ตารางสอบ CU-TEP

ตารางสอบ CU-TEP 2024

Test Datesเวลาช่วงเวลารับสมัคร
13 ม.ค. 25678:30 – 11:3029 ธ.ค. 2566 – 7 ม.ค. 2567
17 ก.พ. 25678:30 – 11:302-11 ก.พ. 2567
9 มี.ค. 25678:30 – 11:3023 ก.พ. – 3 มี.ค. 2567
6 เม.ย. 25678:30 – 11:3022 – 31 มี.ค. 2567
11 พ.ค. 25678:30 – 11:3026 เม.ย. – 5 พ.ค. 2567
8 มิ.ย. 25678:30 – 11:3024 พ.ค. – 2 มิ.ย. 2567
13 ก.ค. 25678:30 – 11:3028 มิ.ย. – 7 ก.ค. 2567
17 ส.ค. 25678:30 – 11:302-11 ส.ค. 2567
14 ก.ย. 25678:30 – 11:3030 ส.ค. – 8 ก.ย. 2567
28 ก.ย. 25678:30 – 11:3013-22 ก.ย. 2567
12 ต.ค. 25678:30 – 11:3027 ก.ย. – 6 ต.ค. 2567
26 ต.ค. 25678:30 – 11:3011-20 ต.ค. 2567
9 พ.ย. 25678:30 – 11:3025 ต.ค. – 3 พ.ย. 2567
14 ธ.ค. 25678:30 – 11:3029 พ.ย. – 8 ธ.ค. 2567
รายละเอียดเพิ่มเติม
Scroll to Top