chulatutor ก่อตั้งโดย พี่เปิ้ล อ.พรพรรณ

GED Writing

GED Writing

GED หรือ General Educational Development คือ การสอบเทียบเท่าวุฒิการศึกษาในประเทศไทยของประเทศอเมริกา การสอบ GED นั้นมี 5 วิชาหลักๆ หนึ่งในนั้นคือ Language Arts; Writing โดยข้อสอบ GED Reading จะมีทั้งหมด 2 part โดยควรจะทำคะแนนให้ได้ไม่น้อยกว่า 410 คะแนนจากคะแนนเต็ม 800 และรวมทั้ง 5 วิชาต้องได้ไม่ต่ำกว่า 2250 คะแนน

 

ข้อสอบ GED Writing มี 2 part

Part 1 : ปรนัย 50 ข้อ ใช้เวลา 75 นาที

Part 2 : Essay 1 หัวข้อ ใช้เวลา 45 นาที

 

ผลที่ออกมากจะเป็นคะแนนที่รวมของทั้ง 2 ส่วน

วิชานี้คะแนนจะไม่ออกทันทีหลังทำข้อสอบเสร็จโดยจะใช้เวลาประมาณ 3-5 วันในการตรวจซึ่งผู้สอบสามารถ

 

GED Writing Part 1 โดยเนื้อหาหลักในส่วนของปรนัยจะมี 4 ส่วนคือ

Organization 15%

Sentence Structure 30%

Usage 30%

Mechanics 25%

บทความในข้อสอบจะมาในรูปแบบเหมือน เอกสาร, อีเมล, จดหมาย, บทความตามหน้าหนังสือพิมพ์หรือนิตยสาร ดังนั้นผู้สอบต้องสามารถเข้าใจและรู้รูปไวยกรณ์ และแกรมม่า

 

GED Writing Part 2 คะแนนในส่วนของ Essay จะแบ่ง 1-4 ผู้สอบต้องได้คะแนนในส่วนนี้ไม่ต่ำกว่า 2 คะแนนไม่ฉะนั้นข้อสอบทั้งหมดจะถือว่าไม่ผ่าน และจำเป็นต้องสอบใหม่ทั้งหมดทั้ง part 1 และ part 2โดยที่คะแนนที่ได้จะดูได้จาก

Focused main points ควรที่จะเขียนตอบให้ตรงประเด็นกับหัวข้อที่ให้มา

Clear organization มีการจัดลำดับความคิดและจัดวางอย่างมีระเบียบ

Specific development of ideas มีไอเดียในการเขียนและข้อมูลที่เฉพาะเจาะจงต่อหัวข้อนั้นๆ

Sentence structure control, punctuation, grammar, word choice, and spelling ควรใช้คำศัพท์และประโยคถูกต้องตามแกรมม่า

 

แนะนำให้เขียนอย่างน้อย 250 คำ โดยวิธีการพิมพ์ ผ่านแป้นคอมพิวเตอร์ ส่วนมากหัวข้อในการเขียน Essay จะเน้นให้แสดงความคิดเห็น, ยกตัวอย่างจากประสบการณ์หรือการสังเกตจากบุคคลรอบๆตัว เช่น

We all value friendship. How friendship is significant to you? Discuss and use your own knowledge and experience to support your main idea.

What do you like most about the place where you grow up? and why? State reasons and give examples from your experience or observations to support your answer.

Everyone has problems. State one problem you had and steps to solve the problem.

Change is a part of life. What is a positive change in your life? How does the change affect you?

 

**คำแนะนำในการทำข้อสอบ GED Writing

ก่อนที่จะเข้าสู่ตัวข้อสอบ จะมี Preview ขึ้นมาเพื่อแสดงวิธีการทำข้อสอบ ซึ่งนักเรียนสามารถกดถัดไป (next) จนจบการ Preview สังเกตง่ายว่าคำสั่งสีแดง จะหายไป แต่ต้องไม่ลืมว่าเมื่อเข้าสู่ข้อสอบจริงแล้ว เราต้องใช้สมาธิ อ่านข้อสอบอย่างละเอียด เมื่อได้ตอบคำถามปรนัยครบทั้ง 50 ข้อแล้ว จะเข้าสู่หน้า Review และจะมีให้กดปุ่ม end ข้อสอบในส่วนแรก ซึ่งจะไม่สามารถย้อนกลับ มาทำได้อีก ดังนั้นจึงต้องมั่นใจว่าได้ตอบครบทุกข้อแล้วข้อสอบในส่วนที่ 2 ที่เป็น Essay จะแสดงขึ้นมาหลักจากนักเรียนจบการทำส่วนแรก ก่อนที่จะเข้าสู่ Preview ก่อนสังเกตง่ายว่าจะเป็นคำสั่งสีแดง เราสามารถกด next ไปจนสุดเพื่อเข้าสู่ตัวข้อสอบจริงตัวหนังสือด้านบนจะเป็นสีดำ เมื่อเวลาใกล้หมด จะมีข้อความเตือนปรากฏขึ้น ควรที่จะกด End ส่งข้อสอบ ก่อนที่เวลาจะหมด ไม่เช่นนั้นคะแนนอาจจะไม่ออก

 

อ่านต่อ