ตารางสอบ CU-TEP

ตารางสอบ CU-TEP

ตารางสอบ CU-TEP

ตารางสอบ CU-TEP

ตารางสอบ CU-TEP Part Writing , Reading , listening
Test Schedule Test Dates CU-TEP CU TEP
Speaking
Registration/Payment Periods
1/2020 5 ม.ค. 63 8:30 – 11:30 13:00 – 15:30 2 – 12 ธ.ค. 62
2/2020  19 ม.ค. 63 8:30 – 11:30 16 – 26 ธ.ค. 62
3/2020 2 ก.พ. 63 8:30 – 11:30 13:00 – 15:30 2 – 13 ม.ค. 63
4/2020 15 ก.พ. 63 20 – 30 ม.ค. 63
16 ก.พ. 63 8:30 – 11:30
5/2020 22 มี.ค. 63 8:30 – 11:30 13:00 – 15:30 ยกเลิกการสอบ
6/2020 12 ก.ค. 63 8:30 – 11:30 25 – 29 มิ.ย. 63
7/2020 25 ก.ค. 63 6 – 13 ก.ค. 63
26 ก.ค. 63 8:30 – 11:30
8/2020 9 ส.ค. 63 8:30 – 11:30 13:00 – 15:30 20 – 27 ก.ค. 63
9/2020 23 ส.ค. 63 8:30 – 11:30 3 – 10 ส.ค. 63
10/2020 6 ก.ย. 63 8:30 – 11:30 13:00 – 15:30 17 – 24 ส.ค. 63
11/2020 20 ก.ย. 63 8:30 – 11:30 31 ส.ค. – 7 ก.ย. 63
12/2020 4 ต.ค. 63 8:30 – 11:30 13:00 – 15:30 14 – 21 ก.ย. 63
13/2020 18 ต.ค. 63 8:30 – 11:30 28 ก.ย. – 5 ต.ค. 63
14/2020 1 พ.ย. 63 8:30 – 11:30 13:00 – 15:30 12 – 19 ต.ค. 63
15/2020 15 พ.ย. 63 8:30 – 11:30 26 ต.ค. – 2 พ.ย. 63
16/2020 12 ธ.ค. 63 23 – 30 พ.ย. 63
13 ธ.ค. 63 8:30 – 11:30 13:00 – 15:30 7 – 14 ธ.ค. 63
17/2020 27 ธ.ค. 63 8:30 – 11:30