fbpx

TOEIC Listening

TOEIC Listening
Reading Time: 2 minutes

รายละเอียดข้อสอบ TOEIC Listening

TOEIC Listening Test คือ ข้อสอบพาร์ทฟังของการสอบ TOEIC โดยข้อสอบจะมีทั้งหมด 100 ข้อ ให้เวลาในการทำข้อสอบรวม 45 นาที คะแนนเต็ม 495 คะแนน และข้อสอบจะเป็นแบบเลือกตอบทั้งหมด ซึ่งปกติแล้ว TOEIC Listening จะไม่มีหูฟังส่วนตัว แต่เราต้องฟังจากลำโพงที่อยู่ในห้องสอบ และจะสอบเป็นพาร์ทแรกก่อนที่จะเจอพาร์ทการอ่าน

TOEIC Listening Test ข้อละกี่คะแนน

TOEIC Listening มีคะแนนตั้งแต่ 5-495 คะแนน และมีจำนวนข้อสอบทั้งหมด 100 ข้อ โดยการคิดคะแนนของพาร์ทนี้จะเป็นการนำจำนวนข้อที่ตอบถูกแปลงเป็นคะแนนแบบสเกลตามระบบเฉพาะของข้อสอบ นั่นคือ จำนวนข้อที่เราตอบถูก จะมีเกณฑ์กำหนดไว้อยู่แล้วว่าจะได้เท่ากับกี่คะแนน ซึ่งกับพาร์ทการอ่านก็จะใช้หลักการคิดคะแนนแบบเดียวกัน

เนื้อหาข้อสอบ TOEIC Listening สอบอะไรบ้าง

TOEIC Listening Test เนื้อหาการสอบจะแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับการฟังทั้งหมด ดังนี้

Part 1 Photographs

เป็นข้อสอบที่ให้เราดูรูปภาพและฟังเสียง จากนั้นให้เลือกคำตอบที่อธิบายรูปภาพนั้น ๆ ได้ดีที่สุด ซึ่งพาร์ทนี้มีทั้งหมด 6 ข้อ

Part 2 Question-Response

เป็นข้อสอบแนวถามตอบ จำนวน 25 ข้อ โดยเราจะต้องเลือกคำตอบที่เหมาะสมกับคำถามนั้น ๆ ซึ่งพาร์ทนี้เราจะได้ฟังเสียงอย่างเดียว ไม่มีตัวเลือกให้อ่านในกระดาษคำถาม

Part 3 Conversations

เป็นพาร์ทที่จะต้องตอบคำถามจากบทสนทนาที่ได้ยิน โดยแต่ละบทสนทนาจะมีคำถาม 3 ข้อ รวมคำถามทั้งหมดของข้อสอบส่วนนี้จะมี 39 ข้อ

Part 4 Short Talks

เป็นพาร์ทที่ต้องตอบคำถามจากบทพูดที่ไม่ใช่บทสนทนา แต่จะเป็นการเล่าเรื่อง หรือการประกาศจากคนเพียงคนเดียว จำนวน 30 ข้อ โดยจะมีบทพูดประมาณ 10 บท แต่ละบทมีคำถาม 3 ข้อ

เทคนิค Listening TOEIC Test

เทคนิค TOEIC Listening Part 1

คือ ก่อนที่เทปจะเริ่มต้น เราควรทำความเข้าใจกับรูปเสียก่อน โดยพยายามดูรูปแล้วลองนึกถึงถึงคำศัพท์ที่เราอาจจะได้ยินว่าน่าจะเป็นคำว่าอะไรได้บ้าง

เทคนิค TOEIC Listening Part 2

คือ เราต้องจับจุดให้ได้ว่าโจทย์ถามอะไร ส่วนใหญ่แล้วประโยคคำถามในภาษาอังกฤษมักจะขึ้นต้นด้วย wh word ต่าง ๆ เช่น who, what, when, where, why, how ให้เราจับคำเหล่านี้ให้ได้ เพราะข้อสอบส่วนนี้ไม่มีตัวเลือกให้เราอ่านในกระดาษคำถามเหมือนพาร์ทอื่น ๆ เราจึงต้องโฟกัสกับเสียงที่เปิดค่อนข้างสูงมาก

เทคนิค TOEIC Listening Part 3 และ Part 4

คือ ควรจดโน้ตย่อ ๆ เอาไว้ เพื่อไม่ให้เราลืมถึงประเด็นที่อยู่ในบทสนทนานั้น ๆ เพราะบทสนทนาใน Part 3 หรือบทพูดใน Part 4 จะค่อนข้างยาว และควรอ่านคำถามทั้ง 3 ข้ออย่างเร็วๆ เพื่อเป็นการรู้ล่วงหน้าว่าโจทย์จะโฟกัสไปที่เรื่องอะไร

เทคนิค TOEIC Listening

สุดท้ายคือ ในขณะที่เราฟังตัวเลือกข้อไหนแล้วไม่เข้าใจหรือเราอาจจะหลุดไปก็อย่าเพิ่งตกใจจนเสียสมาธิ เพราะนั่นจะทำให้ข้ออื่น ๆ ได้รับผลกระทบไปด้วย ดังนั้น เมื่อเราเจอสถานการณ์ดังกล่าวในห้องสอบ ให้เราพยายามมีสติและพยายามจับประเด็นของสิ่งที่ได้ฟังให้มากที่สุด เพื่อจะได้เป็นข้อมูลสำหรับการทำข้ออื่น ๆ ได้อยู่นั่นเอง

ตัวอย่างข้อสอบ TOEIC Listening Test

Part 1 Photographs : ดูรูปภาพและฟังเสียง

Part 2 Question-Response ข้อสอบถามตอบแบบที่ต้องฟังตัวเลือกเอง

Part 3 Conversations ตอบคำถามจากบทสนทนา

Part 4 Short Talks ตอบคำถามจากบทพูด

ฝึก Listening TOEIC ยังไงดี

เราสามารถฝึกทำข้อสอบ TOEIC Listening พร้อมดูเฉลยประกอบได้จากเว็บไซต์ต่าง ๆ ได้ เช่น www.examenglish.com, www.englishclub.com เป็นต้น โดยเว็บไซต์เหล่านี้จะมีไฟล์เสียงให้เราได้ฝึกเสมือนได้ลองทำข้อสอบจริง ๆ และยังมีเฉลยอธิบายให้ด้วยว่าข้อใดถูกต้อง และข้อที่ไม่ถูกต้องนั้นเป็นเพราะอะไร หากใครที่กำลังมองหาแนวทางการฝึกทำข้อสอบ TOEIC Listening อยู่ แนะนำว่าเหมาะจะสามารถตอบโจทย์ได้ดีทีเดียว

ทดลอง เรียน TOEIC Online Free กับ ครูพี่เกด CHULATUTOR

ติวสอบ TOEIC
Related Posts