SAT คือ

SAT (Scholastic Assessment Tests) คือ การสอบมาตรฐานของเด็ก high school ในอเมริกา ซึ่งมี high school จำนวนมาก และมีมาตรฐานการเรียนการสอนตลอดจนการวัดผลแตกต่างกัน จึงมีการสอบเพื่อเปรียบเทียบความพร้อมและความสามารถที่แท้จริงของนักศึกษา
084-942-4261

SAT คือ ข้อสอบมาตรฐานที่มหาวิทยาลัยส่วนใหญ่ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงหลักสูตรอินเตอร์ในเมืองไทยใช้ประกอบการสมัครเข้าเรียนระดับปริญญาตรี เหมือนกับการแอดมิชชั่นของเรา ข้อสอบจะวัดทักษะด้าน verbal และ mathematical reasoning ของนักเรียน ระยะเวลาในการสอบจะอยู่ที่ 3 ชม.

SAT สมัคร

sat สมัคร

เข้าไปที่ sat.org/international แล้วเลือกที่ Register จากนั้นเลือก Sign Up จากนั้นจะเป็นหน้ากรอกข้อมูลเพื่อเป็นสมาชิกของ College Board กรอกข้อมูลให้ครบค่ะ แล้วกด Submit

sat สมัคร

 

หลังจากเสร็จสิ้นการสมัครสมาชิกเว็บไซต์ของ College Board แล้ว จะกลายเป็นหน้ากรอกข้อมูลสมัครสอบ SAT ให้โดยอัตโนมัติค่ะ กรอกข้อมูลตามขั้นตอนไปเรื่อยๆ ถ้ามีคำว่า (optional) ก็คือข้าม ไม่ต้องกรอกข้อนั้นก็ได้ค่ะ

sat สมัคร

จนมาถึงหน้า Select Test & Center ให้ใส่ว่าจะสอบวันไหน ที่ไหนค่ะ

sat สมัคร

จากนั้นก็อัพโหลดรูปตัวเองค่ะ

sat สมัคร

เมื่อถึงขั้นตอนเกือบสุดท้าย จะเป็นตัวอย่างใบสมัครที่มีข้อมูลทั้งหมดที่กรอกไป ตรวจสอบว่าถูกต้องหรือไม่

sat สมัคร

และด้านล่างสุดคือจำนวนเงินที่ต้องจ่ายค่ะ

sat สมัคร

แล้วก็ถึงขั้นตอนสุดท้าย คือจ่ายเงินค่ะ ใช้บัตรเครดิตของธนาคารหรือห้างไหนก็ได้ที่เป็น VISA, Master Card, American Express, Discover/Diners หรือ JCB (บัตรจะเป็นชื่อใครก็ได้) เมื่อการชำระเงินเสร็จสมบูรณ์ น้องก็สามารถพิมพ์ตั๋วเข้าห้องสอบออกมาได้ค่ะ


ตารางสอบ SAT

2017 International SAT Administration Dates and Deadlines
SAT Date Early Registration via Representative Registration Deadline
Jan 21, 2017 Dec 07, 2016 Dec 21, 2016
May 06, 2017 Mar 22, 2017 Apr 07, 2017

 


 

SAT scores

ข้อสอบ SAT จะมี 2 ส่วน คะแนนเต็ม 1600

ส่วนที่หนึ่ง SAT Math มี คะแนน SAT ส่วนนี้ 800 คะแนน

ส่วนที่สอง Reading และ  Writing หรือที่เรียกว่า “Evidence-Based Reading and Writing”  มี คะแนน SAT 800 คะแนน

รวม 2 ส่วน คะแนน SAT 1600 คะแนน

SAT scores


 

SAT ข้อสอบ
SAT ข้อสอบ
SAT แบบเก่า
Part ข้อสอบ ปริมาณเวลาที่ให้ จำนวนข้อสอบ
Critical Reading 70 67
Writing 60 49
Essay 25 1
Mathematics 70 54
Total 225 171
SAT แบบใหม่
Part ข้อสอบ ปริมาณเวลาที่ให้ จำนวนข้อสอบ
Reading 65 52
Writing and Vocabulary 35 44
Optional Essay 50 1
Math 80 58
Total 180

(230 นาที หากทำ Essay ด้วย)

154

(155 นาที หากทำ Essay ด้วย)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คำถามยอดนิยม SAT

วิธีสมัครสอบ SAT ?

สำหรับการสมัครสอบ SAT สามารถลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ https://www.collegeboard.org/ โดยให้ผู้สมัครสร้างแอคเคาท์ให้เรียบร้อย จากนั้นให้เลือกรอบสอบที่ต้องการ ระบบจะขึ้นให้ใส่รายละเอียดข้อมูลส่วนตัวเพิ่มเติม และจะให้อัพโหลดรูปถ่ายหน้าตรงแบบสุภาพลงไปด้วยเพื่อนำไปโชว์ใน Admission Ticket ซึ่งเป็นเอกสารสำคัญที่เราต้องใช้ยืนยันตัวตนในการเข้าสอบ เมื่อกรอกในส่วนนี้เสร็จแล้ว จะขึ้นให้เลือกประเภทของการสมัครว่าเป็น SAT, SAT II จากนั้นเลือกวันและสนามสอบพร้อมตรวจสอบข้อมูลให้เรียบร้อย สุดท้ายจะเป็นการชำระเงินผ่าน Paypal หรือบัตรเครดิต

SAT-I ค่าสอบ ?

อัตราค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ SAT จะอยู่ที่ $105 ซึ่งแบ่งออกเป็น SAT Registration จำนวน $52 และ International Registration Fee จำนวน $53

SAT-II ค่าสอบ ?

อัตราค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ SAT II จะอยู่ที่ $22 ต่อรายวิชา ซึ่งแบ่งออกเป็น SAT Subject Registration จำนวน $26 และ International Registration Fee จำนวน $53

 

-->  go to top