ตัวอย่าง ข้อสอบ TOEIC เรื่อง quantitiy words
084-942-4261
ตัวอย่าง ข้อสอบ TOEIC เรื่อง quantitiy words 6
By chulatutor   on 26/06/15

TOEIC

ตัวอย่าง ข้อสอบ TOEIC เรื่อง quantitiy words 6

 

อย่าเพิ่งเบื่อกันกับเรื่อง Quantity words กันนะคะ เพราะว่ามันมีมากมายจริงๆ สมชื่อค่ะ และภาษาอังกฤษที่ใช้สื่อสารกันก็ชอบนำคำพวกนี้มาใช้กันอยู่ประจำด้วย ฉบับนี้เรามาดูคำต่อไปนี้กันค่ะ

 

การใช้ A great deal of และ A great many of (A good deal of / A good many of) – “จำนวนมากของ…”

A great deal of – ใช้กับคำนามนับไม่ได้

A great many of – ใช้กับคำนามนับได้พหูพจน์

เช่น

There is a great deal of dust on this sofa and I can’t sit on it.

A great deal of gold is waiting for us inside the drak cave.

Kanin still has a great deal of paper to be printed.

This farm has a great many of dogs.

A good many of companies participated in this Dinner talk.

การใช้ An (large) amount of และ A (large) number of “จำนวนมาก…”

An (large) amount of – ใช้กับคำนามนับไม่ได้

A (large) number of – ใช้กับคำนามนับได้พหูพจน์

เช่น

Tom needs a large amount of money to build his sweet home .

There were a number of people who missed the meeting yesterday .

 

ตัวอย่าง ข้อสอบ TOEIC เรื่อง quantitiy words

 

1. ________ of administrative assistants are waiting in the interview room.

1) The number

2) A number

3) Each

4) –

คำตอบ คือ ข้อ 2 ค่ะ เพราะ A number of ตามด้วย คำนามนับได้พหูพจน์ และตามด้วยกริยาพหูพจน์ค่ะ

 


 

2. __________ furniture is showed at the exhibition on Wednesday.

1) A great deal of

2) A great many of

3) A number of

4) Many of

คำตอบ คือ ข้อ 1 ค่ะ เนื่องจากข้อนี้ furniture ถือเป็นคำนามนับไม่ได้ ที่เรายกเว้นไว้ ห้ามสับสนนะคะ เราเลยต้องเลือก A great deal of ไปโดยปริยายค่ะ

 


 

3. There is a large amount of ________ in the japanese garden .

1) snow

2) baskets

3) trees

4) animals

 

คำตอบคือ ข้อ 1 เพราะว่า a large amount of เราใช้กับคำนามนับไม่ได้ และตัวเลือกที่เป็นคำนามนับไม่ได้มีแค่ข้อ 1 ค่ะ

 

 

ดูรายละเอียด คอร์สเรียนสด TOEIC ได้ที่ https://www.chulatutor.com/toeic/

และพิเศษสำหรับ คนที่ไม่สะดวกเดินทาง หรือ เวลาไม่สะดวกมาเรียนสด TOEIC ที่ทางสถาบันสามารถเรียน TOEIC Online ได้แล้วที่ https://www.chulatutor.com/online/toeic-online

 

ตัวอย่าง ข้อสอบ TOEIC เรื่อง quantitiy words

อย่าเพิ่งเบื่อกันกับเรื่อง Quantity words กันนะคะ เพราะว่ามันมีมากมายจริงๆ สมชื่อค่ะ และภาษาอังกฤษที่ใช้สื่อสารกันก็ชอบนำคำพวกนี้มาใช้กันอยู่ประจำด้วย ฉบับนี้เรามาดูคำต่อไปนี้กันค่ะ
It's only fair to share...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin