์เพียงอย่างเดียวมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกคิดเป็นร้อยละ 18 และ การตัดไม้ทำลายป่านั้นคิดเป็น ร้อยละ 8 ใจความของประโยคนี้คือเปรียบเทียบกัน ระหว่างปศุสัตว์กับการตัดไม้ทำลายป่า คำเชื่อมจึงควรเป็น “ข้อ 2) while – ในขณะที่”

 


 

2. Senator Schumer from New York says police officers need a technology _______to a breathalyzer test that would work to spot drivers who are drug-impaired immediately.

1) similar 2) as 3) likely 4) same

 

วิเคราะห์ โจทย์บอกว่า สว. Schumer จากนิวยอร์กกล่าวว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องการเทคโนโลยีที่คล้ายกับ เครื่อง breathalyzer test ที่จะมาตรวจจับคนขับที่สูญเสียสมรรถภาพจากการทานยาได้ในทันที เห็นมั้ยคะ พอแปลแล้วก็ต้องการคำว่า “คล้ายกับ” มันจะแปลเข้ากับเรื่องพอดี ซึ่งตัวเลือกที่ถูกคือ “ข้อ 1) similar” เพราะสามารถใช้ตามด้วย to ได้ค่ะ

 


 

3. Uganda, _____ many sub-Saharan African countries, faces major challenges to build up its education system.

1) for example 2) like 3) as 4) similar

 

วิเคราะห์ โจทย์จะเทียบประเทศอูกานด้ากับประเทศแอฟริกันตอนล่างทะเลทรายซาฮาร่า ว่ากำลังเผชิญกับความท้าทายของระบบการศึกษา การเทียบกันข้อนี้ ต้องการคำว่า “เช่นเดียวกันกับ” คือ “ข้อ 2) like” ค่ะ แต่ถ้ามองว่า similar ก็แปลว่า “เหมือนกับ” น่าจะใช้ได้ ทำไมจึงไม่เลือก ก็เพราะ similar ต้องตามด้วย to ค่ะ

 


 

4. Hackney nursery is one of 20 nurseries and greenhouses in the US that have started using Harveys this year. It’s another example of agriculture’s enthusiastic shift towards automation. _______ other sectors are concerned that robots might take their jobs.

1) when 2) while 3) although 4) in addition

 

วิเคราะห์ โจทย์บอกเราว่า Hackney nursery เป็น 1 ในบรรดา nuseries และ โรงเรือนกระจกในอเมริกาที่เริ่มใช้งานเจ้า Harvey (หุ่นยนต์การเกษตร) ในปีนี้ ซึ่งเป็นตัวอย่างของความกระตือรือร้นถึงการเปลี่ยนแปลงในเรื่องหุ่นยนต์ แต่ขณะที่ภาคส่วนอื่นๆ รู้สึกกังวลว่าหุ่นยนต์จะมาแย่งงานของตนเองไป ข้อนี้ก็เป็นการเทียบค่ะ โดยเทียบกลุ่มที่ใช้งานหุ่นยนต์ กับกลุ่มที่ยังไม่ใช้เพราะกลัวหุ่นยนต์แย่งงาน ฉะนั้น ตัวเลือกที่ดีที่สุดคือ ข้อ 2) while ค่ะ

 

Tips

โจทย์จริงมักจะมาเป็น article / passage ยาว ๆ แต่อย่าไปตกใจค่ะ เพราะว่าเวลาเลือกคำเชื่อม เราดูประโยคก่อนและหลังประกอบกันไม่กี่ประโยคพอ ให้ครอบคลุมใจความ ดูว่าเทียบอะไรกับอะไรหรือไม่ ปกติแล้ว มักดูประกอบแค่ประโยคก่อนและหลังคำเชื่อมนั้น เว้นแต่เป็นคำเชื่อมที่ขึ้นต้นย่อหน้าใหม่ แต่นั่น ก็ไม่ได้ทำให้การทำข้อสอบยากขึ้น เพราะเราก็แค่ดูเทียบเนื้อหาของย่อหน้าก่อนหน้าเท่านั้นเองค่ะ แล้วก็อย่าลืมแปลให้ถูกนะคะ จะได้ไม่พลาด

 

 

สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิชา CU-TEP ได้ที่ https://www.chulatutor.com/cu-tep/

 

Related Posts