fbpx

ระดับคะแนน TOEFL ITP พร้อมอธิบาย คะแนนแต่ละระดับ

ระดับคะแนน TOEFL ITP
Reading Time: < 1 minute

ระดับคะแนน TOEFL ITP สอบได้เกณฑ์เท่านี้เพียงพอหรือยัง

การเข้าใจถึงระดับคะแนน TOEFL ITP จะช่วยให้ทุกคนเกิดความมั่นใจและสามารถวางเป้าหมายการสอบของตนเองให้ชัดเจนขึ้น ด้วยพื้นฐานของคะแนนเองมักเป็นตัวบอกถึงทักษะ ความรู้ของผู้สอบที่มีอยู่แล้ว อย่างไรก็ตามแม้ไม่ใช่การการันตีได้ทั้งหมดแต่ภาพรวมก็พอวิเคราะห์เพื่อรับเข้าเรียน เข้าทำงานได้ในระดับหนึ่งเลยทีเดียว ลองมาดูว่าการคะแนนของตนเองที่สอบเพียงพอกับการใช้งานมากน้อยแค่ไหน

 

เกณฑ์การให้คะแนน TOEFL ITP เป็นอย่างไรบ้าง

สำหรับการสอบ TOEFL ITP หมายถึง การสอบวัดทักษะความรู้ด้านภาษาอังกฤษตามแนวทางของอเมริกา มีเป้าหมายสำคัญเพื่อนำไปใช้สมัครเรียนกับการทำงานในบริษัทจำนวนมาก รูปแบบการสอบจะเป็นการระบายข้อสอบที่ถูกต้องลงบนกระดาษคำตอบ แบ่งออกเป็น 3 พาร์ท โดยแต่ละพาร์ทจะมีคะแนน ดังนี้

  • พาร์ทเกี่ยวกับทักษะด้านการฟัง (Listening comprehension) คะแนนที่ให้จะอยู่ระหว่าง 31-68 คะแนน
  • พาร์ทเกี่ยวกับทักษะไวยกรณ์ทางภาษา (Structure and Written Expression) คะแนนที่ให้จะอยู่ระหว่าง 31-68 คะแนน
  • พาร์ทเกี่ยวกับทักษะด้านการอ่าน (Reading Comprehension) คะแนนที่ให้อยู่ระหว่าง 31-67 คะแนน

ทั้งนี้หลายคนอาจสงสัยว่าทำไมระดับคะแนน TOEFL ITP จึงดูน้อยเมื่อเทียบกับคะแนนจริงที่ประกาศ เหตุเพราะวิธีคำนวณจะใช้หลักของการนำเอาคะแนนทั้ง 3 พาร์ทมาบวกกับ x 10 แล้วหารด้วย 3 อีกครั้ง ทำให้เกิดคะแนนเต็ม 677 คะแนน นั่นเอง

 

ระดับคะแนน TOEFL ITP เท่านี้เพียงพอหรือยัง

เมื่อเข้าใจเกณฑ์การให้คะแนนกันไปแล้ว คราวนี้มาดูกันต่อว่าระดับคะแนน TOEFL ITP ที่คุณได้หลังการสอบพอกับการนำไปใช้งานหรือไม่ หรือใครที่กำลังจะสอบลองดูว่าควรอยู่เกณฑ์ประมาณเท่าไหร่จึงตอบโจทย์มากที่สุด

  • ระดับคะแนน 310 – 473 ต้องยอมรับว่าเป็นเกณฑ์ของคะแนนที่ต่ำมาก และส่วนใหญ่บรรดาสถาบันการเรียน องค์กรการทำงานต่าง ๆ จะยังไม่ค่อยพึงพอใจมากนัก ด้วยเหตุนี้ใครที่สอบได้คะแนนระดับดังกล่าวมักต้องสอบใหม่เพื่อให้คะแนนดีขึ้นกว่าเดิม
  • ระดับคะแนน 477-547 จัดว่าอยู่ในเกณฑ์ปานกลางค่อนไปทางดี บรรดาสถาบันและบริษัทจำนวนมากมองเห็นถึงทักษะที่อยู่ในระดับการนำภาษาไปใช้งานได้จริง บางคนอาจมีปัญหาเรื่องการสื่อสารอยู่บ้าง แต่ภาพรวมก็ถือว่าใช้งานได้ไม่ต้องห่วง ใครมีระดับคะแนน TOEFL ITP เท่านี้ก็ถือว่าน่าพอใจ และยังเป็นเกณฑ์มาตรฐานที่คนไทยสอบได้เยอะที่สุดด้วย
  • ระดับคะแนน 560-677 ถูกจัดอยู่ในกลุ่มดีถึงดีมาก มีความรู้ ทักษะทางภาษาอังกฤษเยี่ยม นำเอาภาษาไปใช้สื่อสารเพื่อการสื่อสารได้อย่างคล่องตัว ไม่ต้องมีความกังวลใจใด ๆ ทั้งสิ้น บรรดาสถาบันและบริษัทจำนวนมากต่างยินดีรับเข้าทำงานโดยเงื่อนไขมีจุกจิกอะไรเลยด้วยซ้ำ อย่างไรก็ตามหากถามว่าคนสอบได้คะแนนดังกล่าวมีมากน้อยเพียงใดก็ต้องยอมรับว่ายังน้อยมาก ๆ ในเมืองไทยของเรา

นี่คือเกณฑ์ระดับคะแนน TOEFL ITP ที่ลองนำไปพิจารณาว่าตนเองควรสอบให้อยู่เท่าใดจึงเหมาะสมมากที่สุด หรือผลคะแนนที่ออกมานี้ใช้ทำสิ่งใดได้บ้าง เชื่อว่าจะเป็นแนวทางอันดีสำหรับวางแผนชีวิต และนำคะแนนที่ได้ไปใช้ให้เกิดผลลัพธ์ดีที่สุดนั่นเอง

Related Posts