เรียนต่อจีน

เรียนต่อจีน

เลือกเรียนต่อจีน อีกภาษาสำคัญของโลกเวลานี้

ไม่ใช่แค่ความใหญ่โตของประเทศจีนและเป็นประเทศที่มีประชากรเยอะสุดในโลกเท่านั้น แต่การได้มีโอกาสไปเรียนต่อจีนยังจะช่วยเพิ่มความรู้ในด้านภาษาจีนให้กับตนเองอีกด้วย ไม่เพียงเท่านั้น เมืองจีนยังมีความพิเศษในด้านต่าง ๆ มากมาย อาทิ สิ่งมหัศจรรย์ของโลก, สถานที่ท่องเที่ยว, ที่ราบสูง ได้มีโอกาสไปเรียนรู้ประวัติศาสตร์และความล้ำหน้าทางเทคโนโลยีที่เติบโตแบบก้าวกระโดด ดังนั้นการได้เรียนต่อจีนจึงมากกว่าแค่ภาษาอย่างแน่นอน

เรียนต่อจีน
เรียนต่อจีน

ทำไมควรเลือกเรียนต่อจีน

ไม่ว่าสนใจไปเรียนต่อจีนทั้งในระดับ ม.ปลาย, ปริญญาตรี, โท, เอก หากชื่นชอบภาษาจีนหรือประเทศจีนเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว เหตุผลหลัก ๆ ที่น่าไปเรียนมาก ๆ คือเรื่องภาษา เพราะทุกวันนี้ภาษาจีนกลายเป็นภาษาสำคัญรองจากภาษาอังกฤษไปแล้ว การมีความรู้ทางภาษาจีนจะช่วยให้มีโอกาสได้งานดี ๆ เพิ่มขึ้นแน่นอน ต่อมาคือเรื่องของประสบการณ์ชีวิต การได้ไปอาศัยอยู่กับคนจีนจะช่วยเพิ่มความกล้า เรียนรู้แนวคิดการใช้ชีวิตแบบคนจีนที่แข็งแกร่ง ไม่ย่อท้อต่อความยากลำบาก การเดินทางก็สะดวก แค่ไม่กี่ชั่วโมงจากประเทศไทย และอีกเรื่องคือจะได้มีโอกาสสัมผัสกับสถานที่สำคัญระดับโลก และสถานที่เที่ยวอื่น ๆ อีกมากมาย

 

ค่าใช้จ่ายเบื้องต้นในการเรียนต่อจีน

สำหรับคนที่สนใจไปเรียนต่อจีน หรือพ่อแม่อยากส่งบุตรหลานของตนเองไปเรียนต่อที่นี่ ลองมาดูเรื่องค่าใช้จ่ายเบื้องต้นกันสักนิด เพื่อจะได้คำนวณได้อย่างเหมาะสมว่าใช้เงินเท่าไหร่

การศึกษาระดับ ม.ปลาย

ค่าใช้จ่ายแรกเข้า (บางโรงเรียน) 500 – 1,000 หยวน

ค่าเทอม 10,000 – 20,000 หยวน (ขึ้นอยู่กับโรงเรียน)

การศึกษาระดับปริญญาตรี

สำหรับคนที่ไปเรียนต่อจีนในระดับปริญญาตรีจะขึ้นอยู่กับการเลือกมหาวิทยาลัยและสาขาที่เรียนเป็นหลัก จึงทำให้ค่าใช้จ่ายแตกต่างกันออกไป

มหาวิทยาลัยของรัฐ มีค่าใช้จ่ายต่อปีราว 22,000 – 66,000 หยวน สำหรับหลักสูตรภาษาจีน และ ค่าใช้จ่ายต่อปีราว 15,000 – 35,000 หยวน แต่ในกรณีเลือกเรียนหลักสูตรการแพทย์ บริหารธุรกิจ หรือวิศวกรรมศาสตร์ ค่าใช้จ่ายต่อปีจะประมาณ 170,000 – 350,000 หยวน เลยทีเดียว

มหาวิทยาลัยเอกชน ซึ่งอาจเป็นได้ทั้งของจีนเอง หรือจากต่างประเทศเข้ามาเปิดสอนจะมีค่าใช้จ่ายต่อปีตั้งแต่ 55,000 – 110,000 หยวน ขึ้นอยู่กับสาขาและมหาวิทยาลัยที่เลือกเรียน

การศึกษาระดับปริญญาโทและเอก

ส่วนคนไหนคิดไปเรียนต่อในระดับปริญญาโทและเอก จะมีค่าใช้จ่ายพอ ๆ กัน ตั้งแต่ 12,000 – 50,000 หยวน ขึ้นอยู่กับมหาวิทยาลัยและสาขาที่เลือกเยน นอกจากค่าใช้จ่ายเรื่องค่าเทอม ลองมารู้จักกับค่าครองชีพในการใช้ชีวิตอยู่ที่ประเทศจีนกันสักนิดว่าต้องมีงบเท่าไหร่จึงจะเพียงพอ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวิถีชีวิตและเมืองที่อยู่อาศัยด้วย

ค่าอุปกรณ์การเรียนต่าง ๆ ประมาณ 300 – 500 หยวน / เทอม

ค่าที่พักประมาณ 600 – 1,500 หยวน / เดือน

ค่าอาหารประมาณ 300 – 1,800 หยวน / เดือน

ค่าเดินทางและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ขึ้นอยู่กับการใช้ชีวิตของแต่ละคน

 

แนะนำเรียนต่อจีน ในมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก

 • Tsinghua University / 清华大学
 • Peking University / 北京大学
 • Shanghai Jiao Tong University / 上海交通大学
 • Zhejiang University (National Che Kiang University) / 浙江大学
 • Fudan University (Shanghai Medical University) / 复旦大学
 • University of Science & Technology of China / 中国科学技术大学
 • Wuhan University / 武汉大学
 • Nanjing University / 南京大学
 • Harbin Institute of Technology / 哈尔滨工业大学
 • Xi’An Jiaotong University / 西安交通大学
 • Huazhong University of Science & Technology / 华中科技大学
 • Shandong University / 山东大学
 • Sun Yat Sen University (Zhongshan University) / 中山大学
 • Tianjin University / 天津大学
 • Xiamen University / 厦门大学
 • Southeast University / 东南大学
 • Sichuan University / 四川大学
 • Tongji University / 同济大学
 • Central South University (Zhongnan University) / 中南大学
 • Beihang University (Beijing University of Aeronautics and Astronautics) / 北京航空航天大学
 • South China University of Technology / 华南理工大学
 • Beijing Normal University / 北京师范大学
 • Nankai University / 南开大学
 • Jilin University / 吉林大学
 • Dalian University of Technology / 大连理工大学
 • Soochow University / 苏州大学
 • Beijing Institute of Technology / 北京理工大学
 • Chongqing University / 重庆大学
 • Lanzhou University / 兰州大学
 • Northwestern Polytechnical University / 西北工业大学
 • University of Chinese Academy of Sciences / 中国科学院大学
 • China Agricultural University / 中国农业大学
 • China University of Geosciences / 中国地质大学
 • University of Science & Technology Beijing / 北京科技大学
 • Xidian University / 西安电子科技大学
 • Shanghai University / 上海大学
 • Shenzhen University / 深圳大学
 • Renmin University of China / 中国人民大学
 • Nanjing University of Aeronautics & Astronautics / 南京航空航天大学
 • Northeastern University China / 东北大学
 • Nanjing University of Science & Technology / 南京理工大学
 • Jinan University / 暨南大学
 • Wuhan University of Technology / 武汉理工大学
 • China University of Mining & Technology / 中国矿业大学
 • Beijing University of Chemical Technology / 北京化工大学
 • Hefei University of Technology / 合肥工业大学
 • Beijing (Northern) Jiaotong University / 北京交通大学
 • Beijing University of Posts and Telecommunications / 北京邮电大学
 • Southwest Jiaotong University / 西南交通大学
 • Jiangsu University / 江苏大学
 • Peking University Health Science Center (Beijing Medical University) / 北京大学医学部
 • Huazhong (Central China) Agriculture University / 华中农业大学
 • Fuzhou University / 福州大学
 • South China Normal University / 华南师范大学
 • Hohai University / 河海大学
 • Zhejiang University of Technology / 浙江工业大学
 • Southwest University / 西南大学
 • Ocean University of China / 中国海洋大学
 • Nanjing Normal University / 南京师范大学
 • China University of Petroleum / 中国石油大学
 • Central China Normal University / 华中师范大学
 • Donghua University / 东华大学
 • Nanchang University / 南昌大学
 • East China Normal University / 华东师范大学
 • National University of Defense Technology (National Defense University) / 国防科学技术大学 (国防科技大学)
 • North China Electric Power University / 华北电力大学
 • Jiangnan University (Southern Yangtze University) / 江南大学
 • Shaanxi Normal University / 陕西师范大学
 • Nanjing University of Information Science & Technology (ex-Institute of Meteorology) / 南京信息工程大学
 • Harbin Engineering University / 哈尔滨工程大学
 • Nanjing Medical University / 南京医科大学
 • Northwest University / 西北大学
 • Northeast Normal University / 东北师范大学
 • Guangdong University of Technology / 廣東工業大學
 • Nanjing University of Posts & Telecommunications / 南京邮电大学
 • China University of Petroleum Beijing / 中国石油大学(北京)
 • Qingdao University / 青岛大学
 • Taiyuan University of Technology / 太原理工大学
 • Yangzhou University / 扬州大学
 • East China University of Science & Technology / 华东理工大学
 • Beijing Forestry University / 北京林业大学
 • Nanjing Tech University / 南京工业大学
 • Hangzhou Dianzi University / 杭州电子科技大学
 • Anhui University / 安徽大学
 • China Pharmaceutical University / 中国药科大学
 • Henan University / 河南大学
 • Guangxi University / 广西大学
 • Shanxi University / 山西大学
 • Ningbo University / 宁波大学
 • Hunan Normal University / 湖南师范大学
 • Yanshan University / 燕山大学
 • University of Jinan / 济南大学
 • University of Shanghai for Science & Technology / 上海理工大学
 • Zhengzhou University / 郑州大学
 • Yunnan University / 云南大学
 • Guangzhou University / 广州大学
 • Zhejiang Normal University / 浙江师范大学
 • Chang’an University / 长安大学
 • Xiangtan University / 湘潭大学
 • Huaqiao University / 华侨大学

หากต้องการเข้าเรียนกับมหาวิทยาลัยใดแนะนำให้ศึกษาข้อมูลต่าง ๆ อย่างครบถ้วนเพื่อประกอบการตัดสินใจ

เรียนต่อจีน
เรียนต่อจีน

ทุนเรียนต่อจีน

สำหรับผู้ที่สนใจเรียนหรือพ่อแม่ต้องการส่งบุตรหลานไปเรียนต่อจีน แต่ไม่อยากใช้เงินของตนเองหรือเงินครอบครัวมากเกินไปนัก ก็สามารถเลือกมองหาทุนเรียนต่อจีนได้จากหลาย ๆ แห่ง เช่น

NANJING UNIVERSITY OF FINANCE AND ECONOMICS (NUFE) ทุนเรียนต่อกับทางมหาวิทยาลัยเฉพาะผู้ที่เลือกเรียนหลักสูตรภาษาจีน มีทั้งทุนการศึกษาและค่าที่พัก

CHINA PHARMACEUTICAL UNIVERSITY (CPU) ทุนเรียนต่อกับทางมหาวิทยาลัยเลือกได้ทั้งเรียนหลักสูตาภาษาจีนและภาษาอังกฤษ (ต้องมีคะแนน IELTS 6.0 ขึ้นไป)

BEIJING JIAOTONG UNIVERSITY ทุนเรียนต่อกับทางมหาวิทยาลัยหลักสูตรภาษาจีน มีให้ทั้งค่าเล่าเรียน ค่าที่พัก ค่าใช้จ่ายส่วนตัว

BEIJING INFORMATION SCIENCE AND TECHNOLOGY UNIVERSITY ทุนเรียนต่อกับทางมหาวิทยาลัยหลักสูตรภาษาจีน มีให้ทั้งค่าเล่าเรียน ค่าที่พัก ค่าใช้จ่ายส่วนตัว

ANHUI AGRICULTURAL UNIVERSITY ทุนเรียนต่อกับทางมหาวิทยาลัยหลักสูตรภาษาจีน ด้วยโปรแกรม 4+1 คือ เรียนภาษาจีน 1 ปี และเรียนปริญญาตรี 4 ปี