fbpx

ค่าสอบ TOEFL ITP กี่บาท แล้ว ใครบ้างที่ควรสอบ

ค่าสอบ TOEFL ITP กี่บาท
Reading Time: < 1 minute

ค่าสอบ TOEFL ITP กี่บาท สอบอะไรบ้าง ใช้ประโยชน์ด้านไหน

การสอบ TOEFL คือ การสอบเพื่อวัดทักษะด้านภาษาอังกฤษจากทางฝั่งอเมริกาเพื่อประเมินความรู้ของตนเองและนำไปใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสม ซึ่งปกติแล้วจะแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบในปัจจุบัน คือ การสอบ TOEFL iBT และการสอบ TOEFL ITP สำหรับใครที่สงสัยว่า ค่าสอบ TOEFL ITP กี่บาท สอบอะไรบ้าง หรือมีเนื้อหาใดน่าสนใจ วัตถุประสงค์ของการสอบเป็นอย่างไร จะขอนำเอาข้อมูลทุกด้านมานำเสนออย่างละเอียดเพื่อให้เข้าใจตรงกัน และตัดสินใจสอบง่ายขึ้นกว่าเดิม

 

ความแตกต่างระหว่างการสอบ TOEFL iBT กับ TOEFL ITP

ก่อนจะไปรู้ว่าค่าสอบ TOEFL ITP กี่บาท ขออธิบายถึงความแตกต่างระหว่างการสอบทั้ง 2 ประเภทนี้ให้เข้าใจกันสักเล็กน้อย การสอบ TOEFL iBT คือ การสอบด้วยคอมพิวเตอร์ที่ทางศูนย์สอบเป็นผู้จัดเอาไว้ให้ แบ่งออกเป็น 4 พาร์ท คะแนนรวม 120 คะแนน ส่วนการสอบ TOEFL ITP จะเป็นการสอบด้วยกระดาษคำตอบ ผู้สอบต้องทำการฝนดินสอ 2B ลงไป โดยคำถามเป็นแบบปรนัยทั้งหมด แบ่งออกเป็น 3 พาร์ท คะแนนสอบรวม 677 คะแนน

 

ค่าสอบ TOEFL ITP กี่บาท เพื่อการวางแผนที่ถูกต้อง

สำหรับใครที่สงสัยว่า ค่าสอบ TOEFL ITP กี่บาท ตามมาตรฐานแล้วการสอบโทเฟล ไอทีพี จะมีค่าใช้จ่ายอยู่ราว ๆ ครั้งละ 1,800 บาท แต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับศูนย์สอบแต่ละแห่งด้วยว่ามีค่าบริการอื่น ๆ เพิ่มเติมหรือไม่ ซึ่งเมื่อเทียบกับการสอบ TOEFL iBT ที่ค่าสอบต่อครั้งคือ 215 USD หรือราว ๆ 6,700 บาทเศษ (ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา) ถือว่าราคาต่างกันพอควร และช่วยประหยัดเงินได้อีกเยอะมาก

 

การสอบ TOEFL ITP สอบอะไรบ้าง

ปกติแล้วการสอบ TOEFL ITP จะแบ่งออกเป็น 3 พาร์ท ตามที่ได้กล่าวเอาไว้เบื้องต้น ซึ่งแต่ละพาร์ทจะมีรูปแบบ เนื้อหาในการสอบ ดังนี้

  • Listening comprehension เนื้อหาการสอบจะเกี่ยวข้องกับทักษะการฟังภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ จำนวนข้อสอบ 50 ข้อ ให้เวลา 35 นาที คะแนนตั้งแต่ 31-68 คะแนน
  • Structure and Written Expression – เนื้อหาการสอบจะเกี่ยวข้องกับทักษะเกี่ยวกับความเข้าใจทางไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ (Grammar) จำนวนข้อสอบ 40 ข้อ ให้เวลา 25 นาที คะแนนตั้งแต่ 31-68 คะแนน
  • Reading Comprehension – เนื้อหาการสอบจะเกี่ยวข้องกับทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ จำนวนข้อสอบ 50 ข้อ ให้เวลา 55 นาทีคะแนนตั้งแต่ 31-67 คะแนน

เมื่อนำคะแนนทั้ง 3 พาร์ท มารวมกัน จะ x 10 แล้วหาร 3 ก็จะออกมาเป็นคะแนนรวมที่ตนเองได้ซึ่งอยู่ระหว่าง 310 – 677 คะแนน

 

การสอบ TOEFL ITP ใช้ประโยชน์อะไรได้บ้าง

เมื่อได้คะแนนสอบออกมาแล้ว ผลคะแนน TOEFL ITP ส่วนใหญ่จะถูกนำไปใช้ในเรื่องการยื่นสมัครเรียนต่อกับสถาบันระดับอุดมศึกษาของแถบทวีปอเมริกาเหนือ เช่น สหรัฐฯ, แคนาดา แต่ปัจจุบันหลายประเภททั่วโลกแม้ในยุโรปก็ให้การยอมรับมากขึ้น ขณะที่ในเมืองไทยของเราเองหากศึกษาต่อระดับปริญญาโท หลายสถาบันก็ต้องมีการนำเอาคะแนนโทเฟลนี้ไปแสดงให้ผู้รับสมัครประเมินด้วยเช่นกัน

อีกทั้งในการทำงานต่างประเทศ เช่น ในสหรัฐฯ, แคนาดา หรือบริษัทใหญ่ ๆ ในเมืองไทยจำนวนมากที่ต้องเกี่ยวข้องกับทางด้านภาษา คะแนนโทเฟล ไอทีพีนี้ก็มีส่วนที่จะทำให้คุณผ่านการสมัครและได้เข้าทำงานตามที่ตนเองคาดหวังเอาไว้เช่นกัน โดยอายุของคะแนนใช้งานได้ทั้งสิ้น 2 ปี หลังประกาศผลสอบ

Related Posts