fbpx

VRU-TEP คืออะไร ?

VRU-TEP
Reading Time: < 1 minute

VRU-TEP คืออะไร ?

สำหรับการสอบ VRU-TEP คือ การทดสอบความรู้ ความสามารถทางภาษาอังกฤษ ที่ทางมหาวิทยาลัยวไลยอลงกรณ์จัดทำขึ้นมาให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานยุโรป (CEFR) เพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานให้กับนักศึกษาที่เริ่มเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยและก่อนการสำเร็จการศึกษาตามข้อกำหนดของมหาวิทยาลัย

Table of Contents

VRU-TEP ย่อมาจากอะไร

Valaya Alongkorn Rajabhat University Test of English Proficiency

ทำไมต้องสอบ VRU-TEP ?

เป็นข้อสอบที่กำหนดไว้ว่านักศึกษาในระดับชั้นปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ จะต้องเข้ารับการสอบทุกคน

VRU-TEP มีความสำคัญอย่างไร ?

การสอบ VRU-TEP เป็นการวัดความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษาในระดับชั้นปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ซึ่งจะต้องผ่านการสอบทั้งหมดสองครั้งด้วยกัน คือ ต้องผ่านการเข้าสอบในระดับชั้นปีที่ 1-2 เพื่อประเมินทักษะในการเรียนภาษาอังกฤษให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด และ สอบก่อนจบการศึกษาเพื่อใช้ยื่นเป็นส่วนหนึ่งของการจบการศึกษาและการรับรองตามข้อกำหนดของทางมหาวิทยาลัย

สมัครสอบ VRU-TEP

การสมัครสอบ VRU-TEP นั้น สำหรับนักศึกษาในระดับชั้นปริญญาตรีด้วยความที่จะต้องผ่านการสอบทุกคน ทางมหาวิทยาลัยจึงเป็นผู้ลงทะเบียนให้นักศึกษา รวมถึงกำหนดรหัสนักศึกษาในแต่ละปีที่ต้องสอบ ซึ่งเมื่อถึงกำหนดการ ทางนักศึกษาจะต้องเข้าไปยืนยันสิทธิ์ในวันและเวลาที่กำหนดไว้ ซึ่งหากไม่ได้เข้าสอบตามรอบที่กำหนดสามารถติดต่อเพื่อหาแนวทางการเข้าสอบได้ที่ศูนย์ภาษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์

คอร์สเรียน VRU-TEP

หากคุณเป็นบุคคลในกลุ่มที่ต้องการใช้ผลคะแนน VRU-TEP แล้วละก็ ให้ทางสถาบันของเราเป็นผู้ช่วยในการเตรียมตัวสอบครั้งนี้ ด้วยคอร์สเรียนสุดพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อคุณโดยเฉพาะ เริ่มต้นตั้งแต่การปรับพื้นฐานข้อสอบ และเพิ่มความมั่นใจมากขึ้นกับการฝึกการทำข้อสอบในละพาร์ท รวมถึงมีเทคนิคเพิ่มเติมที่จะช่วยให้คุณมีเวลาในการทำข้อสอบได้มากกว่าที่เคย

คอร์สเรียน VRU-TEP มีรูปแบบการสอนที่เข้าใจง่าย ไม่ซับซ้อน ตามฉบับของจุฬาติวเตอร์ easy to be expert ให้คุณมั่นใจได้ว่าคอร์สเรียนของเราจะช่วยเพิ่มความพร้อมในการเตรียมตัวสอบครั้งนี้ให้ไม่เกินเอื้อมอย่างแน่นอน


รหัสคอร์ส วันเรียน รอบ เวลา หมายเหตุ เหลือที่นั่ง อาจารย์
CECA0724 15 ก.ค. - 8 ส.ค. จ-พฤ 18:00-20:30
[เต็มแล้ว]
0 โจ้,วี
CECB0724 20 ก.ค. - 11 ส.ค. ส-อา 10:00-16:00
[เต็มแล้ว]
0 โจ้,วี
CECA0824 19 ส.ค. - 12 ก.ย. จ-พฤ 18:00-20:30
จองที่นั่ง
5 โจ้
CECB0824 24 ส.ค. - 15 ก.ย. ส-อา 10:00-16:00
จองที่นั่ง
5 วี
Related Posts