fbpx

CU-TEP

ข้อสอบ CU-TEP ใช้วัดระดับความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ สำหรับศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี โท และเอก และยังสามารถใช้การสมัครงานทางภาครัฐและเอกชน ค่าสมัครสอบ 900 บาท

Dig deeper into :
CU-TEP
สมัครสอบ CU-TEP

สมัครสอบ CU-TEP รวมทุกเรื่องต้องรู้สำหรับคนเรียนต่อจุฬา

Reading Time: 2 minutes สมัครสอบ CU-TEP รวมทุกเรื่องต้องรู้สำหรับคนเรียนต่อจุฬา การสมัครสอบ CU-TEP จะมีทั้ง CU-TEP PBT (สอบแบบกระดาษ) และ CU-TEP CBT (สอบแบบคอมพิวเตอร์) สำหรับคนที่สนใจเข้าเรียนต่อกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ต้องผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษนี้เพื่อประเมินทักษะ.. วิธีสมัครสอบ CU-TEP 1. เข้าไปยังหน้าเว็บไซต์ http://atc.chula.ac.th/Main/tep_th/  ทำการสมัครสมาชิกโดยกรอกข้อมูลของตนเองให้เรียบร้อย 2. เลือกเมนูสมัครสอบ CU-TEP PBT หรือ CU-TEP CBT ได้เลย 3. เลือกรอบการสอบ วันที่ต้องการสอบ 4. พิมพ์ใบชำระเงินและชำระภายในเว

CU-TEP

สอบ CU-TEP คืออะไร ค่าสอบ สอบที่ไหน ตารางสอบ CHULATUTOR

Reading Time: 2 minutes สอบ CU-TEP คืออะไร สอบ CU-TEP คือ ข้อสอบวัดระดับภาษาอังกฤษที่ออกโดย สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้านภาษาอังกฤษ ทั้งนี้ผลคะแนนของ CU-TEP โดยส่วนใหญ่จะใช้ยื่นศึกษาต่อในแทบทุกคณะอินเตอร์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทั้ง พาณิชยศาสตร์และการบัญชี อักษรศาตร์ และจิตวิทยา เป็นต้น นอกจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ยังมีมหาวิทยาลัยอื่นๆ ที่รับรองผลคะแนนสอบ CU-TEP ในการยื่นสมัครศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี เช่น คณะ แพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น ,คณะวิศวกรรมศาสตร์ อินเตอร์ของ ม.ธรรมศาสตร์ และสถา

cu-tep คืออะไร

CU-TEP ข้อสอบภาษาอังกฤษ ของ จุฬาฯ คืออะไร ออกออกอะไรบ้าง

Reading Time: 3 minutes CU-TEP ข้อสอบภาษาอังกฤษ ของ จุฬาฯ คืออะไร ออกออกอะไรบ้าง CU-TEP คืออะไร CU-TEP คือ ข้อสอบวัดระดับภาษาอังกฤษที่ออกโดย สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้านภาษาอังกฤษ ผลคะแนนสอบ จะมีอายุ 2 ปี Menu CU-TEP สอบอะไรบ้าง การสอบ CU-TEP แบ่งการสอบเป็น 3 ทักษะ คือ การฟัง (Listening), การอ่าน (Reading), การเขียน (Writing – Error Identification) จำนวน 120 ข้อ คะแนนเต็มรวม 120 คะแนน (เฉลี่ยข้อละ 1 คะแนน) เวลาในการทำข้อสอบ คือ 2 ชั่วโมง 10 นาที CU-TEP คะแนนเต็ม CU-TEP คะแน

CU-TEP Speaking

CU-TEP Speaking

Reading Time: 2 minutes CU-TEP speaking ข้อสอบ CU-TEP ในส่วนของ การพูด (Speaking) จะมีข้อสอบรวมทั้งหมด 3 ข้อ และจะมีเวลาทำข้อสอบทั้งหมด โดยประมาณ 10-15 นาที โดยที่ผู้สอบทุกคนจะได้รับหูฟังพร้อมกับไมค์ไว้ใช้สำหรับพูดขณะสอบ นอกจากนี้ผู้สอบจะถูกกำหนดเวลาในการพูดในแต่ละข้อ ซึ่งข้อสอบนั้น จะแบ่งออกเป็น 3 ส่วนคือ ข้อสอบ CU-TEP speaking ส่วนที่ 1 ข้อสอบเกี่ยวกับรูปภาพ โดยจะมีภาพปรากฏที่จอ Projector ทั้งหมด 6 รูปด้วยกัน โดยจะให้ผู้ที่เข้าสอบทุกคนแต่งเป็นเรื่องราวโดยเชื่อมโยงเรื่องราวทั้งหมดเข้าด้วยกัน จะมีลักษณะคล้ายกันการแต่งน

CU-TEP Listening

CU-TEP Listening

Reading Time: 2 minutes ข้อสอบ CU-TEP Listening คืออะไร ออกอะไรบ้าง เทคนิคทำข้อสอบ ข้อสอบ CU-TEP Listening คืออะไร ข้อสอบ CU-TEP part listening เป็นการทดสอบทักษะการฟัง ซึ่งจะเป็น Part แรกที่ผู้เข้าสอบ CU-TEP ต้องสอบ ข้อสอบ CU-TEP นั้นจะมีทั้งหมด 30 ข้อ ซึ่งการทดสอบของ CU-TEP นั้นจะไม่มีคำถามให้ผู้เข้าสอบดู ผู้เข้าสอบต้องฟังคำถามเอง และจะเป็นการฟังจากลำโพงพร้อมกันทั้งห้องห้อง สอบ CU-TEP สำเนียง CU-TEP Listening จะมีทั้งสำเนียง อังกฤษและอเมริกัน แต่ส่วนใหญ่จะเป็นสำเนียงอเมริกันมากกว่า ซึ่งฟังไม่ยาก โดยเสียงพูดของผู้หญิงจ

CU-TEP Reading

CU-TEP Reading

Reading Time: 2 minutes CU-TEP Reading คืออะไร CU TEP ประกาศผลเมื่อไร สอบที่ไหน CU-TEP Reading คืออะไร ข้อสอบ CU-TEP ในส่วนของ การอ่าน ( Reading ) จะมีข้อสอบรวมทั้งหมด 60 ข้อ และจะมีเวลาทำข้อสอบทั้งหมด 70 นาทีโดยที่ผู้สอบสามารถจะบริหารเวลาเองได้ว่าจะทำอะไรก่อนหลัง ข้อสอบออกเป็น 2 ส่วนคือ Close test และ Reading Comprehension CU-TEP Reading : Close test ข้อสอบ Close test หรือ Fill in the blank ซึ่งจะมีทั้งหมด 15 ข้อด้วยกัน โดยจะมีทั้งการวัดความสามารถทางด้าน Vocabulary และ Grammar พร้อมกัน โดยข้อสอบจะให้มาเป็นหนึ่งเนื้อเร

CU-TEP Writing

CU-TEP Writing

Reading Time: 3 minutes CU-TEP Writing ข้อสอบออกอะไร CU-TEP คืออะไร สมัครสอบ CU-TEP คืออะไร CU-TEP คือ ข้อสอบทดสอบภาษาอังกฤษสำหรับศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีหลักสูตรนานานาชาติ หลักสูตรปริญญาโท-เอก ใน คณะ/สาขา ที่ทาง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้กำหนดเขัาเรียน โดยข้อสอบ CU-TEP จะมี 3 ส่วนด้วยกันคือ CU-TEP writing , CU-TEP reading , CU-TEP listening ลักษณะข้อสอบ CU-TEP writing ออกประมาณแนวไหน ? ข้อสอบ CU-TEP writing จะมีทั้งหมด 30 ข้อ ใช้เวลาทั้งหมด 30 นาที ตกข้อละประมาณ 1 นาที ข้อสอบเกือบ 90% จะวัดการใช้ Grammar ในภาษาอังกฤษ ส่

ตารางเปรียบเทียบคะแนน CU-TEP

ตารางเปรียบเทียบคะแนน CU-TEP

Reading Time: < 1 minute เปรียบเทียบคะแนน CU-TEP หากเปรียบเทียบข้อสอบวัดความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ CU-TEP กับข้อสอบภาษาอังกฤษ อื่นๆ เช่น TOEFL ,  IELTS , TOEIC จะพบว่ามีความแตกต่างกันอยู่พอสมควร เช่น   ข้อสอบ CU-TEP กับ TOEFL ข้อสอบสอบ TOEFL จะยากกว่า CU-TEP มาก เพราะว่าจะเป็นการทำข้อสอบที่ได้แยกทักษะออกเป็นถึง 4 ส่วน เมื่อเทียบกับ CU-TEP ที่มีเพียง 3 ส่วนเท่านั้น หากลองวิเคราะห์เป็นส่วน ๆ แล้ว จะพบว่า ใน Speaking นั้นจะมีใน TOEFL แต่ไม่มีใน CU-TEP สำหรับในส่วนของ Writing นั้น ของ cutep จะเป็นลักษณะของกากบาทจับจุดผิด

ตารางสอบ CU-TEP

ตารางสอบ CU-TEP

Reading Time: < 1 minute ตารางสอบ CU-TEP 2024 Test Dates เวลา ช่วงเวลารับสมัคร 13 ม.ค. 2567 8:30 – 11:30 29 ธ.ค. 2566 – 7 ม.ค. 2567 17 ก.พ. 2567 8:30 – 11:30 2-11 ก.พ. 2567 9 มี.ค. 2567 8:30 – 11:30 23 ก.พ. – 3 มี.ค. 2567 6 เม.ย. 2567 8:30 – 11:30 22 – 31 มี.ค. 2567 11 พ.ค. 2567 8:30 – 11:30 26 เม.ย. – 5 พ.ค. 2567 8 มิ.ย. 2567 8:30 – 11:30 24 พ.ค. – 2 มิ.ย. 2567 13 ก.ค. 2567 8:30 – 11:30 28 มิ.ย. – 7 ก.ค. 2567 17 ส.ค. 2567 8:30 – 11:30 2

เรียน ติว CU-TEP ตัวต่อตัว

เรียน ติว CU-TEP ตัวต่อตัว

Reading Time: < 1 minute เรียน CU-TEP ตัวต่อตัว https://www.youtube.com/watch?v=NxaEO1CGhqg ปลดล็อค-ปิดจ๊อบ CU-TEP ที่ว่ายาก ด้วย “CU-TEP Private Course” เลิกกลุ้ม-หยุดเครียด เพราะเขียนไม่ลื่น-ไม่พริ้ว ฟังไม่ทัน-ไม่ชัด อ่านไม่รู้ คำศัพท์ cu-tep จับความไม่ได้ เลิกหนักใจเพราะแกรมม่าไม่แม่น และ เลิกวุ่นวายผู้คนรอบตัว ด้วยโปรแกรมเรียนสบาย ยืดหยุ่นวันหรือเวลาเรียน และเลือกบทเรียนได้ตามใจ พร้อมต่อบทเรียนที่สอบผ่านแล้วทันที ง่ายดังใจคิด ฟิตทะลุ 550+/80+ ด้วยเทคนิคการสอนแบบตัวต่อตัวที่เวิร์คและตอบทุกความต้องการ “CU-TEP Private

สมัครสอบ CU-TEP

สมัครสอบ CU-TEP รวมทุกเรื่องต้องรู้สำหรับคนเรียนต่อจุฬา

Reading Time: 2 minutes สมัครสอบ CU-TEP รวมทุกเรื่องต้องรู้สำหรับคนเรียนต่อจุฬา การสมัครสอบ CU-TEP จะมีทั้ง CU-TEP PBT (สอบแบบกระดาษ) และ CU-TEP CBT (สอบแบบคอมพิวเตอร์) สำหรับคนที่สนใจเข้าเรียนต่อกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ต้องผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษนี้เพื่อประเมินทักษะ.. วิธีสมัครสอบ CU-TEP 1. เข้าไปยังหน้าเว็บไซต์ http://atc.chula.ac.th/Main/tep_th/  ทำการสมัครสมาชิกโดยกรอกข้อมูลของตนเองให้เรียบร้อย 2. เลือกเมนูสมัครสอบ CU-TEP PBT หรือ CU-TEP CBT ได้เลย 3. เลือกรอบการสอบ วันที่ต้องการสอบ 4. พิมพ์ใบชำระเงินและชำระภายในเว

CU-TEP

สอบ CU-TEP คืออะไร ค่าสอบ สอบที่ไหน ตารางสอบ CHULATUTOR

Reading Time: 2 minutes สอบ CU-TEP คืออะไร สอบ CU-TEP คือ ข้อสอบวัดระดับภาษาอังกฤษที่ออกโดย สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้านภาษาอังกฤษ ทั้งนี้ผลคะแนนของ CU-TEP โดยส่วนใหญ่จะใช้ยื่นศึกษาต่อในแทบทุกคณะอินเตอร์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทั้ง พาณิชยศาสตร์และการบัญชี อักษรศาตร์ และจิตวิทยา เป็นต้น นอกจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ยังมีมหาวิทยาลัยอื่นๆ ที่รับรองผลคะแนนสอบ CU-TEP ในการยื่นสมัครศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี เช่น คณะ แพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น ,คณะวิศวกรรมศาสตร์ อินเตอร์ของ ม.ธรรมศาสตร์ และสถา

cu-tep คืออะไร

CU-TEP ข้อสอบภาษาอังกฤษ ของ จุฬาฯ คืออะไร ออกออกอะไรบ้าง

Reading Time: 3 minutes CU-TEP ข้อสอบภาษาอังกฤษ ของ จุฬาฯ คืออะไร ออกออกอะไรบ้าง CU-TEP คืออะไร CU-TEP คือ ข้อสอบวัดระดับภาษาอังกฤษที่ออกโดย สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้านภาษาอังกฤษ ผลคะแนนสอบ จะมีอายุ 2 ปี Menu CU-TEP สอบอะไรบ้าง การสอบ CU-TEP แบ่งการสอบเป็น 3 ทักษะ คือ การฟัง (Listening), การอ่าน (Reading), การเขียน (Writing – Error Identification) จำนวน 120 ข้อ คะแนนเต็มรวม 120 คะแนน (เฉลี่ยข้อละ 1 คะแนน) เวลาในการทำข้อสอบ คือ 2 ชั่วโมง 10 นาที CU-TEP คะแนนเต็ม CU-TEP คะแน

CU-TEP Speaking

CU-TEP Speaking

Reading Time: 2 minutes CU-TEP speaking ข้อสอบ CU-TEP ในส่วนของ การพูด (Speaking) จะมีข้อสอบรวมทั้งหมด 3 ข้อ และจะมีเวลาทำข้อสอบทั้งหมด โดยประมาณ 10-15 นาที โดยที่ผู้สอบทุกคนจะได้รับหูฟังพร้อมกับไมค์ไว้ใช้สำหรับพูดขณะสอบ นอกจากนี้ผู้สอบจะถูกกำหนดเวลาในการพูดในแต่ละข้อ ซึ่งข้อสอบนั้น จะแบ่งออกเป็น 3 ส่วนคือ ข้อสอบ CU-TEP speaking ส่วนที่ 1 ข้อสอบเกี่ยวกับรูปภาพ โดยจะมีภาพปรากฏที่จอ Projector ทั้งหมด 6 รูปด้วยกัน โดยจะให้ผู้ที่เข้าสอบทุกคนแต่งเป็นเรื่องราวโดยเชื่อมโยงเรื่องราวทั้งหมดเข้าด้วยกัน จะมีลักษณะคล้ายกันการแต่งน

CU-TEP Listening

CU-TEP Listening

Reading Time: 2 minutes ข้อสอบ CU-TEP Listening คืออะไร ออกอะไรบ้าง เทคนิคทำข้อสอบ ข้อสอบ CU-TEP Listening คืออะไร ข้อสอบ CU-TEP part listening เป็นการทดสอบทักษะการฟัง ซึ่งจะเป็น Part แรกที่ผู้เข้าสอบ CU-TEP ต้องสอบ ข้อสอบ CU-TEP นั้นจะมีทั้งหมด 30 ข้อ ซึ่งการทดสอบของ CU-TEP นั้นจะไม่มีคำถามให้ผู้เข้าสอบดู ผู้เข้าสอบต้องฟังคำถามเอง และจะเป็นการฟังจากลำโพงพร้อมกันทั้งห้องห้อง สอบ CU-TEP สำเนียง CU-TEP Listening จะมีทั้งสำเนียง อังกฤษและอเมริกัน แต่ส่วนใหญ่จะเป็นสำเนียงอเมริกันมากกว่า ซึ่งฟังไม่ยาก โดยเสียงพูดของผู้หญิงจ

CU-TEP Reading

CU-TEP Reading

Reading Time: 2 minutes CU-TEP Reading คืออะไร CU TEP ประกาศผลเมื่อไร สอบที่ไหน CU-TEP Reading คืออะไร ข้อสอบ CU-TEP ในส่วนของ การอ่าน ( Reading ) จะมีข้อสอบรวมทั้งหมด 60 ข้อ และจะมีเวลาทำข้อสอบทั้งหมด 70 นาทีโดยที่ผู้สอบสามารถจะบริหารเวลาเองได้ว่าจะทำอะไรก่อนหลัง ข้อสอบออกเป็น 2 ส่วนคือ Close test และ Reading Comprehension CU-TEP Reading : Close test ข้อสอบ Close test หรือ Fill in the blank ซึ่งจะมีทั้งหมด 15 ข้อด้วยกัน โดยจะมีทั้งการวัดความสามารถทางด้าน Vocabulary และ Grammar พร้อมกัน โดยข้อสอบจะให้มาเป็นหนึ่งเนื้อเร

CU-TEP Writing

CU-TEP Writing

Reading Time: 3 minutes CU-TEP Writing ข้อสอบออกอะไร CU-TEP คืออะไร สมัครสอบ CU-TEP คืออะไร CU-TEP คือ ข้อสอบทดสอบภาษาอังกฤษสำหรับศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีหลักสูตรนานานาชาติ หลักสูตรปริญญาโท-เอก ใน คณะ/สาขา ที่ทาง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้กำหนดเขัาเรียน โดยข้อสอบ CU-TEP จะมี 3 ส่วนด้วยกันคือ CU-TEP writing , CU-TEP reading , CU-TEP listening ลักษณะข้อสอบ CU-TEP writing ออกประมาณแนวไหน ? ข้อสอบ CU-TEP writing จะมีทั้งหมด 30 ข้อ ใช้เวลาทั้งหมด 30 นาที ตกข้อละประมาณ 1 นาที ข้อสอบเกือบ 90% จะวัดการใช้ Grammar ในภาษาอังกฤษ ส่

ตารางเปรียบเทียบคะแนน CU-TEP

ตารางเปรียบเทียบคะแนน CU-TEP

Reading Time: < 1 minute เปรียบเทียบคะแนน CU-TEP หากเปรียบเทียบข้อสอบวัดความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ CU-TEP กับข้อสอบภาษาอังกฤษ อื่นๆ เช่น TOEFL ,  IELTS , TOEIC จะพบว่ามีความแตกต่างกันอยู่พอสมควร เช่น   ข้อสอบ CU-TEP กับ TOEFL ข้อสอบสอบ TOEFL จะยากกว่า CU-TEP มาก เพราะว่าจะเป็นการทำข้อสอบที่ได้แยกทักษะออกเป็นถึง 4 ส่วน เมื่อเทียบกับ CU-TEP ที่มีเพียง 3 ส่วนเท่านั้น หากลองวิเคราะห์เป็นส่วน ๆ แล้ว จะพบว่า ใน Speaking นั้นจะมีใน TOEFL แต่ไม่มีใน CU-TEP สำหรับในส่วนของ Writing นั้น ของ cutep จะเป็นลักษณะของกากบาทจับจุดผิด

ตารางสอบ CU-TEP

ตารางสอบ CU-TEP

Reading Time: < 1 minute ตารางสอบ CU-TEP 2024 Test Dates เวลา ช่วงเวลารับสมัคร 13 ม.ค. 2567 8:30 – 11:30 29 ธ.ค. 2566 – 7 ม.ค. 2567 17 ก.พ. 2567 8:30 – 11:30 2-11 ก.พ. 2567 9 มี.ค. 2567 8:30 – 11:30 23 ก.พ. – 3 มี.ค. 2567 6 เม.ย. 2567 8:30 – 11:30 22 – 31 มี.ค. 2567 11 พ.ค. 2567 8:30 – 11:30 26 เม.ย. – 5 พ.ค. 2567 8 มิ.ย. 2567 8:30 – 11:30 24 พ.ค. – 2 มิ.ย. 2567 13 ก.ค. 2567 8:30 – 11:30 28 มิ.ย. – 7 ก.ค. 2567 17 ส.ค. 2567 8:30 – 11:30 2

เรียน ติว CU-TEP ตัวต่อตัว

เรียน ติว CU-TEP ตัวต่อตัว

Reading Time: < 1 minute เรียน CU-TEP ตัวต่อตัว https://www.youtube.com/watch?v=NxaEO1CGhqg ปลดล็อค-ปิดจ๊อบ CU-TEP ที่ว่ายาก ด้วย “CU-TEP Private Course” เลิกกลุ้ม-หยุดเครียด เพราะเขียนไม่ลื่น-ไม่พริ้ว ฟังไม่ทัน-ไม่ชัด อ่านไม่รู้ คำศัพท์ cu-tep จับความไม่ได้ เลิกหนักใจเพราะแกรมม่าไม่แม่น และ เลิกวุ่นวายผู้คนรอบตัว ด้วยโปรแกรมเรียนสบาย ยืดหยุ่นวันหรือเวลาเรียน และเลือกบทเรียนได้ตามใจ พร้อมต่อบทเรียนที่สอบผ่านแล้วทันที ง่ายดังใจคิด ฟิตทะลุ 550+/80+ ด้วยเทคนิคการสอนแบบตัวต่อตัวที่เวิร์คและตอบทุกความต้องการ “CU-TEP Private

Scroll to Top