fbpx

SAT-I คอร์สเรียน SAT-I / CU-AAT ของเรามีทั้งหมด 6 คอร์ส

เชื่อหรือไม่คะว่า เราสามารถเตรียมตัวสอบ SAT-I และ CU-AAT ผ่านการเรียนคอร์สเดียวกันได้ มาสัมผัสถึงคุณภาพของการติวสอบและความคุ้มค่าแบบจัดเต็มกันได้แล้ววันนี้ที่จุฬาติวเตอร์ค่ะ
084-942-4261

SAT-I คือ ข้อสอบที่ใช้วัดระดับความรู้ความสามารถของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (High School) ที่ต้องการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โดยนักเรียนที่สอบ SAT-I สามารถนำคะแนนที่สอบได้ ไปสมัครเรียนได้ทุกมหาวิทยาลัย

เชื่อหรือไม่คะว่า…เราสามารถเตรียมตัวสอบ SAT-I และ CU-AAT ผ่านการเรียนคอร์สเดียวกันได้!!! มาสัมผัสถึงคุณภาพของการติวสอบและความคุ้มค่าแบบจัดเต็มกันได้แล้ววันนี้ที่จุฬาติวเตอร์ค่ะ

เราทราบดีว่า การเตรียมตัวสมัครเข้าเรียนต่อหลักสูตรนานาชาตินั้น น้องๆส่วนใหญ่จะไม่เลือกยื่นเพียงคณะเดียว แต่จะยื่นเผื่อๆไว้หลายๆคณะ หลายๆมหาวิทยาลัย ทำให้ต้องใช้คะแนนในการยื่นที่หลากหลาย บางคณะใช้ SAT-I บางคณะควรสอบ CU-AAT บางมหาวิทยาลัยให้เลือกได้ทั้ง SAT-I และ CU-AAT เพราะฉะนั้นหากเรามีคะแนนพร้อมอยู่แล้วทั้ง SAT-I และ CU-AAT การยื่นคะแนนก็กลายเป็นเรื่องหมูๆทันที ด้วยเหตุนี้เองเราจึงออกแบบคอร์สเรียนให้มีความพิเศษอยู่ที่ “เรียนแล้วสามารนำไปสอบได้ทั้งสองอย่าง”

คอร์สเรียนนี้เป็นคอร์สเรียนที่มีเนื้อหาครอบคลุมทั้ง SAT-I และ CU-AAT ครบถ้วนทั้งพาร์ทคณิตศาสตร์และพาร์ทภาษาอังกฤษ ไม่ว่าจะสอบอะไรก็สามารถเรียนร่วมกันได้ เนื่องจากเนื้อหาของข้อสอบทั้งสองนั้นมาจากพื้นฐานเดียวกัน สามารถใช้พื้นฐานร่วมกันได้ แม้ข้อสอบ CU-AAT จะมีความยากกว่าในพาร์ทคณิตศาสตร์ ข้อสอบ SAT-I ยากกว่าในพาร์ทภาษาอังกฤษ แต่นั่นก็ไม่ใช่อุปสรรคสำหรับการเตรียมตัวค่ะ เพราะในคอร์สมีโจทย์ยาก-ง่ายหลายระดับให้ได้เรียนรู้และฝึกทำ พร้อมกับมีการอธิบายเพิ่มเติมในส่วนที่แตกต่างให้อยู่แล้ว หมดกังวลได้เลยค่ะ คอร์สเรียน SAT-I / CU-AAT ของเรามีทั้งหมด 6 คอร์ส ประกอบไปด้วยพาร์ทคณิตศาสตร์ 3 คอร์ส และพาร์ทภาษาอังกฤษ 3 คอร์ส ไม่ว่าจะเป็นคณิตศาสตร์หรือภาษาอังกฤษเราใช้หลักการแบ่งคอร์สแบบเดียวกันคือ แบ่งตามลักษณะการเรียน ดังนี้ค่ะ

คอร์สเรียน SAT-I & CU-AAT ระดับ Effective หรือ Basic จะเน้นสอนให้ผู้เรียนมีพื้นฐานแน่นมากพอในระดับที่สามารถทำโจทย์ยากๆได้ โดยปรับพื้นฐานทั้งหมดครบทุกเรื่องที่จำเป็นต้องรู้ในการสอบ SAT-I /CU-AAT เรียกง่ายๆว่าเป็นการปูทางไม่ให้เราหลงไปทางอื่น มีการฝึกทำข้อสอบอย่างสม่ำเสมอ โดยใช้วิธีที่ง่ายที่สุดตามแบบฉบับของจุฬาติวเตอร์ โดยสอนอย่างละเอียดทุกข้อเพื่อให้นักเรียนทุกคนเข้าใจจริงๆ

การสอบ SAT-I และ CU-AAT ในแต่ละปีมีรอบสอบน้อยมากค่ะ โดยมีเพียงปีละ 5-6 รอบเท่านั้น ทำให้การสอบในแต่ละรอบล้วนมีความสำคัญกับน้องๆมาก แนะนำว่าควรเตรียมตัวตั้งแต่เนิ่นๆ เพราะหากเริ่มได้เร็ว ก็ยิ่งมีโอกาสสอบเพิ่มคะแนนได้หลายรอบ ยิ่งคะแนนสูงเท่าไหร่ โอกาสในการสอบติดก็ยิ่งมีมากขึ้นเท่านั้น คอร์สเรียนของเราได้ออกแบบให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะในทุกๆช่วงที่มีการจัดสอบ มีคอร์สรองรับสำหรับการสอบในแต่ละช่วง ทั้งนี้ก็เพื่อให้การเตรียมตัวของน้องๆสามารถพัฒนาต่อยอดไปได้อย่างสม่ำเสมอ แถมยังเป็นคอร์สเรียนที่สามารถนำไปสอบได้ทั้งสองอย่างอีกด้วย

ที่จุฬาติวเตอร์…เรามีความเชี่ยวชาญในการติวสอบ SAT-I /CU-AAT มาอย่างยาวนาน ด้วยหลักสูตรการเรียนที่ออกแบบมาเป็นอย่างดี ประกอบกับการสอนที่มีไตล์อันโดดเด่น เน้นการสอนให้เรื่องยากๆสามารถเข้าใจด้วยวิธีการง่ายๆภายใต้แนวคิด Easy to be expert จึงทำให้ตอบโจทย์การเตรียมตัวของน้องๆได้เป็นอย่างดีเสมอมา หากน้องๆมีความฝันจะเรียนต่อในหลักสูตรนานาชาติแล้วล่ะก็ มาเตรียมตัวไปพร้อมๆกันที่จุติวเตอร์นะคะ

 รหัสคอร์ส วันเรียน รอบ เวลา หมายเหตุ Test Date Exam
เหลือที่นั่ง อาจารย์

 

 

SAT-I กับ SAT-II ( SAT Subject Tests ) ต่างกันยังไง?

SAT-I หรือ SAT จะมีข้อสอบ 2 ส่วนด้วยคือ SAT Math และ SAT English โดยเวลาสอบจะต้องสอบทั้ง 2 พาร์ท คะแนนเต็ม 1600 คะแนน ( SAT Math 800 คะแนน , SAT English 800 คะแนน )โดย SAT จะเปิดสอบปีละ 4-5 ครั้ง สอบเดือน มีนาคม , พฤษภาคม , ตุลาคม , ธันวาคม

SAT-II หรือ SAT Subject Tests เป็นข้อสอบที่มีความหลากหลายวิชามากกว่า SAT-I และความจะยากกว่า SAT-I วิชาที่ที่มีสอบใน SAT-II เช่น SAT Math Level2, SAT Physics, SAT Chemistry , SAT Biology และอื่น โดยในปัจจุบัน CollegeBoard ได้ประกาศยกเลิกสอบ SAT Subject Tests ทั้งหมด แต่ข้อสอบ SAT-I ยังคงสอบอยู่ปกติ

-->  go to top