fbpx

ศูนย์สอบ TOEIC เชียงใหม่ อาคารนวรัฐ

สอบ TOEIC เชียงใหม่
Reading Time: < 1 minute

สอบ TOEIC เชียงใหม่

สิ่งที่ต้องเตรียมมาในวันสอบ TOEIC เชียงใหม่

1. บัตรประจำตัวประชาชนหรือพาสปอร์ต ตัวจริง

2. บัตรประจำตัวนักศึกษา/บัตรประจำตัวพนักงาน

 

กำหนดการจัดสอบ TOEIC

– ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ มี 2 รอบ คือ รอบเช้า 9.00 – 12.00 น. และ รอบบ่าย 13.00 – 16.00 น.
– ทุกวันเสาร์มีรอบเช้า 9.00 – 12.00 น. เพียงรอบเดียว
– ยกเว้นการจัดสอบในวันหยุดนักขัตฤกษ์

 

ข้อปฏิบัติในการเข้าห้องสอบ TOEIC

1. เมื่อเข้าห้องสอบ จะต้องนั่งตามที่เจ้าหน้าที่ศูนย์ TOEIC กำหนดให้เท่านั้น

2. ห้ามนำเครื่องมือสื่อสาร (โทรศัพท์มือถือ) ทุกชนิดเข้าห้องสอบ แม้จะปิดเครื่องแล้วก็ตาม

3. ไม่อนุญาตให้นำสิ่งของอื่น เช่น กระเป๋าถือ เอกสาร ทรัพย์สินต่างๆ เข้าห้องสอบ

4. อนุญาตให้นำเสื้อคลุมกันหนาวเข้าไปได้ และสถาบันภาษา มช. แนะนำให้ผู้เข้าสอบเตรียมเสื้อกันหนาวไปด้วย เนื่องจากอากาศในห้องสอบค่อนข้างหนาว

 

การรับผลสอบ TOEIC (แจ้งความจำนงวันที่สมัครสอบ)

– การรับผลสอบที่สถาบันภาษา – เมื่อเจ้าหน้าที่สถาบันภาษา มช. ได้รับผลสอบจากศูนย์แล้ว จะโทรแจ้งผู้สอบให้เข้ามารับผลสอบที่สถาบันภาษา มช.

– การรับผลสอบที่ศูนย์ TOEIC – ผู้เข้าสอบจะต้องไปรับผลสอบด้วยตัวเอง (วันรับผลสอบศูนย์ TOEIC จะแจ้งให้ทราบในวันสอบ)

– บริการจัดส่งผลคะแนนสอบทาง EMS – สถาบันภาษาจะจัดส่งผลคะแนนให้ผู้เข้าสอบ โดยมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ 50 บาท

 

สถานที่สอบ TOEIC – ศูนย์ TOEIC เชียงใหม่

ที่อยู่: 4/11 ชั้น 3 อาคารนวรัฐ 4/6 ถนนแก้วนวรัฐ ซอย 3 เชียงใหม่. 50000 โทรศัพท์: 053-241-273 ถึง 5 หรือ 053-241-273, 053-241-274, 053-241-275  โทรสาร: 053-248-208 E-mail: toeicnorthern@toeic.co.th

 

toeic เชียงใหม่
แผนที่สอบ toeic เชียงใหม่
Related Posts