chulatutor ก่อตั้งโดย พี่เปิ้ล อ.พรพรรณ

SAT-I

SAT-I คือ ข้อสอบที่ใช้วัดระดับความรู้ความสามารถของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (High School) ที่ต้องการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โดยนักเรียนที่สอบ SAT-I สามารถนำคะแนนที่สอบได้ ไปสมัครเรียนได้ทุกมหาวิทยาลัย

 

เชื่อหรือไม่คะว่า…เราสามารถเตรียมตัวสอบ SAT-I และ CU-AAT ผ่านการเรียนคอร์สเดียวกันได้!!! มาสัมผัสถึงคุณภาพของการติวสอบและความคุ้มค่าแบบจัดเต็มกันได้แล้ววันนี้ที่จุฬาติวเตอร์ค่ะ

เราทราบดีว่า การเตรียมตัวสมัครเข้าเรียนต่อหลักสูตรนานาชาตินั้น น้องๆส่วนใหญ่จะไม่เลือกยื่นเพียงคณะเดียว แต่จะยื่นเผื่อๆไว้หลายๆคณะ หลายๆมหาวิทยาลัย ทำให้ต้องใช้คะแนนในการยื่นที่หลากหลาย บางคณะใช้ SAT-I บางคณะควรสอบ CU-AAT บางมหาวิทยาลัยให้เลือกได้ทั้ง SAT-I และ CU-AAT เพราะฉะนั้นหากเรามีคะแนนพร้อมอยู่แล้วทั้ง SAT-I และ CU-AAT การยื่นคะแนนก็กลายเป็นเรื่องหมูๆทันที ด้วยเหตุนี้เองเราจึงออกแบบคอร์สเรียนให้มีความพิเศษอยู่ที่ “เรียนแล้วสามารนำไปสอบได้ทั้งสองอย่าง”

คอร์สเรียนนี้เป็นคอร์สเรียนที่มีเนื้อหาครอบคลุมทั้ง SAT-I และ CU-AAT ครบถ้วนทั้งพาร์ทคณิตศาสตร์และพาร์ทภาษาอังกฤษ ไม่ว่าจะสอบอะไรก็สามารถเรียนร่วมกันได้ เนื่องจากเนื้อหาของข้อสอบทั้งสองนั้นมาจากพื้นฐานเดียวกัน สามารถใช้พื้นฐานร่วมกันได้ แม้ข้อสอบ CU-AAT จะมีความยากกว่าในพาร์ทคณิตศาสตร์ ข้อสอบ SAT-I ยากกว่าในพาร์ทภาษาอังกฤษ แต่นั่นก็ไม่ใช่อุปสรรคสำหรับการเตรียมตัวค่ะ เพราะในคอร์สมีโจทย์ยาก-ง่ายหลายระดับให้ได้เรียนรู้และฝึกทำ พร้อมกับมีการอธิบายเพิ่มเติมในส่วนที่แตกต่างให้อยู่แล้ว หมดกังวลได้เลยค่ะ คอร์สเรียน SAT-I / CU-AAT ของเรามีทั้งหมด 6 คอร์ส ประกอบไปด้วยพาร์ทคณิตศาสตร์ 3 คอร์ส และพาร์ทภาษาอังกฤษ 3 คอร์ส ไม่ว่าจะเป็นคณิตศาสตร์หรือภาษาอังกฤษเราใช้หลักการแบ่งคอร์สแบบเดียวกันคือ แบ่งตามลักษณะการเรียน ดังนี้ค่ะ

 

คอร์สเรียน SAT-I & CU-AAT ระดับ Effective หรือ Basic จะเน้นสอนให้ผู้เรียนมีพื้นฐานแน่นมากพอในระดับที่สามารถทำโจทย์ยากๆได้ โดยปรับพื้นฐานทั้งหมดครบทุกเรื่องที่จำเป็นต้องรู้ในการสอบ SAT-I /CU-AAT เรียกง่ายๆว่าเป็นการปูทางไม่ให้เราหลงไปทางอื่น มีการฝึกทำข้อสอบอย่างสม่ำเสมอ โดยใช้วิธีที่ง่ายที่สุดตามแบบฉบับของจุฬาติวเตอร์ โดยสอนอย่างละเอียดทุกข้อเพื่อให้นักเรียนทุกคนเข้าใจจริงๆ

 

SAT-I & CU-AAT Part math level 1 : Effective

รหัสคอร์สวันเรียนรอบเวลาหมายเหตุTest Date Exam
เหลือที่นั่งอาจารย์

เป็นคอร์สที่เหมาะสำหรับนักเรียนที่ต้องการปรับพื้นฐานใหม่พื้นฐาน จะฝึกให้น้องทำโจทย์คณิตของเพื่อเพิ่มความชำนาญในการทำข้อสอบ ในหลักสูตรจะมีเนื้อหาทั้ง Algebra, Arithmetic, Graph, Geometry และ Word Problem มีการฝึกทำโจทย์คณิตศาสตร์ เริ่มจากโจทย์ง่ายๆ ไล่ระดับสู่โจทย์ที่ยากขึ้น

ค่าเรียน : 9,700 บาท

SAT-I & CU-AAT Part Eng Level 1 : Basic

รหัสคอร์สวันเรียนรอบเวลาหมายเหตุTest Date Exam
เหลือที่นั่งอาจารย์

เป็นคอร์สที่เหมาะสำหรับนักเรียนที่ต้องการปรับพื้นฐานใหม่และยังไม่เคยสอบ ใครพื้นฐานอ่อนไม่ต้องกลัว เพราะเราจะช่วยปูพื้นฐานให้ใหม่ทั้งหมด พร้อมด้วยบอกเทคนิคในการทำข้อสอบ ซึ่งจะช่วยทำให้น้องๆ ทำข้อสอบได้ง่ายขึ้น
ค่าเรียน : 9,000 บาท

 


 

คอร์สเรียน SAT-I & CU-AAT ระดับ  Advance เน้นสอนวิธีการทำโจทย์ โดยสอนให้ใช้วิธีทำที่ดีสุด ชัวร์สุด โจทย์จะยากและซับซ้อนมากขึ้น มีเทคนิคการทำโจทย์ ในพาร์ทคณิตศาสตร์มีสอนการคำนวณทั้งแบบใช้และไม่ต้องใช้เครื่องคิดเลข แถมยังมีการจับเวลาเสมือนสอบจริงอีกด้วย

SAT-I & CU-AAT Part math level 2 : Advance

รหัสคอร์สวันเรียนรอบเวลาหมายเหตุTest Date Exam
เหลือที่นั่งอาจารย์

เป็นคอร์สที่เน้นการตะลุยโจทย์ โดยโจทย์ที่เจอในคอร์สนี้จะเป็นโจทย์ที่ยาก และซับซ้อนมากยิ่งขึ้น และเป็นโจทย์ที่ระดับความยากนั้นจะใกล้เคียงกับสนามสอบจริง มีการจับเวลาเสมือนอยู่ในสนามสอบจริง

ค่าเรียน : 9,900 บาท

 

SAT-I & CU-AAT Part Eng Level 2 : Advance

รหัสคอร์สวันเรียนรอบเวลาหมายเหตุTest Date Exam
เหลือที่นั่งอาจารย์

เป็นคอร์สเรียนที่จะช่วยให้น้องๆเหนื่อยน้อยลงแต่ผลที่ได้นั้นคุ้มค่าสุดๆ จุดเด่นของคอร์สนี้ จะอยู่ตรงที่เน้นการตะลุยโจทย์ สอนอย่างละเอียดเพื่อให้นักเรียนมีความเข้าใจให้มากที่สุด

ค่าเรียน : 9,300 บาท

 


 

คอร์สเรียน SAT-I & CU-AAT ระดับ   Unlimited Score เน้นวิเคราะห์หาจุดอ่อนของนักเรียนที่ยังคงหลงเหลืออยู่ เพื่อลดข้อผิด ปิดจุดด้อย ด้วยการทำโจทย์ในปริมาณที่เยอะมากพอค่ะ เหมาะสำหรับการสอบเพื่ออัพคะแนนให้สูงขึ้นในระดับคะแนนเต็มหรือเกือบเต็ม

 

SAT-I & CU-AAT Part math level 3 : Unlimited Score

รหัสคอร์สวันเรียนรอบเวลาหมายเหตุTest Date Exam
เหลือที่นั่งอาจารย์

เป็นคอร์สที่ออกแบบมาสำหรับคนที่ต้องการเพิ่มคะแนนของตัวเองให้สูงที่สุด ในระดับ 800 คะแนนเต็ม คอร์สนี้จะมีการวิเคราะห์นักเรียนเป็นรายบุคคล

ค่าเรียน : 10,500 บาท

 

SAT-I & CU-AAT Part Eng Level 3 : Unlimited Score

รหัสคอร์สวันเรียนรอบเวลาหมายเหตุTest Date Exam
เหลือที่นั่งอาจารย์

เป็นคอร์สเรียนที่เริ่มเก็บรายละเอียดปลีกย่อยต่างๆในตัวน้องๆให้มากขึ้น

ค่าเรียน : 10,500 บาท

การสอบ SAT-I และ CU-AAT ในแต่ละปีมีรอบสอบน้อยมากค่ะ โดยมีเพียงปีละ 5-6 รอบเท่านั้น ทำให้การสอบในแต่ละรอบล้วนมีความสำคัญกับน้องๆมาก แนะนำว่าควรเตรียมตัวตั้งแต่เนิ่นๆ เพราะหากเริ่มได้เร็ว ก็ยิ่งมีโอกาสสอบเพิ่มคะแนนได้หลายรอบ ยิ่งคะแนนสูงเท่าไหร่ โอกาสในการสอบติดก็ยิ่งมีมากขึ้นเท่านั้น       คอร์สเรียนของเราได้ออกแบบให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะในทุกๆช่วงที่มีการจัดสอบ มีคอร์สรองรับสำหรับการสอบในแต่ละช่วง ทั้งนี้ก็เพื่อให้การเตรียมตัวของน้องๆสามารถพัฒนาต่อยอดไปได้อย่างสม่ำเสมอ แถมยังเป็นคอร์สเรียนที่สามารถนำไปสอบได้ทั้งสองอย่างอีกด้วย

ที่จุฬาติวเตอร์…เรามีความเชี่ยวชาญในการติวสอบ SAT-I /CU-AAT มาอย่างยาวนาน ด้วยหลักสูตรการเรียนที่ออกแบบมาเป็นอย่างดี ประกอบกับการสอนที่มีไตล์อันโดดเด่น เน้นการสอนให้เรื่องยากๆสามารถเข้าใจด้วยวิธีการง่ายๆภายใต้แนวคิด  Easy to be expert  จึงทำให้ตอบโจทย์การเตรียมตัวของน้องๆได้เป็นอย่างดีเสมอมา หากน้องๆมีความฝันจะเรียนต่อในหลักสูตรนานาชาติแล้วล่ะก็ มาเตรียมตัวไปพร้อมๆกันที่จุติวเตอร์นะคะ

SAT-I คอร์สเรียน SAT-I / CU-AAT ของเรามีทั้งหมด 6 คอร์ส

เชื่อหรือไม่คะว่า เราสามารถเตรียมตัวสอบ SAT-I และ CU-AAT ผ่านการเรียนคอร์สเดียวกันได้ มาสัมผัสถึงคุณภาพของการติวสอบและความคุ้มค่าแบบจัดเต็มกันได้แล้ววันนี้ที่จุฬาติวเตอร์ค่ะ