fbpx
02-252-8633 , 084-942-4261

CFA

By chulatutor   on 10/02/20
Chartered Financial Analyst

CFA คืออะไร ?

CFA หรือ Chartered Financial Analyst (CFA) เป็นหลักสูตรคุณวุฒิวิชาชีพทางการเงินและการลงทุนระดับสากลที่มีมาตรฐานเดียวกันทั่วโลก สำหรับเนื้อหาการสอบของหลักสูตร CFA จะเกี่ยวข้องกับด้านการวิเคราะห์หลักทรัพย์และบริหารกองทุนที่จำเป็นและใช้ได้จริงในวิชาชีพทางการเงิน เช่น ผู้วิเคราะห์หลักทรัพย์ (Securities Analyst) และผู้จัดการกองทุน (Fund Manager) โดยข้อสอบของหลักสูตร CFA จะมีความยากเทียบเท่ากับหลักสูตรที่สูงกว่าระดับปริญญาตรี (Graduate level) และมีเนื้อหาที่ครอบคลุมทั้งความรู้ทางเศรษฐศาสตร์ การเงิน การลงทุน ตลอดจนแนวทางการปฏิบัติตามจรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพ ในปัจจุบัน หลักสูตร CFA ถือเป็นคุณวุฒิที่มีมาตรฐานสูงและได้รับการยอมรับในระดับสากลว่าเป็นใบผ่านสำคัญระดับ “gold standard” ของสายอาชีพการเงิน โดยผู้ที่สนใจสมัครสอบต้องมีคุณสมบัติดังนี้

1) จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า

2) กำลังศึกษาอยู่ในชั้นปีสุดท้ายของหลักสูตรระดับปริญญาตรี

3) มีประสบการณ์ทำงานที่ไม่จำเป็นต้องเกี่ยวข้องกับการลงทุนเท่านั้น เป็นเวลาอย่างน้อย 4 ปี

การสอบ CFA นั้นแบ่งออกเป็นทั้งหมด 3 ระดับด้วยกัน และผู้เข้าสอบหลักสูตร CFA จำเป็นจะต้องสอบทีละระดับ คือ ต้องสอบผ่าน CFA ระดับ 1 ผ่านก่อนจึงจะมีสิทธิสอบในระดับ 2 และเมื่อผ่านระดับ 2 จึงจะสามารถสอบในระดับ 3 ได้ ไม่สามารถสอบข้ามระดับได้ โดย CFA มีเนื้อหาหลักสูตรโดยรวมเกี่ยวกับ จรรยาบรรณและมาตรฐานทางวิชาชีพ การวิเคราะห์เชิงปริมาณ เศรษฐศาสตร์ การรายงานและการวิเคราะห์งบการเงิน การเงินธุรกิจ การลงทุนในตราสารทุน การลงทุนในตราสารหนี้ การลงทุนในตราสารอนุพันธ์ การลงทุนในทางเลือกอื่น รวมถึงการบริหารกลุ่มสินทรัพย์ลงทุนและการวางแผนความมั่งคั่ง

 

คะแนน CFA เอาไปใช้ทำอะไรได้บ้าง ?

คุณวุฒิ CFA เป็นคุณสมบัติสำคัญของผู้ที่สนใจในวิชาชีพทางการเงิน ไม่ว่าจะเป็น ผู้แนะนำการลงทุน ผู้วิเคราะห์หลักทรัพย์ และผู้จัดการกองทุน โดยคุณวุฒิ CFA ระดับ 1 เป็นคุณสมบัติขั้นต้นสำหรับผู้ที่ต้องการทำอาชีพและยื่นขอการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) เพื่อเป็นผู้แนะนำการลงทุนด้านตลาดทุน และผู้วิเคราะห์การลงทุนด้านตลาดทุน นอกจากนี้ สำหรับอาชีพที่หลายคนในแวดวงการเงินใฝ่ฝันอย่าง ผู้จัดการกองทุนก็จำเป็นจะต้องสอบผ่าน CFA ระดับ 3 อีกด้วย จึงปฏิเสธไม่ได้เลยว่าคุณวุฒิ CFA นั้นเป็นใบเบิกทางสำคัญของวิชาชีพทางการเงินที่ได้รับการยอมรับทั่วโลก ซึ่งผลสอบของ CFA ในทุกระดับนั้นไม่มีวันหมดอายุและสามารถใช้ในการทำงานด้านการเงินได้ในทุกประเทศอีกด้วย และสำหรับผู้เข้าสอบที่สอบไม่ผ่านในแต่ละระดับสามารถสมัครสอบซ้ำได้อีกโดยไม่จำกัดจำนวณครั้ง

 

ตารางสอบ CFA ?

ในแต่ปีหลักสูตร CFA จะเปิดสอบพร้อมกันทั่วโลก โดย CFA ระดับ 1 จะเปิดสอบปีละ 2 ครั้งในเดือนมิถุนายน และเดือนธันวาคมของทุกปี ส่วนการสอบ CFA ระดับ 2 และระดับ 3 จะเปิดแค่ปีละ 1 ครั้งในเดือน มิถุนายนของทุกปีเท่านั้น สำหรับการสมัครสอบ CFA ครั้งแรกนั้นจะมีค่าแรกเข้าที่ต้องเสียเพียงครั้งเดียว 450 USD โดยค่าธรรมเนียมในการสอบ CFA ในแต่ละครั้งจะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับช่วงเวลาที่ผู้สอบลงทะเบียน ซึ่งหากผู้สมัครลงทะเบียนและชำระค่าธรรมเนียมล่วงหน้า (early registration) จะมีค่าใช้จ่ายในการสอบถูกกว่าอยู่ที่ 700 USD หากเลยช่วงเวลาลงทะเบียนล่วงหน้าแล้วแต่ยังอยู่ในช่วงเวลาลงทะเบียนมาตรฐานค่าสอบจะอยู่ที่ 1,000 USD และสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนและชำระค่าสอบสายก็จะยิ่งเสียค่าธรรมเนียมการสอบแพงขึ้นอยู่ที่ 1,450 USD ดังนั้น จึงควรศึกษาข้อมูลและตารางเวลาในการรับสมัครก่อนทุกครั้งจะได้ไม่เสียค่าธรรมเนียมการสอบที่แพงขึ้น

 

สมัครสอบ CFA ?

ผู้สนใจสมัครสอบหลักสูตร CFA สามารถลงทะเบียนสอบในระดับและรอบสอบที่ต้องการ โดยกรอกข้อมูลส่วนตัวและจ่ายค่าธรรมเนียมการสอบผ่านระบบออนไลน์ได้ที่เว็ปไซต์ https://www.cfainstitute.org/

 

ศูนย์สอบ CFA ?

หลักสูตร CFA จะเป็นการสอบแบบระบบกลางที่มีมาตรฐานและช่วงเวลาสอบเดียวกันทั่วโลก โดยศูนย์สอบ CFA ในประเทศไทยจะมีอยู่ที่เดียวเท่านั้นสำหรับการสอบ CFA ทุกระดับ ซึ่งปัจจุบันจัดสอบที่ไบเทคบางนา

 

แนะนำหนังสือ เตรียมสอบ CFA ?

การสอบ CFA เป็นคุณวุฒิทางวิชาชีพการเงินที่สำคัญ ซึ่งผู้ที่ทำงานในสายการเงินรวมถึงนักเรียนการเงินหลายๆ ใฝ่ฝัน แต่อย่างที่ทราบกันดีว่าการสอบ CFA นั้นมีความท้าทายค่อนข้างมาก และยังต้องอาศัยการเตรียมตัวล่วงหน้าที่มากอีกด้วย นอกจากนี้ ท่ามกลางหนังสือเตรียมสอบ CFA ที่มีอยู่อย่างหลากหลายนั้น หลายคนคงรู้สึกสับสนไม่น้อยว่าจะเริ่มอ่านหนังสือเล่มไหนก่อนดี วันนี้เราจะแนะนำหนังสือ CFA สำหรับใครที่กำลังมองหาตัวช่วยการสอบดีๆ ที่ควรเริ่มอ่านกันแต่เนิ่นๆ

เริ่มกันที่เล่มแรก Kaplan SchweserNotes for the CFA exam ซึ่งเป็นหนึ่งในหนังสือเตรียมสอบ CFA ที่ได้รับความนิยมอย่างมาก เนื่องจากหนังสือชุดนี้ได้รวบรวมเนื้อหาที่ครอบคลุม ครบถ้วน และรวบรัด จึงเหมาะอย่างมากสำหรับคนที่ไม่ค่อยมีเวลาอ่านหนังสือตรียมสอบอย่างละเอียดในทุกเนื้อหาของ CFA นอกจากนี้ หนังสือชุดนี้ยังมีคำอธิบายและเนื้อหาที่ง่ายต่อการอ่านและการทำความเข้าใจ จึงเหมาะมากๆ สำหรับคนที่ไม่มีพื้นฐานทางการเงินมาก่อน

book 2020 cfa

เล่มถัดมาก็มีเนื้อหาที่ครอบคลุมเนื้อหาในการสอบ CFA อย่างครบถ้วนคล้ายกับ SchweserNotes คือ Wiley’s Level I CFA Program Study Guide ซึ่งรวบรวมการสรุปเนื้อหาที่จำเป็นและสำคัญในหลักสูตรของ CFA นอกจากนี้ ข้อดีใหญ่ๆ ที่หลายคนชอบหนังสือเล่มนี้ก็คือ ความสั้นกระชับและรูปแบบการเรียงเนื้อหาที่สวยงาม

 

book level cfa

หนังสือเล่มสุดท้ายเป็นหนังสือทางการที่สถาบัน CFA จัดทำขึ้น คือ the Official CFA Curriculum ซึ่งรวบรวมเนื้อหาอย่างครบถ้วนในการสอบ CFA อย่างแน่นอน โดยเราสามารถสั่งซื้อหนังสือชุดนี้ได้เมื่อลงทะเบียนสมัครสอบ หนังสือชุดนี้อัดแน่นด้วยเนื้อหาและรายละเอียดที่มากที่สุดเทียบกับหนังสือเล่มอื่นๆ จึงเหมาะกับผู้ที่ต้องการเนื้อหาและความรู้ทางการเงินที่ละเอียดและครบถ้วน อย่างไรก็ตาม หนังสือชุดนี้มีความยาวมากและคำอธิบายก็ค่อนข้างยากอีกด้วย จึงเหมาะกับคนที่มีพื้นฐานทางการเงินมากกว่า

book cfa program curriculum

ทั้งหมดนี้เป็นหนังสือเตรียมสอบ CFA ที่เราหยิบมาแนะนำกัน ซึ่งไม่ว่าเราจะเลือกอ่านหนังสือเล่มไหนก่อน สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการเผื่อเวลาเตรียมตัวแต่เนิ่นๆ เพราะเนื้อหาของ CFA นั้นค่อนข้างยาก โดยเฉพาะผู้เริ่มต้นและคนที่ยังไม่มีพื้นฐานหรือจบด้านการเงินมา แต่หากใครมองหาผู้ช่วยที่สามารถถ่ายทอดความรู้และอธิบายให้เข้าใจได้มากกว่าการอ่านหนังสืออย่างเดียว คอร์สเรียนของ Chulatutor ก็พร้อมช่วยให้คุณสอบผ่าน CFA ได้อย่างมั่นใจ เพราะเรามีความพร้อมทั้งการเตรียมเนื้อหาที่ครบถ้วน เข้าใจง่าย และการแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญอีกด้วย

 

คอร์สเรียนรับรองผล CFA ?

คนส่วนใหญ่ใช้เวลาประมาณ 4 ปีในการสอบ CFA ให้ผ่านทุกระดับ เนื่องจากเนื้อหาที่ใช้ในการสอบมีมากมายครอบคลุมหลายหัวข้อ และยังออกสอบเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดที่มีคำศัพท์เฉพาะมากมายอีกด้วย แถมข้อสอบ CFA ในแต่ละระดับยังมีความยากมากขึ้น ดังนั้น หลักสูตร CFA จึงถือเป็นการสอบที่ต้องใช้ความพยายามและความตั้งใจอย่างมาก โดยเฉพาะผู้ที่ไม่เคยมีประสบการณ์การทำงานในด้านการเงิน หรือไม่ได้เรียนจบสายการเงินมาโดยตรง โดยในปี 2020 อัตราเฉลี่ยการสอบผ่านของ CFA ระดับ 1 อยู่ที่ 41% ของผู้สมัครสอบทั่วโลก และมีเพียง 20% ของผู้เข้าสอบเท่านั้นที่สามารถสอบผ่าน CFA ระดับ 3 ได้ ซึ่งก็ทำให้หลายๆ คที่ได้รู้ข้อมูลเบื้องต้นของการสอบ CFA แล้วอาจจะท้อได้ แต่ไม่ต้องห่วงไม่ว่าคนที่มีพื้นฐานความรู้ทางการเงินอยู่แล้วหรือต้องการเปลี่ยนจากสายงานอื่นมาทำงานสายวิชาชีพการเงินนั้น คอร์สเรียนรับรองผล CFA ของ chulatutor ก็สามารถเปลี่ยนการสอบ CFA จากข้อสอบที่ยากและท้าทาย เป็นข้อสอบที่สามารถพิชิตได้โดยง่ายเพราะเรามีการวางแผน การเตรียมพร้อมเนื้อหาที่ดี และมีผู้ช่วยที่เชี่ยวชาญอย่าง chulatutor นั่นเอง

 

Tags